Program kadrowo - płacowy

HRappka automatyzuje procesy kadr i płac – od prowadzenia akt osobowych i generowania umów, przez ewidencję czasu pracy, przejrzyste rozliczanie wynagrodzeń, generowanie list płac i eksport płatności, aż po generowanie deklaracji do PPK, ZUS, czy Urzędu Skarbowego.

illustration

Funkcjonalności naszego systemu kadrowo - płacowego

Sprawdź, jakie kluczowe procesy związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi usprawnisz z naszym modułem Kadry i płace

Sprawne zarządzanie dokumentacją

System kadrowo – płacowy HRappka to kompleksowe podejście do zarządzania zasobami ludzkimi, dzięki czemu zautomatyzujesz wiele kluczowych procesów HR. Nasz program kadrowy umożliwia:

Dokumentacja pracownicza

Program umożliwia:

 • Tworzenie profili z danymi pracowników (dokumentacja w formie elektronicznej)
 • Ewidencja pracowników i umów
 • Intuicyjne zarządzanie umowami (masowe wystawianie, duplikowanie, aneksowanie)
 • Sprawne zarządzanie zezwoleniami (m.in badania lekarskie, BHP, meldunki, zezwolenia cudzoziemców na pracę) oraz certyfikatami
 • Sporządzanie dokumentów związanych z zatrudnieniem
 • Weryfikacja niewykonanych czynności – system wysyła przypomnienia na temat zaległych czynności (przypomni o mijających terminach badań lekarskich, szkoleń BHP, czy potrzebie legalizacji zatrudnienia cudzoziemca)
 • Wystawianie świadectwa pracy (w tym automatyczne generowanie i wysyłka świadectwa pracy do pracownika po zakończeniu współpracy)

Nasz system kadrowo – płacowy sprawnie dopasujesz do specyfiki Twojej firmy.

Generowanie umów i podpis elektroniczny

Program HRappka umożliwia wystawianie umów:

 • umów o pracę
 • umów cywilnoprawnych (umowa zlecenie, umowa o dzieło)
 • umów B2B / kontraktów / innych

Uzupełnienie danych do umowy i jej wygenerowanie trwa kilkanaście sekund. Wszystkie umowy możemy dostosować do szablonów wykorzystywanych w firmie i wyeksportować do formatu PDF.

Możliwe jest również generowanie i eksport dokumentów w dowolnych szablonach, dopasowanych do potrzeb Twojej firmy (np. dokumentów potrzebnych do zatrudnienia, regulaminów).

Udostępniamy również możliwość podpisu elektronicznego umów (korzystając z naszego własnego podpisu elektronicznego lub poprzez integrację z Autenti).

Rozliczanie umów cywilnoprawnych, umowy o pracę i innych (kontrakty, B2B) jest w HRappce bezpiecznym i prostym procesem. Co więcej, dokumenty (umowy, paski płacowe) bezpiecznie udostępnisz pracownikom poprzez portal pracowniczy.

Samoobsługa pracownicza

W programie HRappka dostępny jest portal pracowniczy (również w aplikacji mobilnej), który w prosty sposób umożliwia dostęp każdego pracownika do jego danych w systemie. Portal pozwala na automatyzację zarządzania zasobami ludzkimi w firmie, co wpływa na znaczne odciążenie działu HR. W zależności od uprawnień pracownik może mieć dostęp do:

 • swoich danych i zgłoszenia ich aktualizacji
 • udostępnionych procesów onboardingu
 • zgłaszania godzin pracy i nieobecności (oraz informacje o urlopie)
 • umów, wynagrodzeń, deklaracji PIT
 • zgłaszania wniosków pracowniczych, np. innowacji, zaświadczenia (co usprawnia kontakt z działem HR)
 • bazy szkoleń i listy szkoleń pracownika
 • listy przedmiotów (np. benefitów pracowniczych)
 • załączników i możliwość dodawania nowych (np. pracownik sam może dodać skan legitymacji studenckiej)

Deklaracje ZUS / US / PPK

Program pozwala na:

 • Generowanie deklaracji rozliczeniowych ZUS podczas wystawiania umów (możliwość wysyłania deklaracji do programu Płatnik)
 • Sprawne rejestrowanie / wyrejestrowanie osób zatrudnionych oraz członków rodzin
 • E deklaracje (rozliczenia z urzędem skarbowym):
  • Masowe generowanie deklaracji PIT ( w tym PIT 11 / IFT-1R / PIT 4R)
  • Wysyłka deklaracji podatkowych do urzędu oraz do osób zatrudnionych
 • Generowanie deklaracji przystąpienia / rezygnacji z Pracowniczych Planów Kapitałowych

Zezwolenia i legalizacja cudzoziemców

Kadry i płace w programie HRappka to nie tylko rozliczanie wynagrodzeń. Nasz program automatyzuje również legalizację zatrudnienia cudzoziemców:

 • Generowanie oświadczeń oraz zezwoleń na pracę (wszystkie typy) dla cudzoziemców
 • Integracja z praca.gov.pl
 • Przypomnienia / powiadomienia o kończących się dokumentach legalizujących pobyt / pracę cudzoziemca

Intuicyjne zarządzanie czasem pracy i pracownikami

Nasz program kadrowo – płacowy umożliwia prowadzenie ewidencji czasu pracy – sprawne zarządzanie zarówno czasem pracy jak i nieobecnościami. Co więcej, moduł ERP pomaga zarządzać zakwaterowaniem oraz transportem osób zatrudnionych.

