Elektroniczne wnioski urlopowe

HRappka umożliwia sprawne planowanie urlopów online oraz posiada portal pracowniczy usprawniający komunikację działu HR z pracownikiem.

Kluczowe funkcjonalności

Sprawdź, jakie kluczowe procesy związane z elektronicznymi wnioskami urlopowymi usprawnisz z HRappka

Intuicyjny portal pracowniczy z funkcją elektronicznych wniosków urlopowych

Dostęp dla pracownika z funkcją elektronicznych wniosków urlopowych umożliwia sprawniejszą komunikację działu kadr z pracownikami oraz minimalizuje czas potrzebny na złożenie wniosku urlopowego czy zgłoszenie deklarowanego czasu pracy.

Kalendarz urlopowy

 • Przejrzysty kalendarz pracy z możliwością sprawdzenia grafiku oraz zgłaszania wniosków urlopowych lub nieobecności
 • Proces złożenia wniosku urlopowego trwa kilka sekund
 • Elektroniczny wniosek urlopowy musi zostać zatwierdzony lub odrzucony przez przełożonego

Elektroniczny wniosek urlopowy

 • Intuicyjne zgłaszanie wniosku urlopowego w kalendarzu (z możliwością anulacji wniosku)
 • Informacja zwrotna każdej zmianie statusu wniosku urlopowego
 • Pilnowanie limitów urlopowych oraz nieobecności pracowników
 • Wgląd w złożone wnioski urlopowe
 • Możliwość zgłoszenia pracy zdalnej lub delegacji służbowej

Informacje o dostępnym urlopie

 • Po zalogowaniu pracownik widzi ilość dostępnego oraz wykorzystanego urlopu
 • Sprawny dostęp do danych kontaktowych opiekuna / przełożonego pracownika
 • Możliwość wysyłania zgłoszeń / zapytań

Obieg dokumentów

 • Możliwość dodawania przez pracowników plików i dokumentów wymaganych w okresie zatrudnienia

Sześć wersji językowych

 • System HRappka jest dostępny w sześciu wersjach językowych: polskiej, angielskiej, niemieckiej, francuskiej, rosyjskiej, ukraińskiej.
 • Możliwość zdefiniowania języka interfejsu dla poszczególnych pracowników

Zarządzanie wnioskami urlopowymi

HRappka umożliwia sprawniejszą obsługę wniosków urlopowych, zarówno w kontekście całej firmy, jak i poszczególnych pracowników. Sprawne wyświetlanie, planowanie oraz raportowanie urlopów w firmie, pozwala znacząco poprawić efektywność działu HR w kontekście zarządzania zasobami ludzkimi. Co więcej, dzięki sprawniejszej obsłudze zapytań, elektroniczne wnioski urlopowe wpływają na poprawę zadowolenie pracowników.

Obliczanie wymiaru urlopu

 • Automatyczne obliczanie dni urlopowych (wolnych) na podstawie wprowadzonych danych (wykształcenie i edukacja pracownika, umowa)
 • Pilnowanie limitów urlopowych
 • Możliwość wprowadzania korekty stanu urlopu m.in. na podstawie danych z poprzedniego zatrudnienia

Konfiguracja dostępnych typów nieobecności

 • Pracownicy mogą mieć dostęp jedynie do wybranych typów nieobecności (np. czy jedynie zgłaszanie elektronicznych wniosków urlopowych, czy również chorobowe)
 • W systemie dostępne są wszystkie typy nieobecności zgodne z prawem pracy (m.in. urlop wypoczynkowy płatny, urlop bezpłatny, urlop macierzyński)

Sprawna akceptacja wniosków urlopowych

 • Możliwość wyboru opiekuna pracownika, który będzie otrzymywał powiadomienie dotyczące wniosków urlopowych
 • Opiekun pracownika otrzyma powiadomienie mailowe o zgłoszonym przez pracownika wniosku urlopowym
 • Opiekun może zaakceptować wniosek urlopowy bezpośrednio przez kliknięcie przycisku w mailu lub z poziomu systemu (co umożliwia wgląd w nieobecności innych pracowników i podjęcie decyzji o akceptacji wniosku urlopowego na podstawie stanu urlopów w wybranym okresie)

Kalendarz urlopów i raportowanie

 • Sprawne zarządzanie urlopami pracowników:  możliwość wyświetlenia pełnego kalendarza z nieobecnościami w firmie
 • Możliwość filtrowania wpisów grafikowych poszczególnych pracowników oraz działów / Klientów
 • Możliwość wygenerowania raportu urlopów i ekwiwalentów

Stały dostęp do danych

 • Dostęp do danych pracowników w systemie jest dostępny w każdej chwili oraz z każdego urządzenia z dostępem do internetu.
 • Możliwość ograniczenia dostępu do danych – możliwość logowania do systemu jedynie z wybranego IP sieci.

Pełny wachlarz możliwości dla działu HR

HRappka to kompleksowy system, który automatyzuje kluczowe aspekty zarządzania zasobami ludzkimi – od rekrutacji, przez ewidencję czasu pracy (w tym wnioski urlopowe), po rozliczenia pracowników.

Rekrutacja

Kompleksowy system ATS, który pozwala sprawnie zarządzać rekrutacjami oraz kandydatami.

Ewidencja czasu pracy

Intuicyjny moduł z dostępem zarówno dla użytkowników systemu jak i pracowników, z możliwością raportowania godzin pracy oraz nieobecności (elektroniczne wnioski urlopowe).

Kadry i płace

Możliwość prowadzenia e-dokumentacji pracowniczej, generowania umów i dokumentów oraz rozliczania pracowników.

Legalizacja cudzoziemców

Sprawne generowanie zezwoleń oraz oświadczeń na pracę cudzoziemca w Polsce (wszystkie typy) oraz wysyłka do praca.gov.pl.


Wszystkie funkcje modułu Ewidencja Czasu Pracy

Opinie o naszym systemie

Zacznij już dziś. 14 dni za darmo!

Zautomatyzuj procesy kadrowe i oszczędzaj czas z HRappka.pl!