System do ewidencji czasu pracy

HRappka to kompleksowe narzędzie HR, które pozwoli Ci sprawnie zarządzać czasem pracy oraz nieobecnościami pracowników.

System do rekrutacji HRappka.pl

Funkcjonalności modułu Ewidencja czasu pracy

Planowanie czasu pracy

System umożliwia sprawne tworzenie grafików pracy poprzez tworzenie zapotrzebowania i planowanie pracy pracowników.

Systemy czasu pracy

Elektroniczna ewidencja czasu pracy w systemie HRappka  obsługuje następujące systemy czasu pracy:

 • standardowy czas pracy
 • równoważny czas pracy
 • zadaniowy czas pracy
 • indywidualny czas pracy (sam określasz widełki czasu pracy)

Planowanie i publikowanie grafiku

 • Sprawne tworzenie grafików pracy dla działów / Klientów
 • Pracownicy mogą mieć wgląd w grafik na portalu pracowniczym
 • Masowa mailowa wysyłka grafików dla pracowników (każdy pracownik otrzyma swój grafik)

Planowanie oparte o kompetencje

 • Możliwość zdefiniowania kompetencji potrzebnych na dane stanowisko
 • Ostrzeżenia, gdy na stanowisko zaplanujemy pracownika, który nie posiada wymaganych kompetencji

Planowanie automatyczne

Planowanie automatyczne pozwala dopasować pracowników do zapotrzebowania zgodnie z obowiązującymi normami.

Elektroniczna rejestracja czasu pracy

System rejestracji czasu pracy pracowników w aplikacji HRappka możesz dopasować do potrzeb Twojej firmy – zdecyduj kto będzie zgłaszał i akceptował wpisy grafikowe.

Możliwość rejestracji czasu pracy przez kod pracownika

Ten sposób rejestracji zakłada udostępnienie pracownikom sprzętu (np. tablet, komputer przy wejściu do miejsca pracy) na którym będą mogli wpisać swój kod pracownika podczas rozpoczęcia i zakończenia pracy w Twojej firmie.

Możliwość rejestracji czasu pracy przez portal pracownika

Pracownik może rejestrować czas pracy poprzez zalogowanie się do swojego portalu pracownika i zgłoszenie godzin pracy. Jest to wygodne rozwiązanie jeżeli pracownicy pracują zdalnie lub przy komputerach.

Ta opcja rejestracji czasu pracy obsługuje możliwość zaznaczenia opcji pracy zdalnej lub delegacji.

Możliwość rejestracji czasu pracy przez aplikację mobilną

Na chwilę obecną rejestracja przez aplikację mobilną przebiega analogicznie jak przez portal pracownika.

Aplikacja mobilna HRappka obecnie znajduje się w trakcie przebudowy i już niedługo pozwoli pracownikom rejestrować czas pracy oraz zapisywać geolokalizację pracowników podczas czasu pracy w czasie rzeczywistym. Pozwoli to określić, czy pracownicy znajdowali się w miejscu pracy oraz przez jaki czas ich lokalizacja znajdowała się poza pracą.

Możliwość rejestracji czasu pracy przez aplikację webową

Rejestrować czas pracy oraz edytować wpisy grafikowe zgłoszone przez pracowników mogą użytkownicy systemu HRappka, np. osoby kadrowe.

Elektroniczne wnioski urlopowe

Portal pracownika w systemie HRappka umożliwia automatyzacje w zakresie składania wniosków urlopowych. Pracownik będzie mógł złożyć wniosek w kilka sekund.

Automatyczne obliczanie wymiaru urlopu

HRappka określa wymiar urlopu pracownika zgodny z kodeksem pracy na podstawie uzupełnionej edukacji, doświadczenia zawodowego oraz szczegółów zawartej umowy.

Możliwa jest korekta stanu urlopowego oraz dodanie dodatkowych dni urlopowych (zarówno indywidualnie pracownikowi jak i zdefiniowanie dodatkowych dni urlopowych do każdego typu umowy)

Konfiguracja typów nieobecności

W ustawieniach możesz zdefiniować jakie typy nieobecności może zgłaszać pracownik, a jakie powinien skonsultować.

Co więcej, integracja z ZUS PUE (e-ZLA) umożliwia automatyczne pobieranie zwolnień lekarskich z platformy ZUS.

Etapy akceptacji wniosków urlopowych

Każdy typ nieobecności może mieć inny proces akceptacji.  W HRappce, dla każdego rodzaju wpisu grafikowego (godziny pracy, urlopy, chorobowe) możesz definiować inne etapy akceptacji.

Rozliczanie czasu pracy

Zarejestrowane i zaakceptowane wpisy grafikowe sprawnie rozliczysz w module kadrowo – płacowym.

 • Podgląd rozliczenia czasu pracy dostępny jest na grafiku pracownika. System HRappka sam odpowiednio oblicza nadgodziny 50% oraz 100%.
 • Istnieje możliwość rozliczania z wydłużonym okresem rozliczeniowym (np. 3-miesięcznym bądź rocznym)
 • Zaakceptowane wpisy grafikowe automatycznie pojawią się na rozliczeniu pracownika
 • Możliwy jest import godzin pracy pracowników do systemu w celu ich rozliczenia oraz eksport godzin pracy do innych programów kadrowo – księgowych.

Wszystkie możliwości systemu

Zaufali nam:

Pozostałe dostępne moduły

Rekrutacja

Kompleksowy system do rekrutacji (ATS).
Więcej

Kadry

Kartoteki pracownicze, generowanie umów i rozliczeń
Więcej

Legalizacja cudzoziemców

Tworzenie oświadczeń i zezwoleń na pracę.
Więcej

Portal pracowniczy

Dostęp pracowników m.in. do szczegółów zatrudnienia czy harmonogramu pracy.
Więcej

Zacznij już dziś. 14 dni za darmo!

Zautomatyzuj rekrutacje i oszczędzaj czas z HRappka.pl!