Ewidencja czasu pracy

Program umożliwia:

 • Intuicyjne tworzenie grafików pracy
 • Planowanie wielozmianowe, normowanie pracy
 • Planowanie pracowników na podstawie kompetencji
 • Tworzenie grafików zgodnie z obowiązującym prawem pracy
 • Rejestracja czasu pracy (również w celu rozliczania czasu pracy)
 • Zaawansowane możliwości ewidencji czasu pracy
 • Import zwolnień lekarskich z ZUS PUE

Elektroniczne wnioski urlopowe

Program HRappka pozwala na wdrożenie automatycznych wniosków urlopowych w firmie:

 • Portal pracowniczy m.in. z dostępem do kalendarza pracy i możliwość zgłaszania dni wolnych oraz godzin pracy
 • Automatyczne obliczanie należnego urlopu na podstawie wprowadzonych danych o pracowniku
 • Powiadomienia o akceptacji / odrzuceniu wniosków

Kwatery pracownicze

 • Kalendarz mieszkań
 • Wyszukiwanie mieszkań w pobliżu miejsca pracy
 • Przypisywanie osób do mieszkań / pokojów
 • Automatyczne dodawanie pracownikom potrąceń za mieszkania do rozliczenia (m.in. za czynsz, czy rachunki)
 • Raportowanie opłat lokatorów, liczników, kosztów związanych z mieszkaniami

Wielowymiarowe raporty

Program kadrowy HRappka umożliwia generowanie raportów związanych z zatrudnieniem i ewidencją czasu. Raporty dostępne w systemie to m.in.:

 • Raport dla księgowości
 • Podsumowanie listy płac
 • Zestawienie rozliczeń z listami płac
 • Zestawienie wynagrodzeń wg Klientów
 • Raport z rozliczeń
 • Raport wynagrodzeń i potrąceń pracownika według rozliczeń w okresie
 • Symulacje potrąceń i zwrotów
 • Raport efektywności
 • Ilość umów pracowniczych per Klient według daty zawarcia
 • Zakwaterowanie w mieszkaniach
 • Suma godzin pracy u Klientów
 • Kalendarz pracy – plan vs. realizacja
 • Raport urlopów i ekwiwalentów
 • Godziny pracy i nieobecności
 • Raport nieobecności
 • Raport rotacji

Co więcej, nasz program kadrowo – płacowy pozwoli Ci na tworzenie niestandardowych raportów dotyczących pracowników zatrudnionych i składników ich wynagrodzeń, dopasowanych do potrzeb Twojego działu HR.

Umożliwiamy również tworzenie wielu firm w systemie, co jest kluczowe m.in. w biurach rachunkowych, obsługujących procesy w zakresie kadr u wielu firm jednocześnie.

Trzy kroki do rozliczenia pracownika

Kadry i płace w programie HRappka to przyjemność! Nasz intuicyjny kreator rozliczania wynagrodzeń automatyzuje pełny proces w obszarze kadr i płac. W systemie sprawnie i masowo obliczysz wynagrodzenia:

Naliczanie wynagrodzeń

Sprawne naliczanie wynagrodzenia:

 • Program posiada wygodny kalkulator wynagrodzeń pozwala szybko zweryfikować składniki wynagrodzeń, kwoty netto, brutto oraz CKZ (Całkowity koszt zatrudnienia)
 • Automatyczne pobieranie potrąceń, zwrotów oraz zajęć komornicznych (w tym cyklicznych) dodanych na profilu pracownika przyspiesza obsługę kadrowo płacową 
 • Rozliczanie pracowników zatrudnionych – na podstawie umowy oraz grafiku (ilość godzin pobierana z modułu ewidencji czasu pracy, z grafiku pracownika) zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • Rozliczanie umów cywilnoprawnych, umów o pracę, B2B oraz innych
 • Stawki na rozliczeniu są pobierane z umowy
 • Możliwość wprowadzania zmian na etapie rozliczenia oraz korekty wynagrodzenia
 • Masowe naliczanie płac dla osób zatrudnionych (np. masowe rozliczanie osób współpracujących) oraz masowego tworzenia korekt rozliczeń
 • Możliwość dopasowania programu do indywidualnych potrzeb firmy (możliwość zdefiniowania własnych stawek niestandardowych)
 • Automatyczne wyliczanie składek ZUS oraz NFZ (Emerytalna/rentowa, Chorobowa, zdrowotna, Fundusz pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych Fundusz Emerytur Pomostowych)
 • Rozliczanie i zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi (PPK)
 • Sprawne rozliczanie zajęć komornicznych i alimentacyjnych
 • Wkrótce umożliwimy zarządzanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych 

Program HRappka umożliwia również naliczanie płac w podziale na Klientów oraz wystawianie faktur na podstawie rozliczeń osób zatrudnionych, dzięki czemu jest idealnym rozwiązaniem dla agencji pracy oraz biur rachunkowych.

