Rekrutacja osób niepełnosprawnych

Proces rekrutacji osób niepełnosprawnych wymaga szczególnych kompetencji i podejścia do kandydata. Dlatego rekrutacja tej grupy osób stanowi wyzwanie dla wielu firm w Polsce. O tym, jak rekrutować osoby niepełnosprawne oraz jakie wyzwania stoją przed rekruterami opowiada Daria Szmigiel, Job Crafter w Fundacji Aktywizacja w Łodzi.

Czy pracodawców na rynku trzeba przekonywać do zatrudniania niepełnosprawnych czy raczej chętnie przyjmują takie osoby do pracy?

Nie można na to pytanie odpowiedzieć w sposób jednoznaczny. Rynek pracodawców i ich podejście do zatrudniania osób z niepełnosprawnościami jest bardzo zróżnicowany. Niestety bardzo często natrafiamy na postawy zamknięte, co spowodowane jest najczęściej niewiedzą i stereotypami, ale dobrze radzimy sobie z nawiązywaniem kontaktów i współpracy. Niejednokrotnie nasze argumenty i wiedza, którą możemy się podzielić z pracodawcami sprawia, że otwierają się na pracowników z niepełnosprawnościami. Jest też duża grupa pracodawców, która sama zgłasza się do Fundacji w celu nawiązania współpracy i korzystania z usług rekrutacyjnych, oraz szkoleniowych. Jak to w różnorodnym społeczeństwie również pozostaje ta część, której nastawienie ciężko zmienić, ale staramy się wierzyć, że to kwestia czasu.

Jakie są korzyści z zatrudniania niepełnosprawnych dla pracodawcy? 

Osoby z niepełnosprawnościami wnoszą do zespołów różnorodność. W wielu branżach pracodawcy takimi zatrudnieniami pozyskują po prostu doskonałych specjalistów. Obecność osób z niepełnosprawnościami w środowisku pracy zdecydowanie może być elementem motywującym i pozwala na łamanie wcześniej wspomnianych stereotypów. Ponadto pracodawcy, co może w obecnym czasie być szczególnie ważne otrzymują dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika z niepełnosprawnością z PFRON, które uzależnione jest od stopnia niepełnosprawności, oraz mają możliwość uzyskania środków na dostosowanie stanowiska pracy.

Czy pracodawcy są świadomi ww. korzyści? 

Nie zawsze i nie wszyscy, ale nasza w tym głowa, aby uświadamiać pracodawców i przedstawiać argumenty za zatrudnianiem osób z niepełnosprawnościami 🙂 

Czy niepełnosprawni mają opory przed przyznawaniem się do niepełnosprawności czy traktują to jako atut?

Biorąc pod uwagę, jak dużo osób z niepełnosprawnościami zgłasza się do naszych Oddziałów i Filii, jak dużo odpowiada na nasze ogłoszenia o pracę myślę, że to zjawisko obecnie nie ma aż tak dużej skali. Kiedy rozpoczynałam pracę w Fundacji 3 lata temu częściej słyszałam od moich klientów, że w poprzednich miejscach zatrudnienia nie przyznawali się do posiadanego orzeczenia. Teraz obserwuję, że takich sytuacji jest mniej. Rynek pracy się zmienia i w mojej ocenie co raz bardziej otwiera na pracowników z niepełnosprawnościami. W większości ogłoszeń pojawiają się wzmianki zachęcające osoby z orzeczeniem do aplikowania na różne

stanowiska. Myślę, że sprawia to iż OzN mogą czuć się pewniej na rynku pracy.

Jakie wymagania musi spełnić pracodawca, żeby móc zatrudnić osobę niepełnosprawną (z podziałem na lekki, umiarkowany, znaczny)?

Pracodawca przede wszystkim powinien mieć otwartość i chęć na zatrudniania osób z niepełnosprawnościami. Nie można tego podzielić ze względu na stopień niepełnosprawności. To kwestia dopasowania zakresu obowiązków i stanowiska pracy do możliwości pracownika albo pracownika do zakresu obowiązków, wymagań i oczekiwań pracodawcy. Czyli dokładnie tak samo, jak w przypadku osób w pełni sprawnych :).  Pamiętajmy, że niepełnosprawność to po prostu jedna z cech, tak jak np. kolor oczu.

Jakie wyzwania stoją przed rekruterami, którzy poszukują niepełnosprawnych kandydatów? 

Uważam, że wyzwań jest kilka począwszy od odpowiedniego i precyzyjnego poznania i określenia wymagań dotyczących wolnych stanowisk, odpowiedniego doprecyzowania co może zaoferować pracodawca, poprzez redagowanie ogłoszeń, które zachęcą do aplikowania OzN, jak również styl prowadzenia rozmów rekrutacyjnych. Myślę, że kontakt z kandydatami, pierwsze rozmowy z nimi, czy telefoniczne, on-line, czy podczas osobistego spotkania powinny dawać kandydatom poczucie równego traktowania, oraz mieć charakter rozmowy wprost, która pozwoli określić możliwości i ewentualne przeszkody do podjęcia pracy na danym stanowisku w zestawieniu z rodzajem niepełnosprawności. Rekruterzy nie powinni bać się pytać, rozmawiać i dowiadywać, jak kandydaci z niepełnosprawnościami sami postrzegają swoje schorzenia, bo to oni sami najlepiej wiedzą, czy będą w stanie sprostać wymaganiom i specyfice pracy.

Gdzie pozyskać pracodawców, którzy mogą potencjalnie zatrudnić osobę niepełnosprawną?

Z perspektywy pracownika Fundacji myślę, że najlepszą formą wydaje się być research ofert pracy na różnych portalach z ogłoszeniami, często w social mediach i kontakt z tymi pracodawcami w odniesieniu się do ich obecnych poszukiwań pracowników. Można korzystać z baz firm znajdujących się w sieci, śledzić lokalne rynki pracy i np. nowo powstające zakłady pracy.

Dzięki pracy w Fundacji możemy podejmować współpracę z pracodawcami, którzy sami się do nas zgłaszają, o czym już wcześniej wspomniałam. Najprzyjemniejszym elementem nawiązywania współpracy jest zdecydowanie dla nas taka, kiedy jakiś pracodawca poleca nasze usługi innemu, co niejednokrotnie miało już miejsce.

Nasz ekspert:

Daria Szmigiel – Job Crafter w Fundacji Aktywizacja w oddziale w Łodzi. Z wykształcenia pedagog i pracownik socjalny. 

Fundacja Aktywizacja od 30 lat zajmuje się aktywizacją zawodową osób z niepełnosprawnościami, realizując szereg usług wsparciowych zarówno dla przyszłych pracowników, jak i samych pracodawców. Od 2004 roku prowadzi największą pozarządową Agencję Zatrudnienia w Polsce. W latach 2013-2019 doprowadziła do zatrudnienia 3961 osób z niepełnosprawnością, dzięki współpracy z 2967 pracodawcami. Fundacja posiada 7 oddziałów w całej Polsce.