Pracodawca użytkownik

Pracodawca użytkownik jest jednym z podmiotów w trójstronnej relacji agencja pracy – pracodawca użytkownik – pracownik tymczasowy.

Zawiera on umowę z agencją pracy tymczasowej, która kieruje do niego pracowników tymczasowych, aby wykonywali na jego rzecz pracę. Obowiązki pracodawcy użytkownika to między innymi:

  • prowadzenie ewidencji czasu pracy pracownika tymczasowego
  • zapewnienie pracownikowi tymczasowemu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy
  • udzielanie pracownikowi tymczasowemu urlopu wypoczynkowego
  • zawiadamianie agencji pracy tymczasowej o terminie i okolicznościach zaprzestania wykonywania pracy przez pracownika tymczasowego

     

Czytaj więcej: