Sample Text

Moduł Raporty

W tym miejscu wygenerujesz raporty:

  • dla księgowości
  • zarządcze
  • związane z mieszkaniami i zakwaterowaniem pracowników
  • związane z czasem pracy pracowników
  • operacyjne
  • związane z procesami
  • z rekrutacji
  • do urzędów
  • integracja z systemami FK
  • raporty niestandardowe

Praca z modułem

FAQ