Elektroniczne wnioski urlopowe

HRappka umożliwia sprawne planowanie urlopów online oraz posiada portal pracowniczy usprawniający komunikację działu HR z pracownikiem.

Kluczowe funkcjonalności

Sprawdź, jakie kluczowe procesy związane z elektronicznymi wnioskami urlopowymi usprawnisz z HRappka

Intuicyjny portal pracowniczy z funkcją elektronicznych wniosków urlopowych

Elektroniczne wnioski urlopowe dostępne na portalu pracownika umożliwiają sprawniejszą komunikację działu kadr z pracownikami oraz minimalizuje czas potrzebny na złożenie wniosku urlopowego czy zgłoszenie deklarowanego czasu pracy.

Kalendarz urlopowy

 • Przejrzysty kalendarz pracy z możliwością wglądu w plan urlopów oraz czasu pracy, oraz zgłaszania wniosków urlopowych lub nieobecności
 • Proces złożenia wniosku urlopowego trwa kilka sekund
 • Elektroniczny wniosek urlopowy musi zostać zatwierdzony lub odrzucony przez przełożonego

Elektroniczny wniosek urlopowy

 • Intuicyjne zgłaszanie wniosku urlopowego w kalendarzu (z możliwością anulacji wniosku)
 • Informacja zwrotna każdej zmianie statusu wniosku urlopowego
 • Pilnowanie limitów urlopowych oraz nieobecności pracowników
 • Wgląd w złożone wnioski urlopowe
 • Możliwość zgłoszenia pracy zdalnej lub delegacji służbowej

Informacje o dostępnym urlopie

 • Po zalogowaniu pracownik widzi ilość dostępnego oraz wykorzystanego urlopu
 • Sprawny dostęp do danych kontaktowych opiekuna / przełożonego pracownika
 • Nasz program do urlopów umożliwia również wysyłanie zgłoszeń oraz zapytań do opiekuna pracowników.

Obieg dokumentów

 • Możliwość dodawania przez pracowników plików i dokumentów wymaganych w okresie zatrudnienia

Sześć wersji językowych

 • System HRappka jest dostępny w sześciu wersjach językowych: polskiej, angielskiej, niemieckiej, francuskiej, rosyjskiej, ukraińskiej.
 • Możliwość zdefiniowania języka interfejsu dla poszczególnych pracowników

Zarządzanie wnioskami urlopowymi

HRappka umożliwia sprawniejszą obsługę wniosków urlopowych, zarówno w kontekście całej firmy, jak i poszczególnych pracowników. Sprawne wyświetlanie, planowanie oraz raportowanie urlopów w firmie, pozwala znacząco poprawić efektywność działu HR w kontekście zarządzania zasobami ludzkimi. Co więcej, dzięki sprawniejszej obsłudze zapytań, elektroniczne wnioski urlopowe wpływają na poprawę zadowolenie pracowników.

Obliczanie wymiaru urlopu

 • Elektroniczne wnioski urlopowe w HRappka umożliwiają automatyczne obliczanie dni urlopowych (wolnych) na podstawie wprowadzonych danych (wykształcenie i edukacja pracownika, umowa)
 • Pilnowanie limitów urlopowych
 • Możliwość wprowadzania korekty stanu urlopu m.in. na podstawie danych z poprzedniego zatrudnienia

Konfiguracja dostępnych typów nieobecności

 • Pracownicy mogą mieć dostęp jedynie do wybranych typów nieobecności (np. czy jedynie zgłaszanie elektronicznych wniosków urlopowych, czy również chorobowe)
 • W systemie dostępne są wszystkie typy nieobecności zgodne z prawem pracy (m.in. urlop wypoczynkowy płatny, urlop bezpłatny, urlop macierzyński, czy urlop okolicznościowy)

Sprawna akceptacja wniosków urlopowych

 • Możliwość wyboru opiekuna pracownika, który będzie otrzymywał powiadomienie dotyczące wniosków urlopowych
 • Opiekun pracownika otrzyma powiadomienie mailowe o zgłoszonym przez pracownika wniosku urlopowym
 • Opiekun może zaakceptować wniosek urlopowy bezpośrednio przez kliknięcie przycisku w mailu lub z poziomu systemu (co umożliwia wgląd w nieobecności innych pracowników i podjęcie decyzji o akceptacji wniosku urlopowego na podstawie stanu urlopów w wybranym okresie)

Kalendarz urlopów i raportowanie

 • Sprawne zarządzanie urlopami pracowników:  możliwość planowania urlopów, wyświetlenia pełnego kalendarza z nieobecnościami w firmie
 • Możliwość filtrowania wpisów grafikowych poszczególnych pracowników oraz działów / Klientów
 • Możliwość wygenerowania raportu urlopów i ekwiwalentów

Stały dostęp do danych

 • Elektroniczne wnioski urlopowe w HRappka są dostępne w chmurze – umożliwiają dostęp do danych pracowników w każdej chwili oraz z każdego urządzenia z dostępem do internetu.
 • Możliwość ograniczenia dostępu do danych – możliwość logowania do systemu jedynie z wybranego IP sieci oraz ograniczenia dostępu do jedynie do wybranych pracowników.

Pełny wachlarz możliwości dla działu HR

HRappka to nie tylko program do urlopów. To kompleksowy system HR, który automatyzuje kluczowe aspekty zarządzania zasobami ludzkimi – od rekrutacji i onboarding pracownika przez ewidencję czasu pracy, legalizację zatrudnienia cudzoziemców, po kadry i płace.

Rekrutacja

Kompleksowy system ATS, który pozwala sprawnie zarządzać rekrutacjami oraz kandydatami.

Onboarding pracownika

Automatyzacja wdrażania pracowników w organizację. Przejrzyste definiowanie procesów onboardingu i przypisywanie ich nowym pracownikom. 

Ewidencja czasu pracy

Intuicyjny moduł z dostępem zarówno dla użytkowników systemu jak i pracowników, z możliwością raportowania godzin pracy oraz nieobecności (elektroniczne wnioski urlopowe).

Kadry i płace

Możliwość prowadzenia e-dokumentacji pracowniczej, generowania umów i dokumentów oraz rozliczania pracowników.

Legalizacja cudzoziemców

Sprawne generowanie zezwoleń oraz oświadczeń na pracę cudzoziemca w Polsce (wszystkie typy) oraz wysyłka do praca.gov.pl.


Wszystkie funkcje modułu Ewidencja Czasu Pracy

Opinie o naszym systemie

Zacznij już dziś. 14 dni za darmo!

Zautomatyzuj procesy kadrowe i oszczędzaj czas z HRappka.pl!

Zamów prezentację systemu

Sprawdź, jak system HRappka pozwoli Ci zautomatyzować kluczowe procesy HR w firmie.

System HR HRappka