Rekrutacja

Kategoria "Rekrutacja" zawiera pomoc w zakresie modułu rekrutacji w systemie HRappka - m.in. tworzenie rekrutacji, jej konfiguracja zarządzanie kandydatami zgodnie z RODO, analiza efektywności rekrutacji (raporty), integracja rekrutacji z zakładką kariera na stronie internetowej, czy multiposting ofert pracy na zewnętrzne portale pracy, czy media społecznościowe.