Listy płac / rachunki

Program HRappka umożliwia:

 • Intuicyjne sporządzanie różnych list płac oraz rachunków (umowy cywilnoprawne) na podstawie wprowadzonych wartości
 • Cywilnoprawne listy płac – tworzone na podstawie umów cywilnoprawnych (m.in. umowy zlecenia)
 • Elektroniczne paski wynagrodzeń – masowa wysyłka pasków płacowych lub SMSów z kwotą wynagrodzenia do zatrudnionych pracowników
 • Możliwość eksportu danych (dot. wynagrodzeń, listy płac) do popularnych programów kadrowych i płacowych

Płatności i eksport danych

Płatności

 • Program umożliwia sprawny eksport paczek przelewów do banku, w celu sprawnego wypłacenia wynagrodzeń
 • Formaty eksportu zgodne ze formatami akceptowanymi przez banki

Integracje z innymi programami

Nasz program kadrowo – płacowy umożliwia eksport danych kadrowych oraz rozliczeniowych w różnych formatach, m.in. deklaracji podatkowych do US, deklaracji ZUS do programu Płatnik ZUS, danych pracowników i rozliczeń do Comarch ERP Optima Płace, czy SYMFONIA FK (program księgowy).

Lista integracji z innymi programami do kadr i płac oraz systemami księgowymi dostępna jest tutaj.

Umożliwiamy automatyczny import nieobecności pracowników z ZUS PUE (e-ZLA).

Konfiguracja poziomów dostępu do danych

Program HRappka posiada możliwość zdefiniowania uprawnień dla każdego użytkownika. Umożliwia to ograniczenie dostępu użytkowników do wybranych modułów lub danych. W każdej chwili można zmienić model dostępu, aby edytować uprawnienia użytkownika.

Pozwala to zachować bezpieczeństwo danych i pokazywać użytkownikom jedynie informacje, których potrzebują do realizacji swoich obowiązków.

Pełny wachlarz możliwości dla działu HR

HRappka to nie tylko system kadrowo-płacowy umożliwiający rozliczanie pracowników. Posiada więcej funkcjonalności do zarządzania pracownikami niż klasyczne, nawet najlepsze programy kadrowo-płacowe. Dodatkowe moduły pozwalają automatyzować kluczowe procesy zarządzania pracownikami już od procesu rekrutacji i onboardingu, przez legalizację cudzoziemców, kadry i płace, ewidencję czasu pracy (w tym wnioski urlopowe), po samoobsługę pracowniczą, rozliczenia pracowników i eksport płatności do banków. Wdrożenie systemu pozwala oszczędzić sporo czasu.

Rekrutacja i onboarding

HRappka to nie tylko kadry i płace w chmurze. Posiadamy również kompleksowy moduł ATS, który pozwala sprawnie zarządzać rekrutacjami oraz kandydatami.

Moduł onboardingu umożliwia na automatyzację wdrażania pracowników w organizację. Nasz program kadrowy umożliwia wysyłkę pracownikom ankiet do zatrudnienia. Gdy pracownik uzupełni ankietę, jego dane automatycznie pojawią się w naszym module do kadr i płac. Umożliwi to m.in. wygenerowanie pracownikowi umowy.

Połączenie modułu ATS z modułem do kadr i płac, pozwala na szybkie zatrudnienie kandydata, bez potrzeby przenoszenia danych do innych systemów.

Inne programy kadrowo płacowe automatyzują procesy dopiero od etapu zatrudnienia pracowników. W HRappce możesz zacząć już od etapu rekrutacji pracowników.

Ewidencja czasu pracy

Intuicyjny moduł z dostępem zarówno dla użytkowników systemu jak i pracowników, z możliwością ewidencji czasu pracy oraz nieobecności (elektroniczne wnioski urlopowe). Program Kadry i Płace HRappka umożliwia rozliczanie pracowników na podstawie uzupełnionego grafiku pracownika.

Legalizacja cudzoziemców

Sprawne generowanie zezwoleń oraz oświadczeń na pracę cudzoziemca w Polsce (wszystkie typy) oraz wysyłka do praca.gov.pl.

Portal pracowniczy

Osoby zatrudnione mogą mieć dostęp do portalu pracownika, z możliwością wglądu w swoje dane osobowe, godziny pracy i nieobecności, umowy, paski wynagrodzeń i pliki udostępniane pracownikom (np. z regulaminem wynagrodzenia).

Samoobsługa pracownicza znacznie usprawnia kontakt z pracownikami w zakresie kadr i płac.


Wszystkie funkcje modułu Kadry i Płace

Opinie o naszym systemie

Testuj nasz program kadrowy 14 dni za darmo!

Program kadrowo - płacowy HRappka pozwoli Ci na automatyzację wielu kluczowych procesów HR.