Bezpieczeństwo systemu HRappka.pl

Bezpieczeństwo logiczne

System HRappka posiada szereg funkcjonalności, które pozwolą Ci zabezpieczyć dane przed niepowołanym dostępem. Jest to m.in.:

  • wybór adresu IP, z którego można się logować do systemu,
  • możliwość skonfigurowania podwójnego uwierzytelnienia,
  • logowanie użytkownika przez HASH (aby umożliwić logowanie do aplikacji za pomocą kart stykowych),
  • blokowanie kont po wylogowaniu ( pozwala to na kontrolowanie używania aplikacji tylko w godzinach pracy),
  • codzienny, automatyczny back-up danych na maila,
  • ograniczanie uprawnień użytkownikom systemu (np. rekruterzy mogą mieć jedynie dostęp do modułu rekrutacji a kadrowe do modułu kadrowo – płacowego),
  • ograniczenie uprawnień użytkowników do eksportu danych,
  • mailowe powiadomienia do administratorów, gdy użytkownik wyeksportuje dane z systemu.

Bezpieczeństwo danych

Na każdym etapie rozwoju systemu HRappka.pl bezpieczeństwo danych jest naszym priorytetem. Mamy wbudowane testy penetracyjne w QA (oparte na OWASP), więc nasze oprogramowanie spełnia wysokie standardy bezpieczeństwa.

Bezpieczeństwo fizyczne

Zabezpieczamy dane fizycznie (przed utratą) – Twoje dane znajdują się równocześnie na 7 dyskach, w 2 centrach danych.

Co więcej, umożliwiamy instalację systemu na własnym serwerze.

Bezpieczeństwo prawne

Dzięki nam spełnisz wymagania RODO. Dostarczysz wymagane deklaracje, złożysz wymagane prawem zaświadczenia i świadectwa, naliczysz prawidłowo wynagrodzenie.

System HRappka.pl jest na bieżąco dostosowywany do zmian prawnych.

O zmianach informujemy w cotygodniowych newsletterach.