Elektroniczne wnioski urlopowe

HRappka umożliwia zarządzanie nieobecnościami pracowników poprzez możliwość sprawnego planowania urlopów online oraz samoobsługę pracowniczą m.in. w zakresie zgłaszania wniosków o urlop.

Kluczowe funkcjonalności

Sprawdź, jakie kluczowe procesy związane z elektronicznymi wnioskami urlopowymi usprawnisz z HRappka

Intuicyjny portal pracowniczy z funkcją elektronicznych wniosków urlopowych

Elektroniczne wnioski urlopowe dostępne na portalu pracownika umożliwiają sprawniejszą komunikację działu kadr z pracownikami oraz minimalizuje czas potrzebny na złożenie wniosku urlopowego czy zgłoszenie deklarowanego czasu pracy.

Kalendarz urlopowy

 • Przejrzysty kalendarz pracy z możliwością wglądu w plan urlopów oraz czasu pracy, oraz zgłaszania wniosków urlopowych lub nieobecności
 • Proces złożenia wniosku urlopowego trwa kilka sekund
 • Elektroniczny wniosek urlopowy musi zostać zatwierdzony lub odrzucony przez przełożonego

Elektroniczne wnioski o urlop online

 • Intuicyjne zgłaszanie wniosku urlopowego online w kalendarzu dostępnym w portalu pracownika (z możliwością anulacji wniosku)
 • Informacja zwrotna każdej zmianie statusu wniosku urlopowego
 • Pilnowanie limitów urlopowych oraz nieobecności pracowników
 • Wgląd w złożone wnioski urlopowe
 • Możliwość zgłoszenia pracy zdalnej lub delegacji służbowej

Informacje o dostępnym urlopie

 • Po zalogowaniu pracownik widzi ilość dostępnego oraz wykorzystanego urlopu
 • Sprawny dostęp do danych kontaktowych opiekuna / przełożonego pracownika
 • Nasz program do urlopów umożliwia również wysyłanie zgłoszeń oraz zapytań do opiekuna pracowników

Obieg dokumentów

 • Możliwość dodawania przez pracowników plików i dokumentów wymaganych w okresie zatrudnienia

Sześć wersji językowych

 • System HRappka jest dostępny w sześciu wersjach językowych: polskiej, angielskiej, niemieckiej, francuskiej, rosyjskiej, ukraińskiej
 • Możliwość zdefiniowania języka interfejsu dla poszczególnych pracowników, dzięki czemu składanie wniosków urlopowych będzie proste dla wszystkich pracowników, niezależnie od języka, którym się posługują

Zarządzanie wnioskami urlopowymi

HRappka umożliwia sprawniejszą obsługę wniosków urlopowych, zarówno w kontekście całej firmy, jak i pojedynczych pracowników czy działów. Sprawne wyświetlanie, planowanie oraz raportowanie urlopów w firmie, pozwala znacząco poprawić efektywność działu HR w kontekście zarządzania zasobami ludzkimi. Co więcej, dzięki sprawniejszej obsłudze zapytań, elektroniczne wnioski urlopowe wpływają na poprawę zadowolenie pracowników.

Obliczanie wymiaru urlopu

 • Elektroniczne wnioski urlopowe w HRappka umożliwiają automatyczne obliczanie dni urlopowych (wolnych) na podstawie wprowadzonych danych (doświadczenie zawodowe, wykształcenie pracownika, dane umowy)
 • Do każdego typu umowy możemy zdefiniować odpowiednią ilość urlopu dodatkowego
 • Istnieje możliwość wprowadzania korekty stanu urlopu m.in. na podstawie danych z poprzedniego zatrudnienia
 • Pilnowanie limitów urlopowych odbywa się w systemie automatycznie

