Badania satysfakcji pracowników – 22 pytania, które warto zadać

Badanie satysfakcji pracowników pełni istotną rolę w organizacji. Pozwala odpowiedzieć na pytania dotyczące motywacji pracowników oraz poziomu ich zaangażowania. Poziomu satysfakcji pracowników z wykonywanych obowiązków. Oczekiwanych kierunkach rozwoju w ramach naszej firmy. Obszarów, które warto usprawnić w naszej organizacji.

Odpowiedzi, które otrzymamy pozwolą nam na ukierunkowanie dalszych działań w firmie. Zdecydowanie warto dobrze przygotować się do przeprowadzenia ankiet pracowniczych poświęcając odpowiednio dużo czasu na przygotowanie pytań.

Badania satysfakcji pracowniczej z reguły przeprowadzane są w formie ankiety online za pomocą odpowiedniego narzędzia.

Ankieta pracownicza – pytania

Bez wątpienia warto przygotować ankiety, które składają się z pytań ogólnych oraz szczegółowych dostosowanych do charakteru stanowiska. Ankietę powinniśmy zacząć od standardowej metryczki w której zapytamy o płeć, wiek, wykształcenie.

Pytania ogólne

1.Rodzaj zajmowanego stanowiska?

2. Jak długo pracujesz w filmie?

3. Czy znasz wizję oraz kierunki rozwoju firmy?

Środowisko pracy

4. Jak oceniasz stanowisko pracy?

5. Jakich sprzętów/narzędzi Ci brakuje?

6. Jak oceniasz zadania realizowane na Twoim stanowisku?

Warunki współpracy

7. Czy wynagrodzenie na obejmowanym przez Ciebie stanowisku jest satysfakcjonujące?

8. Czy forma współpracy Cię zadowala?

9. Czy benefity pozapłacowe oferowane w naszej firmie są dla Ciebie satysfakcjonujące?

Możliwości rozwoju

10. Czy ścieżka kariery jest dla Ciebie zrozumiała?

11. Czy uważasz, że łatwo awansować?

12. Jak oceniasz politykę szkoleń w firmie?

Zarządzanie

13. Czy Twój bezpośredni przełożony w jasny sposób komunikuje Ci Twoje zadania?

14. Czy otrzymujesz potrzebną pomoc ze strony swojego przełożonego?

15. Jak w 3 słowach opiszesz swojego przełożonego?

16. Czy czujesz, że Twoja praca przekłada się na sukces organizacji?

Work-life balance

17. Jak oceniasz obłożenie pracą na Twoim stanowisku? Czy zdarza Ci się zostać po godzinach?

18. Czy zdarzyło Ci się pracować w domu?

Pytania kończące

19. Czy lubisz swoją pracę?

20. Czy widzisz się w naszej firmie w perspektywie najbliższego roku?

21. Poleciłbyś firmę swoim znajomym?

Dobrą praktyką jest dywersyfikacja typów pytań. Zbyt wiele pytań otwartych może zniechęcić do ukończenia badania. Zbyt dużo pytań zamkniętych utrudni analizę. Dobrym pomysłem, może być wykorzystanie pytań półotwartych. Złe skonstruowanie ankiety może negatywnie wpłynąć na jej efektywność i spowodować trudności z wyciągnięciem miarodajnych wniosków.

Nie powinniśmy tez raczej tworzyć zbyt długich i skomplikowanych ankiet satysfakcji. To z pewnością również może zniechęcić pracownika do badania i wyrażenia opinii o firmie.

Badanie satysfakcji z wykonywanej pracy – dlaczego warto?

Badanie satysfakcji pracowników zyskuje na popularności. Zdecydowanie warto analizować potrzeby pracowników. Wiele publikacji wskazuje na zależność między satysfakcją z pracy a efektywnością pracowników. Bez wątpienia zadowolenia pracowników z pracy niesie obopólne korzyści na linii pracodawca-pracownik.

Po kompleksowej analizie ankiety satysfakcji należy wdrożyć odpowiednie działania, które będą miały na celu eliminację problemów występujących w firmie.

Z pewnością przy badaniu satysfakcji pracowników dobrym pomysłem jest wykorzystanie odpowiedniego narzędzia online. Znacząco ułatwi nam to zbieranie i analizę danych w naszej firmie. Odpowiedzi, które otrzymamy pozwolą nam na ukierunkowanie dalszych działań w firmie. Już na podstawie ogólnych wyników badań łatwo wyciągnąć wnioski i dopasować je do realiów biznesu. Zdecydowanie warto dobrze przygotować się do przeprowadzenia ankiet pracowniczych poświęcając odpowiednio przygotowując ankietę.

Dodatkowo zachęcamy do zapoznania się z bazą pytań rekrutacyjnych.

Dowiedz się więcej o badaniach Employee i Candidate Experience: