Program kadrowo - płacowy

Moduł kadrowo - płacowy w systemie HRappka automatyzuje kluczowe procesy związane z zatrudnianiem pracowników - od generowania umów, list płac i dokumentów, przez ewidencję czasu pracy, po rozliczenia i eksport płatności.
illustration

Kluczowe funkcjonalności

Sprawdź, jakie kluczowe procesy związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi usprawnisz z naszym modułem Kadry i płace

Sprawne zarządzanie dokumentacją i procesem zatrudnienia

HRappka to kompleksowe podejście do zarządzanie zasobami ludzkimi. Kluczowe funkcjonalności naszego programu kadrowego to:

E-dokumentacja pracownicza / Umowy

Program kadrowo – płacowy HRappka sprawnie dopasujesz do specyfiki Twojej firmy:

 • Profile z danymi pracowników, przejrzyste i dopasowane do Twoich potrzeb
 • Przypomnienia o  obowiązkowym szkoleniu BHP i badaniu lekarskim
 • Powiadomienie o mijających terminach badań lekarskich
 • Sprawne generowanie umów (m.in. umów o pracę i umów cywilnoprawnych, B2B) i dokumentów
 • Sprawne zarządzanie zezwoleniami (m.in badania lekarskie, BHP, meldunki) oraz certyfikatami
 • Możliwość prowadzenia e-teczek pracowniczych zgodnych z ustawą o e-dokumentacji (ewidencja pracowników)
 • Sporządzanie dokumentów związanych z zatrudnieniem pracownika
 • Weryfikacja niewykonanych czynności – np. niewykonanych w systemie zadań oraz informowanie o brakach w dokumentacji pracowników (np. brak badania lekarskiego, czy szkolenia BHP)

Deklaracje ZUS / US / PPK

Program pozwala na:

 • Generowanie deklaracji zgłoszeniowych do ZUS podczas wystawiania umów (możliwość wysyłania deklaracji do programu Płatnik)
 • Sprawne rejestrowanie / wyrejestrowanie pracowników oraz członków rodzin 
 • E-deklaracje (rozliczenia z urzędem skarbowym):
  • Masowe generowanie deklaracji PIT / IFT-1R
  • Wysyłka deklaracji podatkowych do urzędu oraz do pracowników
 • Generowanie deklaracji przystąpienia / rezygnacji z Pracowniczych Planów Kapitałowych

Zezwolenia i legalizacja cudzoziemców

HRappka to nie tylko rozliczanie wynagrodzeń. Nasz program automatyzuje również legalizację zatrudnienia cudzoziemców:

 • Generowanie oświadczeń oraz zezwoleń na pracę (wszystkie typy) dla cudzoziemców
 • Integracja z praca.gov.pl
 • Przypomnienia / powiadomienia o kończących się dokumentach legalizujących pobyt / pracę cudzoziemca

Wielowymiarowe raporty

Program kadrowy HRappka umożliwia generowanie raportów związanych z zatrudnieniem i ewidencją czasu pracowników. Raporty dostępne w systemie to m.in.:

 • Raport dla księgowości
 • Podsumowanie listy płac
 • Zestawienie rozliczeń z listami płac
 • Zestawienie wynagrodzeń wg Klientów
 • Raport z rozliczeń
 • Raport wynagrodzeń i potrąceń pracownika według rozliczeń w okresie
 • Symulacje potrąceń i zwrotów
 • Raport efektywności
 • Ilość umów pracowniczych per Klient według daty zawarcia
 • Zakwaterowanie pracowników w mieszkaniach
 • Suma godzin pracy u Klientów
 • Kalendarz pracy – plan vs. realizacja
 • Raport urlopów i ekwiwalentów
 • Godziny pracy i nieobecności według pracowników
 • Raport nieobecności pracowników
 • Raport rotacji pracowników

Co więcej, nasz program kadrowo – płacowy pozwoli Ci na tworzenie niestandardowych raportów, dopasowanych do potrzeb Twojego działu HR. 

Umożliwiamy również tworzenie wielu firm w systemie, co jest kluczowe m.in. w biurach rachunkowych, obsługujących procesy w zakresie kadr u wielu firm jednocześnie.

Sprawne zarządzanie czasem pracy i pracownikami

Nasz system kadrowo-płacowy umożliwia ewidencję czasu pracy – sprawne zarządzanie zarówno czasem pracy jak i nieobecnościami pracowników. Co więcej, moduł Kadry i płace w HRappka pomaga zarządzać zakwaterowaniem oraz transportem pracowników.

Ewidencja czasu pracy

 • Intuicyjne tworzenie grafików pracy 
 • Planowanie wielozmianowe, normowanie pracy
 • Planowanie pracowników na podstawie kompetencji pracowników
 • Tworzenie grafików zgodnie z obowiązującym prawem pracy
 • Rejestracja czasu pracy (również w celu rozliczania czasu pracy)
 • Zaawansowane możliwości ewidencji czasu pracy
 • Import zwolnień lekarskich z ZUS PUE

Elektroniczne wnioski urlopowe

 • Portal pracowniczy m.in. z dostępem do kalendarza pracy i możliwość zgłaszania dni wolnych oraz  godzin pracy
 • Automatyczne obliczanie należnego urlopu na podstawie wprowadzonych danych o pracowniku
 • Powiadomienia o akceptacji / odrzuceniu wniosków

Kwatery pracownicze

 • Kalendarz mieszkań
 • Wyszukiwanie mieszkań w pobliżu miejsca pracy
 • Przypisywanie pracowników do mieszkań / pokojów
 • Dodawanie pracownikom potrąceń za mieszkania do rozliczenia (m.in. za czynsz, czy rachunki)
 • Raportowanie opłat lokatorów, liczników, kosztów związanych z mieszkaniami

