Prezenty świąteczne dla pracowników a podatek dochodowy

Świąteczne prezenty dla pracowników to miły gest ze strony pracodawcy. Szczególnie jeśli są przemyślane i przedstawiają dla pracowników korzyść – materialną lub emocjonalną. Często wręczane są na służbowych przyjęciach przedświątecznych. Prezenty oraz wydarzenia organizowane dla pracowników – to spory wydatek z budżetu firmy, który planowany jest dużo wcześniej. Natomiast wielu pracodawców zapomina, że na tym się nie kończy.

Prezent dla pracownika to świadczenie w naturze, które stanowi przychód ze stosunku pracy. Natomiast to, czy podlegać będzie on obowiązku podatkowemu, zależy od tego, w jaki sposób został sfinansowany. Zapraszamy do lektury, która rozwieje wszelkie wątpliwości – świąteczne prezenty dla pracowników a podatek.

Prezenty finansowane ze środków obrotowych firmy

Jeżeli pracodawca finansuje upominki dla pracowników ze środków obrotowych firmy – stanowią one przychód ze stosunku pracy (wyjątkiem są prezenty poniżej 100 zł w skali roku). Oznacza to, że pracownik ma obowiązek zapłaty podatku dochodowego. Oczywiście nie robi tego samodzielnie – to pracodawca dolicza wartość prezentu do przychodu i pobiera z tego tytułu zaliczkę na podatek. Co oznacza to realnie dla pracownika? Jego wynagrodzenie zostanie pomniejszone o wyżej wymienioną zaliczkę.

Należy pamiętać, że przed zakupem prezentu finansowanego ze środków obrotowych firmy, należy zapytać pracownika o zgodę, ponieważ to z jego wynagrodzenia pobrana zostanie zaliczka na podatek.

Prezenty finansowane przez Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Pracodawcy, którzy zatrudniają co najmniej 50 pracowników oraz pracodawcy zatrudniający co najmniej 20 i mniej niż 50 pracowników (jeżeli z wnioskiem o utworzenie Funduszu wystąpi zakładowa organizacja związkowa), zobowiązani są do założenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Aktywność Funduszu związana jest z finansowaniem działalności socjalnej dla pracowników i ich rodzin. Również emerytów i rencistów – w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem służbowym.

Ustawa o podatku dochodowym wskazuje, że wartość otrzymanych przez pracownika prezentów, sfinansowanych w całości ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, może zostać zwolniona z podatku dochodowego. Wszystko zależy od kwoty, która została przeznaczona na prezenty świąteczne.

Do pewnego momentu wysokość kwoty przeznaczonej na prezenty (w skali roku) wynosiła 1000 zł, natomiast na podstawie ustaw covidowych, limit podniesiono do 2000 zł.

Aby prezenty zwolnione były z podatku, musi zostać spełnionych kilka warunków:

 • przekazane muszą być z uwzględnieniem kryterium dochodowego pracowników (regulamin ZFŚS) – czyli prezenty nie mogą być takie same dla wszystkich pracowników
 • prezenty powinny spełniać charakter działalności socjalnej

Darowizny i upominki

Z podatku dochodowego zwolnione są nie tylko prezenty ujęte w Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych. Kosztami uzyskania przychodów nie są również:

 • przedmioty, które używane będą podczas wykonywania obowiązków służbowych (długopisy, notatniki, pendrive, ładowarki, kalendarze)
 • symboliczne upominki okolicznościowe jak np. kwiaty, dyplom, pióro – wręczane z okazji przejścia pracownika na emeryturę lub po osiągnięciu określonego stażu pracy

Wigilia firmowa a podatek

Udział pracowników w świątecznej imprezie takiej jak firmowa wigilia nie jest w interesie pracownika, nie osiąga on też z tego tytułu wymiernej korzyści. Dlatego za udział w spotkaniu świątecznym nie należy naliczać pracownikowi podatku.

Podsumowanie

Pracodawca zobowiązany jest do potrącenia zaliczki na podatek dochodowy od świadczeń, w przypadku gdy:

 • pracownik wyraził na nie zgodę
 • świadczenia były spełnione w interesie pracownika, a nie pracodawcy
 • świadczenie przyniosło pracownikowi korzyść w postaci powiększenia aktywów lub uniknięcia wydatku, który i tak musiał być poniesiony

Źródło: wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2014 r. (sygn. akt K 7/13)

Rozliczenie prezentów w programie kadrowo-płacowym HRappka

W programie kadrowo-płacowym HRappka rozliczysz pracowników, a także bez problemu dodasz dowolne świadczenia pracownicze, np. upominki świąteczne. Dodatkowo określisz, czy dane świadczenia związane są z koniecznością opłacenia podatku.

W naszym kalkulatorze wynagrodzeń sprawdzisz wszystkie składniki wynagrodzenia, takie jak np. wynagrodzenie netto, brutto, składki ZUS, koszty uzyskania przychodów. W HRappce rozliczysz pracowników indywidualnie, masowo, wygenerujesz listy płac, wyślesz paczki przelewów i paski wynagrodzeń.

Czytaj więcej:

Zarządzanie procesami HR

 • Przejrzyste profile pracowników
 • Generowanie umów i dokumentów
 • Ewidencja czasu pracy
 • Elektroniczne wnioski urlopowe
 • Rozliczanie pracowników
 • i wiele więcej!
TESTUJ BEZ OPŁAT

Autor:

zespół

Aleksandra Kozieł

Specjalista ds. Marketingu @ HRappka.pl

Psycholog i copywriter z zamiłowania. Uwielbia pracę z ludźmi i zabawę słowem. Interesuje się UX writingiem i chciałaby, aby treści w Internecie były bardziej dostępne dla osób z trudnościami.


To, czy świąteczne prezenty będą przynosiły ewentualne skutki podatkowe, zależy od tego, z jakich środków zostały sfinansowanie. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, wartość rzeczowych świadczeń na rzecz pracownika zwolniona jest z podatku, jeśli zakup dokonany jest z Funduszy Związków Zawodowych lub poprzez Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Jakie wydatki nie stanowią kosztów uzyskania przychodów? Drobne upominki okolicznościowe lub przedmioty używane do palenia obowiązków służbowych. W przypadku wątpliwości w zakresie świadczeń pieniężnych i ich opodatkowania można wystąpić o indywidualną opinię (Zakład Ubezpieczeń Społecznych).