Benefity pracownicze co firmy oferują swoim pracownikom?

Coraz więcej pracodawców zdaje sobie sprawę, że o ich konkurencyjności na rynku pracy nie świadczy jedynie wysokość oferowanego przez nich wynagrodzenia czy przyjazne środowisko pracy.

Na pozytywny employer branding firmy w dłuższej perspektywie duży wpływ ma oferta benefitów pracowniczych w miejscu pracy. Stanowi ona również ważny element strategii HR, wspierając zmniejszenie rotacji pracowników i pozyskiwanie talentównajnowsze badania przeprowadzone przez Randstad Employer Brand Research wskazują, że benefity należą do jednych z najsilniejszych czynników decydujących o wyborze pracodawcy.

Już na etapie formularza rekrutacyjnego pracodawca może poinformować pracowników o aktualnych benefitach w firmie, co ma spore znaczenie w kontekście oceny candidate experience. Wprowadzenie podstawowego pakietu benefitów obecnie stało się standardem już nie tylko dużych przedsiębiorstw, ale większości firm.

Jak wybrać najlepszy benefit pracowniczy?

Najczęściej wybierane przez pracodawcę świadczenia pozapłacowe to m.in.: prywatna opieka medyczna, karty sportowe takie jak karta Multisport lub Fitprofit czy angielski w czasie pracy. Do najpopularniejszych benefitów należy również możliwość pracy zdalnej, dofinansowanie urlopów oraz finansowanie szkoleń i kursów językowych.

Badania pokazują, że najlepszy benefit pracowniczy to ten najlepiej dopasowany do potrzeb pracowników w danej firmie. Aby planowany program benefitów przyniósł spodziewane korzyści i mógł pozytywnie wpływać na wizerunek pracodawcy, zaangażowanie pracowników i ich lojalność wobec firmy, pracodawcy powinni dostosować go do realnych potrzeb pracowników.

Dobrze dobrane benefity dla pracowników będą różniły się w zależności od branży. Inne oczekiwania będą miały osoby pracujące fizycznie, a inne pracownicy biurowi. Przy wyborze najbardziej odpowiednich benefitów należy brać pod uwagę charakter pracy, profil pracowników (ich wiek, zainteresowania, sytuację rodzinną), a także możliwości finansowe firmy. Analiza kosztów takich przedsięwzięć z pewnością będzie dobrym pomysłem.

Najlepszym rozwiązaniem jest sytuacja, w której pracownicy sami mogą zdecydować o benefitach w ich firmie. Pracodawcy mogą odgórnie ustalić budżet, ale to pracownicy ostatecznie decydują o tym, na co zostanie przeznaczony. Tego typu rozwiązania wspierają różnego rodzaju systemy kafeteryjne, takie jak MyBenefit czy Worksmile.

Jakich benefitów oczekują pracownicy?

Choć obecny rynek benefitów oferuje szeroki wachlarz wyboru, jak wskazują badania zrealizowane przez ICAN Institute na zlecenie VanityStyle, aż 53% pracowników twierdzi, że dodatki pozapłacowe w miejscu pracy nie są dopasowane do ich potrzeb. Dlatego tak istotne jest dokonanie właściwego wyboru benefitów.

Raport Enter The Code wskazuje 3 najbardziej pożądane przez pracowników benefity pracownicze. Są to: dostęp do prywatnej opieki zdrowotnej (57% badanych), elastyczne godziny pracy (38% badanych) i dodatkowy płatny urlop (35% badanych).

Nie jest prawdą, że wszyscy w firmie powinni otrzymywać takie same benefity. Czasami, choć założenie jest całkowicie odwrotne, powoduje to u niektórych pracowników poczucie niesprawiedliwości. Przykładem są karnety sportowe, które świetnie sprawdzą się u pracowników aktywnych fizycznie, ale niekoniecznie u tych, którzy siłownię odwiedzają tylko kilka razy w ciągu roku. Dla pracowników biurowych atrakcyjnym benefitem może być elastyczny czas pracy, dostosowany do ich obowiązków domowych lub planu dnia ich dzieci, a dla osób pracujących zdalnie — dofinansowanie posiłków, które mogą zamawiać do domu.

