Wysokość diety krajowej w 2023 r. i podwyżka kilometrówki

Wysokość diety krajowej dla podróży służbowych od 1 stycznia 2023 roku wyniesie 45 zł. Zmiana spowodowana jest Rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 25 października 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.

Do tej pory wysokość diety krajowej dla podróży służbowej na obszarze kraju wynosiła 38 zł. Ta kolejna zmiana w wysokości diet krajowych i zagranicznych podyktowana jest wysoką inflacją. Ile wynosi dieta krajowa 2023? Jaki jest ryczałt za nocleg i transport? Co w przypadku, gdy pracownikowi nie zapewniono bezpłatnego noclegu? Czy dietę krajową i zagraniczną można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu? Przeczytaj o nowych stawkach diety krajowej oraz diety zagranicznej w 2023 r.

Dieta krajowa 2023 r. – podwyżka

Do tej pory dieta krajowa wynosiła 30 zł, a od 28 lipca 2022 roku – 38 zł. Kolejna szybka podwyżka wysokości diet krajowych związana jest z wysoką inflacją. 14 listopada 2022 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej, które mówi, że od 1 stycznia 2023 r. pracownikowi przysługuje dieta w wysokości 45 zł. – z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.

Dieta przeznaczona jest na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia oraz zwrotu kosztów przejazdów, noclegów i innych wydatków. Za nocleg przysługuje pracownikowi zwrot (w wysokości stwierdzonej rachunkiem), w kwocie nie wyższej niż dwudziestokrotność stawki diety (czyli od 1 stycznia 2023 r. maksymalnie 900 zł). Pracownik powinien przedstawić pracodawcy rachunek za nocleg, jeśli tego nie zrobi, przysługuje mu ryczałt za nocleg w wysokości 150% wysokości diety krajowej (67,50 zł). Pracodawca ma prawo odmówić wypłacenia ryczałtu za nocleg, jeżeli był on darmowy lub pracownik miał możliwość powrotu do miejsca zamieszkania.

Natomiast ryczałt za dojazdy w miejscu delegacji (np. środkami komunikacji) to 20% diety, czyli 9 zł.

Należy pamiętać, że dieta z tytułu podróży służbowych na terenie kraju i poza dotyczy pracowników zatrudnionych na umowie o pracę. Wszelkie ustalenia związane z warunkami wypłacania diet powinny być wprowadzane na podstawie regulaminu wynagradzania, na bazie układów zbiorowych pracy lub powinny zostać określone w umowie o pracę.

Wyliczenie diety krajowej

Dieta krajowa i jej wysokość zależna jest od tego, jaki jest czas podróży służbowej pracownika i wynosi:

 • poniżej 8 godzin – dieta nie przysługuje
 • 8-12 godzin podróży służbowej – wysokość wynosi 50% diety
 • powyżej 12 godzin – pracownikowi przysługuje pełna dieta (100%)

Dieta zagraniczna 2023 r. – podwyżka

Tak samo, jak w przypadku diety krajowej, wysokość diety uzależniona jest od czasu podróży i wynosi:

 • 1/3 diety w podróży poniżej 8 godzin
 • 50% diety w podróży od 8 do 12 godzin
 • 100% diety, czyli pracownikowi przysługuje dieta w pełnej wysokości, w podróży ponad 12 godzinnej

Wysokość diety zagranicznej (m.in. kwota limitu na nocleg) uzależniona jest od państwa, do którego odbywa się podróż służbowa i od 1 stycznia 2023 r. wynosi np:

 • Austria – 57 EUR
 • Belgia – 55 EUR
 • Czechy – 41 EUR
 • Francja – 55 EUR
 • Hiszpania – 50 EUR
 • Irlandia – 52 EUR
 • Kanada – 71 CAD
 • Libia – 52 EUR
 • Macedonia – 43 EUR
 • Niemcy – 49 EUR
 • Portugalia – 49 EUR
 • Słowenia – 45 EUR
 • Turcja – 53 USD
 • Wielka Brytania – 45 GBP

Podobnie jak w przypadku podróży krajowej – pracownik otrzyma zwrot udokumentowanych kosztów noclegu (które mieszczą się w limitach określonych w poszczególnych państwach).

Podwyżka kilometrówki do stycznia 2023

W Dzienniku Ustaw opublikowane zostało Rozporządzenie z 22 grudnia 2022 r. w sprawie zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy.

Na jego podstawie, od 17 stycznia 2023 r. kilometrówka wynosić będzie:

 • 89 groszy – samochody do 900 cm³
 • 1,15 zł – samochody powyżej 900 cm³
 • 0,69 groszy – motocykle
 • 0,42 grosze – motorowery

Opodatkowanie diet z tytułu podróży służbowej

Diety (do kwoty określonej w rozporządzeniu) zwolnione są z opłacania podatku dochodowego i nie stanowią podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Oznacza to, że jeżeli pracodawca wypłaci pracownikowi większą dietę niż 45 zł za dobę podróży – będzie podlegała ona opodatkowaniu. Dieta zalicza się również do kosztów uzyskania przychodów.

Podsumowanie – dieta krajowa 2023 i dieta w przypadku podróży zagranicznych

 • Stawka diety za krajową podróż służbową wzrosła do kwoty 45 zł.
 • Od 1 stycznia 2023 r. stawka za jedną dobę hotelową nie może być wyższa niż 900 zł. 
 • Ryczałt za nocleg w podróżach służbowych krajowych wynosi 150% stawki diety (67,50 zł).
 • Dieta przeznaczona jest na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia i jest zmniejszana, jeżeli pracownik ma zapewnione posiłki.
 • W przypadku podróży zagranicznej stawka diety również wzrosła.
 • W przypadku zagranicznej podróży biznesowej wysokość diety przysługującej pracownikowi zależna jest od kraju podróży (np. z tytułu diety w podróży do Francji pracownikowi przysługuje 55 EUR za dzień).
 • Prywatni przedsiębiorcy ustalają sposób wypłaty diet w umowach o pracę, regulaminie wynagradzania lub w układzie zbiorowym.
 • Wysokość diet określa rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 25 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej ( Dz.U. 2022, poz 2302 ).
 • Dieta dla osób prowadzących działalność gospodarczą są kosztem uzyskania przychodu.

Zarządzanie procesami HR

 • Przejrzyste profile pracowników
 • Generowanie umów i dokumentów
 • Ewidencja czasu pracy
 • Elektroniczne wnioski urlopowe
 • Rozliczanie pracowników
 • i wiele więcej!
TESTUJ BEZ OPŁAT

Autor:

zespół

Aleksandra Kozieł

Specjalista ds. Marketingu @ HRappka.pl

Psycholog i copywriter z zamiłowania. Uwielbia pracę z ludźmi i zabawę słowem. Interesuje się UX writingiem i chciałaby, aby treści w Internecie były bardziej dostępne dla osób z trudnościami.


Dieta z tytułu podróży służbowych to należność na pokrycie kosztów podróży służbowej, za dobę podróży służbowej, dla pracownika sfery budżetowej oraz innych pracowników. Od 1 stycznia 2023 r. wynosi 45 zł za dobę podróży (pracownikowi zatrudnionemu na umowę o pracę) – Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 25 października 2022 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej. Jeżeli pracodawca nie zapewni pracownikowi bezpłatnego noclegu, pracownik powinien otrzymać zwrot – w wysokości stwierdzonej rachunkiem (ale nie wyższy niż dwudziestokrotność stawki diety). Zapraszamy na artykuł: diety krajowe i zagraniczne 2023 r. – podróże służbowe.