Rejestracja czasu pracy (RCP) w HRappka.pl

Moduł rejestracji czasu pracy uległ w systemie HRappka znacznej zmianie, mającej na celu usprawnienie procesu rejestracji czasu pracy pracowników.

Zapraszamy do zapoznania się z nowościami.

1.Widok pracownika

Pracownik może zarejestrować początek swojej pracy wpisując swój numer identyfikacyjny lub zbliżając kartę magnetyczną (RFID) do czytnika.

Pracownik ma możliwość zmiany języka korzystając z przycisku w prawym górnym rogu. Jeżeli posiada on konto pracownika, to po zalogowaniu do RCP system zmieni język na ten, który ustawił sobie pracownik.

Po prawidłowym zeskanowaniu karty pracownik może wybrać projekt, który będzie wykonywał. Czas wyboru to 10 sekund. Upływający czas reprezentuje zielony pasek na górze strony. Po tym czasie system zapyta, czy przedłużyć czas. Jeżeli  nie zostanie on przedłużony to system wyloguje pracownika, umożliwiając logowanie się kolejnym pracownikom.

Uwaga! Jeżeli Klient powiązany z umową jest oznaczony typem „Własna firma", pracownik zobaczy wszystkie projekty podległe temu Klientowi.

Umożliwiamy również zmianę wykonywanego projektu, czy czynności, poprzez ponowne zeskanowanie karty lub wpisanie ID. Każda zmiana projektu oraz jej szczegóły zostaną zarejestrowane w module RCP.

Po zakończeniu pracy pracownik musi ponownie zeskanować kartę lub wpisać numer identyfikacyjny i wybrać „Koniec".

Pracownik ma możliwość zweryfikowania poprawności informacji, które zarejestrował system.

2. Widok użytkownika systemu

Użytkownik może zobaczyć listę logowań pracowników w zakładce Pracownicy > Rejestracja czasu pracy.

Tutaj istnieje również możliwość edycji wpisów (np. zmiany projektu lub godzin pracy).

Na kalendarzu pracy, na samej górze oraz gdy rozwiniemy wiersz pracownika, widoczne są wpisy grafikowe wygenerowane przez moduł RCP. Można je zatwierdzić, edytować lub odrzucić.

Statusy wpisów

Wpisy wygenerowane przez moduł RCP są widoczne na kalendarzu w postaci zielonego wpisu z przerywanymi liniami. Ich zatwierdzenie sprawi, że zmienią one kolor na zielony.

Podczas akceptowania wpisu istnieje możliwość edycji wszystkich danych wpisu.

Zacznij już dziś. 14 dni za darmo!

Zautomatyzuj rekrutacje i oszczędzaj czas z HRappka.pl!