Konfiguracja dostępnych typów nieobecności

 • Pracownicy mogą mieć dostęp jedynie do wybranych typów nieobecności (możemy wybrać, czy pracownicy mogą zgłaszać jedynie wnioski o urlop, czy powinni mieć również możliwość zgłaszania innych nieobecności, np. chorobowego)
 • W systemie dostępne są wszystkie typy nieobecności zgodne z prawem pracy (m.in. urlop wypoczynkowy płatny, urlop bezpłatny, urlop macierzyński, czy urlop okolicznościowy)
 • Zwolnienie lekarskie może być automatycznie importowane z platformy ZUS PUE

Sprawna akceptacja wniosków urlopowych

Obieg wniosków:

 • Możliwość wyboru opiekuna pracownika, który będzie otrzymywał powiadomienie dotyczące wniosków urlopowych
 • Gdy pracownik zgłosi wniosek o urlop jego opiekun otrzyma powiadomienie mailowe
 • Opiekun może zaakceptować wniosek o urlop bezpośrednio przez kliknięcie przycisku w mailu lub z poziomu systemu (co umożliwia wgląd w nieobecności innych pracowników i podjęcie decyzji o akceptacji wniosku urlopowego na podstawie stanu urlopów w wybranym okresie). 

Kalendarz nieobecności i raportowanie

 • Sprawne zarządzanie nieobecnościami pracowników:
  • możliwość planowania urlopów, wyświetlenia pełnego kalendarza z nieobecnościami w firmie
  • integracja z ZUS PUE (e-ZLA) umożliwia automatyczne pobieranie zwolnień lekarskich pracowników do grafiku
 • Możliwość filtrowania wpisów grafikowych poszczególnych pracowników oraz działów / Klientów
 • Możliwość wygenerowania raportu urlopów i ekwiwalentów

Stały dostęp do danych

 • Elektroniczne wnioski urlopowe w HRappka są dostępne w chmurze – umożliwiają dostęp do danych pracowników w każdej chwili oraz z każdego urządzenia z dostępem do internetu.
 • Możliwość ograniczenia dostępu do danych – możliwość logowania do systemu jedynie z wybranego IP sieci oraz ograniczenia dostępu do jedynie do wybranych pracowników.

Integracje

 • ZUS PUE (e-ZLA) – Każde zwolnienie lekarskie może być automatycznie pobrane z platformy ZUS PUE i wstawione na grafik pracownika
 • Google Calendar – synchronizacja kalendarzy pracowników  (godzin pracy, nieobecności urlopowych i chorobowych) z / do Google 

Pełny wachlarz możliwości dla działu HR

HRappka to nie tylko program do urlopów. To kompleksowy system HR, który automatyzuje kluczowe aspekty zarządzania zasobami ludzkimi – od rekrutacji i onboarding pracownika przez ewidencję czasu pracy, legalizację zatrudnienia cudzoziemców, po kadry i płace.

Rekrutacja

Kompleksowy system ATS, który pozwala sprawnie zarządzać rekrutacjami oraz kandydatami.

Onboarding pracownika

Automatyzacja wdrażania pracowników w organizację. Przejrzyste definiowanie procesów onboardingu i przypisywanie ich nowym pracownikom. 

Ewidencja czasu pracy

Intuicyjny moduł z dostępem zarówno dla użytkowników systemu jak i pracowników, z możliwością raportowania godzin pracy oraz nieobecności (elektroniczne wnioski urlopowe).

Kadry i płace

Możliwość prowadzenia e-dokumentacji pracowniczej, generowania umów i dokumentów oraz rozliczania pracowników.

Legalizacja cudzoziemców

Sprawne generowanie zezwoleń oraz oświadczeń na pracę cudzoziemca w Polsce (wszystkie typy) oraz wysyłka do praca.gov.pl.


Wszystkie funkcje modułu Ewidencja Czasu Pracy

Opinie o naszym systemie

Zacznij już dziś. 14 dni za darmo!

Zautomatyzuj procesy kadrowe i oszczędzaj czas z HRappka.pl!