Nowości 23.09.2020

Sprawdź, jakie nowe funkcjonalności wdrożyliśmy w systemie HRappka!

Learn More

Nowości 18.09.2020

Delegowanie na podstawie daty trwania umowy lub wizy Od teraz w zezwoleniach typu “Delegowanie” w sekcji “Podstawowe informacje delegowania” możliwe jest delegowanie na podstawie dat trwania umowy lub wizy pracownika. Okres delegowania zostanie skopiowany z dat początku i końca wybranego dokumentu. Szablony danych w delegowaniu Umożliwiliśmy zapisywanie szablonów wniosków dokumentów w sekcji “Delegowanie”, analogicznie jak […]

Learn More

Nowości 16.09.2020

Zmiany w zadaniach Dokonaliśmy następujących usprawnień w zakresie modułu Zadania: System powiadomi zlecającego zadanie jeśli nie zostało ono wykonane w terminie. Do tej pory, można było przydzielać zadania do użytkownika systemu pojedynczo lub do grupy (jednak tworzone było jedno zadanie dla wszystkich członków wskazanej grupy). Od teraz możliwe jest przydzielenie zadania do wielu użytkowników lub do każdej osoby […]

Learn More

Nowości 11.09.2020

Nowy sposób logowania na praca.gov.pl W związku z tym, że na portalu praca.gov.pl od 15 października 2020 r. zostanie zablokowana możliwość logowania się za pomocą loginu i hasła, nasi użytkownicy będą mogli logować się za pomocą login.gov.pl. Aby ustawić integrację z login.gov.pl należy w sekcji Ustawienia własne > Integracje wprowadzić dane dotyczące profilu zaufanego. Gdy chcemy zapisać wniosek utworzony w systemie do katalogu […]

Learn More

Ankiety pracownicze – wartość zbierania feedbacku w organizacji.

Coraz częściej firmy troszczą się o opinie pracowników oraz ich zadowolenie z pracy. O jakie zagadnienia warto pytać pracowników?

Learn More

Nowości 10.09.2020

Rozliczanie nadgodzin w niestandardowym okresie Umożliwiliśmy rozliczanie nadgodzin w okresach innych niż jednomiesięczne. W ustawieniach Klienta należy wskazać “Okres rozliczania nadgodzin w miesiącach”, który jest liczbą miesięcy, w której system ma kontrolować naliczanie nadgodzin, a także miesiąc rozpoczęcia okresu. Nadgodziny dobowe są naliczane bezpośrednio w miesiącu ich wystąpienia, natomiast nadgodziny tygodniowe są rozliczane w ostatnim miesiącu zdefiniowanego […]

Learn More

Postpandemiczna rekrutacja – czego nauczyła się branża HR?

Nowa sytuacja pokazała że praca w modelu zdalnym lub hybrydowym jest możliwa i, po wypracowaniu odpowiednich procesów – równie efektywna. Wiele firm nie zdecydowałoby się na zmianę modelu pracy w trybie stacjonarnym na model hybrydowy, czy nawet zdalny. Co zmieniło się w branży HR po lockdownie?

Learn More

Rekrutacja z polecenia a RODO

Kwestia RODO, w odniesieniu do pozyskiwania danych osobowych polecanych kandydatów.

Learn More

Przerwa w karierze zawodowej – jak ją postrzegać i czy powinno się o nią pytać? Wywiad

O tym, jak postrzegać lukę zawodową w CV kandydata oraz co jest ważne podczas rozmowy kwalifikacyjnej – na te pytania odpowiada nam Asia Gospodarczyk, HR Manager, psycholog, coach, mama i założycielka bloga mamazhru.pl.

Learn More

Nowości 26.08.2020

Praca w systemie na liście pracowników dodaliśmy: kolumny dot. dat ważności zezwoleń, filtr na kolumnie “Kod Klienta”, możliwość filtrowania według Klienta, przy zaznaczonej opcji “Aktualne” na filtrze Umowy, na listach pracowników, kandydatów, aplikacji dodaliśmy kolumnę “Rola”, dodaliśmy możliwość importowania danych paszportu biometrycznego z poziomu importu pracowników (Ustawienia > Import) Nowe znaczniki we własnych wzorach pozycji […]

Learn More