Cztery kroki do rozliczenia pracownika

Kadry i płace w systemie HRappka to przyjemność! Nasz intuicyjny kreator rozliczeń automatyzuje dział kadr i płac. W systemie sprawnie i masowo rozliczysz pracowników:

Naliczanie wynagrodzeń

Sprawne naliczanie wynagrodzenia pracowników:

 • Rozliczanie pracowników zatrudnionych na podstawie umowy oraz grafiku (ilość godzin pobierana z modułu ewidencji czasu pracy, z grafiku pracownika) zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • Rozliczanie umów cywilnoprawnych, umów o pracę, B2B oraz innych
 • Stawki na rozliczeniu są pobierane z umowy
 • Możliwość wprowadzania zmian na etapie rozliczenia
 • Możliwość korekty wynagrodzenia pracowników
 • Możliwość masowego rozliczania pracowników zatrudnionych (np. masowe rozliczanie osób współpracujących)
 • Możliwość dopasowania systemu do indywidualnych potrzeb firmy (stawki niestandardowe)

HRappka umożliwia również naliczanie płac pracowników w podziale na Klientów oraz wystawianie faktur na podstawie rozliczeń pracowników, dzięki czemu jest idealnym rozwiązaniem dla agencji pracy oraz biur rachunkowych.

Potrącenia / zwroty / premie

 • Automatyczne pobieranie potrąceń, zwrotów oraz zajęć komornicznych (w tym cyklicznych) dodanych na profilu pracownika
 • Możliwość wprowadzania pozycji na etapie rozliczenia
 • Dodawanie premii regulaminowych, uznaniowych, stałych

Listy płac / rachunki

 • Automatyczne generowanie różnych list płac oraz rachunków na podstawie wprowadzonych wartości 
 • Cywilnoprawna lista płac – tworzona na podstawie umów cywilnoprawnych (m.in. umowy zlecenia)
 • Elektroniczne paski wynagrodzeń – masowa wysyłka pasków płacowych lub SMSów z kwotą wynagrodzenia do zatrudnionych pracowników 
 • Możliwość eksportu danych do popularnych programów kadrowych i płacowych

Płatności

 • Eksport paczek przelewów do banku, w celu sprawnego wypłacenia wynagrodzeń
 • Formaty eksportu zgodne ze formatami akceptowanymi przez banki

Integracje z innymi programami

 • Nasz program kadrowo – płacowy umożliwia eksport dokumentów oraz danych kadrowych i rozliczeniowych w różnych formatach (m.in. deklaracji podatkowych do US, deklaracji ZUS do programu Płatnik, czy danych pracowników i rozliczeń do Comarch ERP Optima Płace)
 • Umożliwiamy automatyczny import nieobecności pracowników z ZUS PUE (e-ZLA)
 • Lista integracji z innymi programami do kadr i płac oraz systemami księgowymi dostępna jest tutaj

Pełny wachlarz możliwości dla działu HR

HRappka to nie tylko system kadrowo-płacowy umożliwiający rozliczanie wynagrodzeń. Posiada dużo więcej funkcjonalności do zarządzania pracownikami niż klasyczne, nawet najlepsze programy kadrowo-płacowe. Automatyzuje kluczowe procesy zarządzania zasobami ludzkimi już od procesu rekrutacji i onboardingu, przez legalizację cudzoziemców, kadry i płace, ewidencję czasu pracy (w tym wnioski urlopowe), po samoobsługę pracowniczą, rozliczenia pracowników i eksport płatności do banków.

Rekrutacja

Kompleksowy system ATS, który pozwala sprawnie zarządzać rekrutacjami oraz kandydatami.

Połączenie modułu ATS z modułem do kadr i płac, pozwala na szybkie zatrudnienie kandydata, bez potrzeby przenoszenia danych do innych systemów.

Onboarding pracownika

Automatyzacja wdrażania pracowników w organizację. Przejrzyste definiowanie procesów onboardingu i przypisywanie ich nowym pracownikom. Nasz program kadrowy umożliwia wysyłkę pracownikom ankiet do zatrudnienia. Gdy pracownik uzupełni ankietę, jego dane automatycznie pojawią się w naszym module do kadr i płac. Umożliwi to m.in. wygenerowanie pracownikowi umowy.

Ewidencja czasu pracy

Intuicyjny moduł z dostępem zarówno dla użytkowników systemu jak i pracowników, z możliwością ewidencji czasu pracy oraz nieobecności (elektroniczne wnioski urlopowe). Program Kadry i Płace HRappka umożliwia rozliczanie pracowników na podstawie uzupełnionego grafiku pracownika.

Legalizacja cudzoziemców

Sprawne generowanie zezwoleń oraz oświadczeń na pracę cudzoziemca w Polsce (wszystkie typy) oraz wysyłka do praca.gov.pl.

Portal pracowniczy

Dostęp dla pracowników z możliwością wglądu w swoje dane osobowe, godziny pracy i nieobecności, umowy, paski wynagrodzeń i pliki udostępniane pracownikom (np. z regulaminem wynagrodzenia).

Samoobsługa pracownicza znacznie usprawnia kontakt z pracownikami w zakresie kadr i płac.


Wszystkie funkcje modułu Kadry i Płace

Opinie o naszym systemie

Testuj nasz program kadrowy 14 dni za darmo!

Zautomatyzuj procesy kadrowo płacowe i oszczędzaj czas z HRappka.pl.