PPK w systemie HRappka

Często zadawane pytania dotyczące Pracowniczych Planów Kapitałowych w HRappka.pl

Jak włączyć PPK na firmie?

Ustawieniach > Finansowe > Pracownicze Plany Kapitałowe znajduje się checkbox, który umożliwia włączenie PPK. Po włączeniu należy uzupełnić podstawowe informacje o PPK:

  • w dacie aktywności wybieramy datę przystąpienia firmy do PPK,
  • w Generowanie deklaracji przystąpienia do PPK należy wybrać kiedy system powinien generować pracownikom deklaracje przystąpienia. Do wyboru są opcje: przy tworzeniu umowy, po trzech miesiącach zatrudnienia lub brak. W przypadku wyboru brak, system nie będzie sam generował deklaracji PPK, będzie to musiał zrobić użytkownik systemu z poziomu profili pracowników  (lub z poziomu Deklaracje>  Rejestr przystąpień i rezygnacji >Dodaj deklarację PPK),
  • w danych instytucji finansowej należy wybrać nazwę instytucji PPK,
  • w wartościach stawek pracodawcy można wpisać procent stawki dodatkowej. Procent stawki podstawowej nie jest obecnie konfigurowalna i ustawowo wynosi 1,5%. Klikając w przycisk plusa pod stawką dodatkową istnieje możliwość dodania większej ilości stawek dodatkowych,
  • zaznaczenie checkboxa przy “Wygeneruj jednorazowo deklaracje przystąpienia do PPK dla pracowników" pozwoli na wygenerowanie deklaracji PPK wszystkim obecnym pracownikom zgodnie z wybranymi opcją w “Generowanie deklaracji przystąpienia do PPK" oraz biorąc pod uwagę “Datę aktywności od".

Jak ustawić PPK na pracowniku?

Konfiguracja procentu stawek dodatkowych na pracowniku

Konfiguracja stawek PPK dostępna jest w profilu pracownika, w zakładce Więcej > Pracownicze Plany Kapitałowe > Stawki.

Na profilu pracownika jest możliwość skonfigurowania stawki podstawowej obniżonej oraz stawek dodatkowych:

Jak dodać pracownikowi deklarację przystąpienie / rezygnacji z PPK

1. Z poziomu profilu pracownika

Należy wejść w profil pracownika, wybrać Więcej > Pracownicze Plany Kapitałowe > PPK Deklaracje, a następnie wybrać “Dodaj deklaracje PPK".

2. Z poziomu Deklaracje > Pracownicze Plany Kapitałowe > Rejestr przystąpień i rezygnacji

Należy przejść do raportu w zakładce Deklaracje > PPK > Rejestr przystąpień i rezygnacji. Następnie należy wybrać “Dodaj deklaracje PPK".

Gdzie wygeneruje pojedyncze raporty dotyczące przystąpień / rezygnacji / wznowień / zakończenia zatrudnienia?

W zakładce Deklaracje > PPK > Raport przystąpień i rezygnacji istnieje możliwość wygenerowania pojedynczych raportów dotyczących przystąpień / rezygnacji / wznowień / zakończenia zatrudnienia.

Aby to zrobić należy skorzystać z filtrów nad tabelą i wybrać, które wyniki należy wyświetlić. Następnie należy kliknąć przycisk “Pobierz Export“, aby pobrać plik .csv.

Z poziomu listy przystąpień i rezygnacji można również dodawać pracownikom deklaracje PPK.

Czym jest "Data aktywności od" w ustawieniach PPK?

“Data aktywności od" to data od kiedy będą naliczane składki PPK.

Możesz ją ustawić w Ustawieniach > Finansowe > Pracownicze Plany Kapitałowe.

Jakie filtrowanie stosować podczas exportowania deklaracji PPK?

W zakładce Deklaracje > Raport zbiorczy przystąpień i rezygnacji istnieje możliwość filtrowania rekordów, co pozwala sprawnie wyszukiwać odpowiednie informacje

  • Data obowiązywania: filtrowanie po dacie obowiązywania PPK na pracowniku, pomaga sprawdzić, kiedy pracownicy przystąpili po PPK
  • Raport rejestracji: aby znaleźć przystąpienia pracowników do PPK należy przejść do zakładki Deklaracje, Rejestr przystąpień i rezygnacji, a następnie korzystając z filtrów nad tabelą wybrać typ raportu – “Raport rejestracji", a następnie kliknąć Zastosuj.

Dlaczego PPK nie naliczyło się w rozliczeniu pracownika?

Sprawdź datę deklaracji przystąpienia pracownika w:

Jeżeli jest późniejsza niż miesiąc rozliczenia, składki PPK nie zostaną naliczone.

Jak w Deklaracje > Rejestr przystąpień i rezygnacji znaleźć pracowników, którzy mają deklaracje przystąpienia?

Aby znaleźć przystąpienia pracowników do PPK należy przejść do zakładki Deklaracje, Rejestr przystąpień i rezygnacji, a następnie korzystając z filtrów nad tabelą wybrać typ raportu – “Raport rejestracji", a następnie kliknąć Zastosuj.

W tabeli zostaną wyświetlone deklaracje przystąpienia pracowników.

Nie znalazłeś odpowiedzi na Twoje pytanie? Skontaktuj się z nami!