Nowoczesne benefity dla pracowników — trendy 2023

Pakiet opieki medycznej, karnety sportowe czy dofinansowanie kursów językowych to dość standardowe i już powszechne benefity dla pracowników. W 2023 roku pracodawcy, głównie w odpowiedzi na potrzeby pracowników generacji Z, decydują się na dodatkowe benefity pracownicze mające wesprzeć ich wellbeing, takie jak opieka zdrowia psychicznego, prywatna opieka weterynaryjna dla zwierząt pracowników, elastyczny czas pracy czy dofinansowanie posiłków. Co więcej, osoby zatrudnione w niektórych branżach (najczęściej jest to branża IT) coraz częściej mogą liczyć na benefity wspierające ich codzienne obowiązki domowe, takie jak możliwość regularnego sprzątania ich mieszkań za pomocą aplikacji Stepapp czy usługi osobistego asystenta zapewniane przez aplikację AskHenry.

O czym pamiętać wybierając benefity pozapłacowe w twojej firmie?

To dobrze, że pracodawcy starają się zapewnić swoim pracownikom benefity pozapłacowe jako atrakcyjny i bardzo często oczekiwany przez kandydatów dodatek do oferty finansowej. Należy jednak wziąć pod uwagę, że są one nadal jedynie bonusem i miłym dodatkiem. Nie mogą być traktowane jako zamiennik adekwatnego do kompetencji pracownika wynagrodzenia. Wspomniane na początku artykułu badanie Randstad Employer Brand Research wskazuje, że to właśnie wynagrodzenie pozostaje najważniejszym powodem zmiany miejsc zatrudnienia, zaznaczanym przez 59% respondentów.

Obecni na rynku pracodawcy muszą też pamiętać, że świadczenia, które kiedyś uznawało się za pozapłacowe benefity, takie jak sprzęt służbowy, teraz stanowią podstawowe narzędzia pracy, które pracodawca ma obowiązek zapewnić w swojej firmie. Wyjątek stanowi udostępnianie sprzętów takich jak laptop czy służbowy telefon do użytku prywatnego. Możliwość wykorzystywania sprzętów do celów prywatnych to chętnie wykorzystywany przez pracowników benefit pozapłacowy.

Należy też pamiętać o dostosowaniu benefitów pozapłacowych do obecnej sytuacji w firmie. Znaczenie przy przyznawanie benefitów może mieć nie tylko budżet, jakim dysponujemy, ale też stanowisko, staż pracy czy wysokość wynagrodzenia.

Benefity pracownicze a podatek — jak rozliczyć benefity pozapłacowe?

Benefity pracownicze z punktu widzenia przepisów podatkowych są traktowane jako przychód z tytułu stosunku pracy, analogicznie jak inne świadczenia nieodpłatne lub częściowo płatne.

Art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podaje, że:

Za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Jeżeli pracodawca na podstawie aktualnych przepisów uzna dany benefit za przychód pracownika, powinien doliczyć jego wartość do przychodu pracownika i opodatkować. Należy jednak pamiętać, że różne dodatki pozapłacowe są inaczej opodatkowane, niektóre mogą też korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego, co wymaga od pracodawcy szczegółowego przeanalizowania aktualnych przepisów i traktowania każdego benefitu odrębnie.

Dla pracownika nieodpłatne świadczenie, które otrzymuje od pracodawcy, będzie stanowiło przychód w podatku PIT. Benefity takie jak ubezpieczenie grupowe, pakiety medyczne, karnety sportowe finansowane przez pracodawcę w całości lub części znajdą się w podstawie do opodatkowania PIT.

Zarządzanie benefitami pracowniczymi w twojej firmie może wesprzeć system HRappka, który poprzez ewidencję benefitów pracowniczych na pracowniku pozwala m.in: dodawać potrącenia cykliczne, np. za pakiet medyczny lub kartę sportową, które automatycznie pojawią się podczas rozliczania pracownika. Dodając dany benefit w systemie możesz określić, czy jest on związany z koniecznością naliczenia zaliczki na podatek dochodowy.

Czytaj więcej


W celu zachęcenie nowych pracowników pracodawcy coraz częściej decydują się na benefity pracownicze. Najpopularniejsze benefity pracownicze oferowane przez zakład pracy to m.in. prywatna opieka medyczna, karty sportowe do obiektów sportowych i zajęcia sportowe, bony zakupowe, zdrowe przekąski, szkoleń dofinansowanie, kursy językowe, i inne benefity. Najnowsze badania wskazują, że benefity dla pracowników mogą decydować o chęci podjęcia pracy wśród kandydatów, ale też mieć wpływ na wspieranie efektywnej pracy. Dodatek w postaci benefitów jest też wyrazem dbania i docenienia swoich pracowników przez pracodawcę, a także reagowaniem na ich potrzeby.

Zarządzanie procesami HR

  • Rekrutacja i onboarding
  • Ewidencja czasu pracy i wnioski urlopowe
  • Kadry i płace
TESTUJ BEZ OPŁAT