Diety krajowe i zagraniczne w 2022 roku

Pracownik, który wykonuje obowiązki służbowe poza miastem, w którym mieści się siedziba firmy, powinien otrzymywać dietę. Jeżeli podróż służbowa obywa się w kraju – przysługuje mu dieta krajowa. Natomiast w przypadku delegacji poza granice Polski, powinien ubiegać się o dietę zagraniczną. Dieta związana jest z koniecznością pokrycia kosztów związanych z podróżą, wyżywieniem czy noclegiem.

Dieta krajowa przysługuje pracownikowi, który jest w podróży służbowej dłużej niż 8 godzin, a jej wysokość jest uzależniona od czasu trwania podróży. Wysokość diety krajowej ustalona została w 2013 roku i obowiązuje do dziś, chociaż w tym roku planowane są zmiany w tej kwestii.

Testuj bez opłat system kadrowo-płacowy >>

Diety krajowe w 2022 roku – stawki

Wysokość stawki diety krajowej w 2022 wynosi 30 zł za dobę podróży i jest to kwota na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia w podróży. Jeżeli wyżywienie zapewnione jest w np. hotelu, pracodawca nie musi wypłacać diety. W przypadku otrzymania śniadań lub kolacji dieta pomniejszona jest o 25%, a obiadów o 50% (kwotę diety zmniejsza koszt zapewnionego bezpłatnego wyżywienia).

Pracownik, który zatrzymuje się w hotelu, powinien otrzymać zwrot kosztów w wysokości stwierdzonej rachunkiem, przy czym koszt doby noclegowej nie powinien przekraczać 600 zł. W przypadku, gdy pracodawca nie zapewnia noclegu, a pracownik nie może przedstawić rachunków za nocleg – przysługuje mu ryczałt za nocleg, który wynosi 150% wysokości diety krajowej (czyli 45 zł).

Transport

Ryczałt za dojazdy w miejscu delegacji (np. wewnątrz określonego miasta), to 20% pełnej diety, czyli 6 zł dziennie.

Natomiast w przypadku dojazdu do i z miejsca delegacji, pracodawca zobowiązany jest do zwrotu kosztów za bilety (autobusowe, kolejowe czy lotnicze) lub do zwrotu kosztów użytkowania samochodu niebędącego własnością pracodawcy. Pozostaje on niezmienny do 2007 roku i kilometrówka wynosi 0,5214 zł (samochody osobowe o pojemności skokowej silnika do 900 cm³) lub 0,8358 zł (samochody o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm³). W celu obliczenia zwrotu za użytkowanie samochodu należy pomnożyć jedną w powyższych wartości przez ilość przejechanych kilometrów.

Wysokość stawki diety krajowej a długość delegacji

To, o jaki zwrot kosztów może ubiegać się pracownik, zależy od długości delegacji i wynosi:

 • podróż krótsza niż 8 godzin – brak diety

 • podróż służbowa pomiędzy 8 a 12 godzin – 50% diety

 • podróż służbowa powyżej 12 godzin – 100% diety

Dieta przysługuje za każdą rozpoczętą dobę podróży służbowej (z wyjątkiem pierwszej doby).

Diety zagraniczne w 2022 roku – stawki

Wysokość diety zagranicznej uzależniona jest od państwa, do którego wybiera się pracownik i wynosi np:

 • Austria 52 EUR

 • Belgia 48 EUR

 • Czechy 41 EUR

 • Francja, Hiszpania i Niderlandy 50 EUR

 • Irlandia 52 EUR

 • Litwa 39 EUR

 • Niemcy 49 EUR

 • Norwegia 451 NOK

 • Słowacja 43 EUR

 • Wielka Brytania 35 GBP

Podobnie, jak w przypadku diety krajowej, wysokość diety zagranicznej uzależniona jest od długości podróży i wynosi:

 • 1/3 diety w podróży poniżej 8 godzin

 • 50% diety w podróży od 8 do 12 godzin

 • 100% diety w dłuższej podróży służbowej

Dieta zagraniczna pomniejszana jest również w przypadku, gdy pracownikowi zapewniono w czasie podróży zagranicznej, bezpłatne i całodzienne wyżywienie – dieta obniżana jest o 75%.

Natomiast jeśli pracownikowi przysługuje częściowe wyżywienie, to:

 • śniadanie obniża dietę o 15%

 • obiad obniża dietę o 30%

 • kolacja obniża dietę o 30%

Planowana podwyżka stawki diety krajowej

Do sejmu trafił już projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej i wysokości należnej diety z tego tytułu.

Wyliczenie diety krajowej zakłada zwiększenie stawki z 30 do 38 zł za dzień. Przy obliczeniu wysokości diety kierowano się wysokością cen towarów i usług oraz prognozowaną inflacją.

Zwiększenie stawki diety wpłynie również na ryczałt za nocleg (wynosić będzie 57 zł) oraz na ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu środkami komunikacji miejscowej (7,60 zł). Zwrot kosztów noclegu, który potwierdzony został rachunkiem, nie powinien być wyższy niż 760 zł (dwudziestokrotność stawki diety).

Oczywiście pracownicy, którzy nie wchodzą w skład sfery budżetowej oraz państwowej również objęci są powyższymi zmianami. Pracodawcy mają możliwość ustalenia tego, jakie są warunki wypłacania pracownikom należności związanych z podróżami służbowymi. W ramach ustaleń umowy o pracę, regulaminu lub układu zbiorowego pracy, warunki wypłacania diet oraz warunki zwrotu kosztów przejazdów i noclegów mogą być ustalane dowolnie, ale nie mogą być niższe, niż mówi ustawa.

Czytaj więcej:

Zarządzanie procesami HR

 • Przejrzyste profile pracowników
 • Generowanie umów i dokumentów
 • Ewidencja czasu pracy
 • Elektroniczne wnioski urlopowe
 • Rozliczanie pracowników
 • i wiele więcej!
TESTUJ BEZ OPŁAT

Autor:

zespół

Aleksandra Kozieł

Specjalista ds. Marketingu @ HRappka.pl

Psycholog i copywriter z zamiłowania. Uwielbia pracę z ludźmi i zabawę słowem. Interesuje się UX writingiem i chciałaby, aby treści w Internecie były bardziej dostępne dla osób z trudnościami.


Za podróż służbową, którą pracownik odbył swoim prywatnym samochodem (lub innym środkiem lokomocji), należy mu się kilometrówka, dieta oraz zwrot kosztów za nocleg. Jeżeli pracownik otrzymał środki finansowe na wyżywienie i są one niższe niż dieta, pracownikowi przysługuje wyrównanie do diety. Zgodnie z ustawą z 23 października 2018 o podatku dochodowym, nie ma obowiązku prowadzenia kilometrówki dla podatku PIT (ewidencja pojazdów dla celu VAT jest wystarczająca).