System ATS - FAQ

Ankietę rekrutacyjną można stworzyć zarówno globalnie, jak i na konkretnej rekrutacji.

 

Globalnie

1. Wejdź w moduł Rekrutacja > Ankiety.

2. Dodaj nową ankietę lub edytuj istniejącą.

3. Na górze możesz edytować dane, które chcesz zbierać od kandydatów, a poniżej jest możliwość zdefiniowania atrybutów, czyli pól różnego rodzaju, które pozwolą Ci zebrać jak największą ilość informacji, których potrzebujesz do rekrutacji.

 

Dla konkretnej rekrutacji

1. Wejdź w konkretną Rekrutację i przejdź do zakładki Ankieta.

2. Wybierz ankietę lub kliknij w “+ Dodaj nową".

3. Uzupełnij ankietę zgodnie z potrzebami rekrutacji.

Zgody RODO na rekrutacji

Zgody RODO możesz dodawać i edytować globalnie (w Ustawienia > RODO>Lista zgód) lub na konkretnej rekrutacji w zakładce RODO.

W konfiguracji zgody RODO możesz wybrać jej nazwę, wymagalność, treść, typ oraz ważność.

W Ustawieniach > RODO możesz edytować nagłówek (dodaj tam informacje o Administratorze Danych Osobowych) oraz stopkę.

Automatyczne respondery do kandydatów

HRappka umożliwia automatyczne wysyłanie e-maili do kandydatów z podziękowaniem za aplikację lub o przyjęciu aplikacji. Można to skonfigurować w module Rekrutacja > Po aplikowaniu przez kandydata.

Autotagowanie kandydatów

HRappka umożliwia automatyczne tagowanie napływających aplikacji na podstawie skonfigurowanych słów kluczowych w CV.

Konfiguracja

W module Rekrutacja > Ustawienia rozpoznawania CV istnieje możliwość skonfigurowania fraz, jakich powinien szukać system system CV i tagów, którymi system ma otagować kandydatów, jeżeli znajdzie wybrane frazy w CV.

Frazy należy wpisywać pojedynczo. Do jednej frazy można przypisać kilka tagów.

Np. gdy w frazie wpiszemy PHP a w tagach “PHP, programista", to gdy system w CV kandydata znajdzie słowo PHP to przypisze mu dwa tagi: PHP i programista.

Tagowanie wstecz

Jeżeli po nowej konfiguracji fraz chcemy otagować kandydatów, którzy już istnieją w systemie, należy wybrać przycisk “Ponowne tagowanie", znajdujący się nad tabelą.

Parser CV

HRappka umożliwia automatyczne tworzenie profili kandydatów na podstawie wstawionego CV.

CV można wstawić lub przeciągnąć do systemu, będąc na karcie konkretnej rekrutacji.

Efektywna praca z listą kandydatów

Wybór kolumn

W systemie istnieje możliwość konfiguracji list i wyboru kolumn, które mają się pojawiać na liście kandydatów. Aby spersonalizować układ kolumn należy nacisnąć na ikonę zębatki nad tabelą i zaznaczyć checkboxem kolumny, które mają się wyświetlać na liście. 

Co więcej nazwy kolumn można przeciągać, aby zmienić ich kolejność na liście.

Skrzynka mailowa w systemie

W systemie HRappka istnieje możliwość skonfigurowania ogólnej skrzynki dla wszystkich użytkowników oraz dla każdego użytkownika osobno. Skrzynkę ogólną można skonfigurować w Ustawieniach > Konfiguracja > Poczta, a skrzynkę użytkownika, w Ustawieniach własnych użytkownika.

Bez konfiguracji wszystkie maile wysyłane z systemu będą wysyłane z system@hrappka.pl. Gdy kandydat odpowie na maila wysłanego z nieskonfigurowanej skrzynki, to wiadomość znajdziesz na jego profilu w zakładce Kontakt.

Współdzielenie kandydatów/aplikacji

Aplikacje lub profile kandydatów możesz współdzielić z osobami, które nie mają konta w systemie HRappka. Profil/aplikację możesz współdzielić wybierając ikonę “" z menu po prawej.

Współdzieląc kandydata możesz wybrać zakres współdzielonych elementów, datę ważności, czy wpisać dodatkowe informacje, dodać załączniki, czy załączyć kwestionariusz oceny dla osoby, która będzie oceniała kandydata.

Listę współdzielonych profili znajdziesz w module Rekrutacja > Współdzielenie profili.

Import rekrutacji

Rekrutacje można importować w Ustawieniach > Import, kategoria Rekrutacje.

Odpowiednio przygotowany plik należy wstawić do systemu i wybrać “Import".

Podłączanie skryptów (Google, Facebook) do formularza aplikacyjnego

W module Rekrutacja > Ustawienia formularza aplikacyjnego w polu “Dodatkowe skrypty JavaScript dla formularza aplikacyjnego" możesz wstawić skrypty śledzące.

Wygląd formularza aplikacyjnego

W module Rekrutacja > Ustawienia formularza aplikacyjnego możesz edytować nagłówek, stopkę (teksty / zdjęcia).

W tym module możesz również wybrać podstawowe kolory elementów formularza, czcionkę oraz zaokrąglenie elementów.

Jeżeli potrzebujesz bardziej zaawansowanej konfiguracji, możesz wprowadzić style css w polu “Dodatkowe style CSS dla formularza aplikacyjnego".

1. Przejdź do Listy rekrutacji i wybierz rekrutację, którą chcesz edytować.

2. W sekcji Opcje, znajdującej się po prawej stronie włącz opcję “Edytuj widoczność pól"

3. Przy polach, których edycja widoczności jest możliwa pojawią się suwaki, których włączenie i zapisanie rekrutacji poskutkuje zmianą widoczności informacji.

Raporty dot. rekrutacji znajdują się w zakładce Start > Analizy, w zakładce Rekrutacja.