PPK w systemie HRappka

Pracownicze Plany Kapitałowe zostały wdrożone w lipcu 2019 dla firm zatrudniających powyżej 250 pracowników. Od stycznia 2020 wdrażany jest 2 etap wdrażania PPK, który dotyczy firm zatrudniających powyżej 50 pracowników, a od lipca zacznie się wdrażanie firm zatrudniających conajmniej 20 osób.

Sprawdź, jak przystosowaliśmy system HRappka to PPK.

Konfiguracja ustawień firmowych

Ustawieniach > Finansowe > Pracownicze Plany Kapitałowe znajduje się checkbox, który umożliwia włączenie PPK. Po włączeniu należy uzupełnić podstawowe informacje o PPK:

  • W dacie aktywności wybieramy datę przystąpienia firmy do PPK
  • w Generowanie deklaracji przystąpienia do PPK należy wybrać kiedy system powinien generować pracownikom deklaracje przystąpienia. Do wyboru są opcje: przy tworzeniu umowy, po trzech miesiącach zatrudnienia lub brak. W przypadku wyboru brak, system nie będzie sam generował deklaracji PPK, będzie to musiał zrobić użytkownik systemu z poziomu profili pracowników.
  • w danych instytucji finansowej należy wybrać nazwę instytucji PPK.
  • w wartościach stawek pracodawcy można wpisać procent stawki dodatkowej.Procent stawki podstawowej nie jest obecnie konfigurowalna i ustawowo wynosi 1,5%. Klikając w przycisk plusa pod stawką dodatkową istnieje możliwość dodania większej ilości stawek dodatkowych
  • Zaznaczenie checkboxa przy “Wygeneruj jednorazowo deklaracje przystąpienia do PPK dla pracowników" pozwoli na wygenerowanie deklaracji PPK wszystkim obecnym pracownikom zgodnie z wybranymi opcją w “Generowanie deklaracji przystąpienia do PPK" oraz biorąc pod uwagę “Datę aktywności od".

Konfiguracja procentu stawek dodatkowych na pracowniku

Konfiguracja stawek PPK dostępna jest w profilu pracownika, w zakładce Więcej > Pracownicze Plany Kapitałowe > Stawki.

Na profilu pracownika jest możliwość skonfigurowania stawki podstawowej obniżonej oraz stawek dodatkowych:

Manualne dodawanie deklaracji przystąpienia / rezygnacji z PPK

1. Z poziomu profilu pracownika

Należy wejść w profil pracownika, wybrać Więcej > Pracownicze Plany Kapitałowe > PPK Deklaracje, a następnie wybrać “Dodaj deklaracje PPK".

2. Z poziomu raportu przystąpień

Należy przejść do raportu w zakładce Deklaracje > PPK > Raport zbiorczy stawek.Następnie należy wybrać “Dodaj deklaracje PPK".

Raport zbiorczy stawek

Zbiorczy raport dostępny jest w zakładce Deklaracje > PPK > Raport zbiorczy stawek.

Raport przystąpień i rezygnacji

Raport ten dostepny jest w zakładce Deklaracje > PPK > Raport przystąpień i rezygnacji.

Z tego poziomu istnieje możliwość wygenerowania pojedynczych raportów dotyczących przystąpień / rezygnacji / wznowień / zakonczenia zatrudnienia.

Aby to zrobić należy skorzystać z filtrów nad tabelą i wybrać, które wyniki należy wyświelić. Następnie należy kliknąć przycisk “Pobierz Export", aby pobrać plik .csv.

Z poziomu listy przystąpień i rezygnacji można również dodawać pracownikom deklaracje PPK.