Wymiar czasu pracy 2023 r.

Zaktualizowany artykuł na rok 2024: Wymiar czasu pracy 2024

Wymiar czasu pracy to liczba godzin, jakie pracownik ma do przepracowania w danym okresie rozliczeniowym. Podstawową normą czasu pracy jest 8 godzin dziennie, 40 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy. Wyróżniamy kilka innych systemów czasu pracy, jednak z zasady czas pracy nie może przekroczyć 8 godzin na dobę, w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy – w przyjętym okresie rozliczeniowym, nie dłuższym niż 4 miesiące. Oczywiście w przypadku pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze godzin, wymiar czasu pracy jest odpowiednio obniżany. 

Jaki jest wymiar czasu pracy w 2023 r? Ile wyniesie wymiar czasu pracy w poszczególnych miesiącach w 2023 r? Dowiedz się, ile godzin pracy przypada w każdym miesiącu. Zapraszamy do lektury.

Rodzaje systemów czasu pracy

Według Kodeksu pracy występują różne sposoby organizacji czasu pracowników. Systemy czasu pracy dzielą się na:

 • podstawowy

 • równoważny

 • przerywany

 • zadaniowy

 • praca w ruchu ciągłym

 • skróconego tygodnia pracy

 • pracy weekendowo-świątecznej

Polecamy artykuł: Systemy czasu pracy – rodzaje

Jak obliczyć wymiar czasu pracy w danym okresie rozliczeniowym?

 1. Należy pomnożyć liczbę pełnych tygodni przypadających w danym okresie rozliczeniowym przez 40 – dla miesięcznego okresu rozliczeniowego jest to 4 tygodnie

 2. Następnie dodajemy 8 godzin za każdy dzień, który pozostał do końca okresu rozliczeniowego (roboczy – nie uwzględniamy sobót i niedziel), tzn. taki który wykroczył poza pełny tydzień, tzw. „dzień wystający"

 3. Powyższe dni należy zsumować i ewentualnie odjąć 8 godzin za każde święto wolne od pracy, przypadające w innym dniu niż niedziela

Wymiar czasu pracy w styczniu 2023 r.

4 tygodnie x 40 godzin + 16 (dwa „dni wystające") – 8 (1 dzień świąteczny – 6 stycznia) = 168 godziny pracy w styczniu 2023 r.

Czas pracy w 2023 r. – pełny etat

W 2023 roku najwięcej pracować będziemy w marcu, a najmniej w kwietniu i grudniu. Jeden dzień świąteczny wypada w sobotę (11 listopada – Dzień Niepodległości). W związku z tym pracodawca ma obowiązek udzielenia innego dnia wolnego od pracy, właśnie za święto przypadające w sobotę.

Tabela Wymiar czasu pracy dla jednomiesięcznego okresu rozliczeniowego.

Wymiar czasu pracy
Liczba godzin do przepracowania Liczba dni pracy Liczba dni wolnych od pracy
Styczeń 168 21 10
Luty 160 20 8
Marzec 184 23 8
Kwiecień 152 19 11
Maj 168 21 10
Czerwiec 168 21 9
Lipiec 168 21 10
Sierpień 176 22 9
Wrzesień 168 21 9
Październik 176 22 9
Listopad 160 20 10 (9 dni + 1 dzień za święto w sobotę)
Grudzień 152 19 12

Łącznie przepracujemy 2000 godzin, czyli 250 dni, a odpoczywać będziemy 115 dni.

Tabela Wymiar czasu pracy uwzględniający trzymiesięczne okresy rozliczeniowe

HTML Table Generator
Liczba godzin pracy Liczba dni pracy Liczba dni wolnych od pracy
Styczeń–Marzec 512 64 26
Kwiecień-Czerwiec 488 61 30
Lipiec-Wrzesień 512 64 28
Październik-Grudzień 488 61 31

Czas pracy 2023 r. – niepełny etat

W przypadku pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze godzin wymiar czasu pracy jest obniżany – proporcjonalnie do liczby godzin, które byłyby do przepracowania w przypadku całego etatu.

Np. w celu obliczenia wymiaru czasu pracy dla osoby zatrudnionej na pół etatu, w lutym w 2023 r. należy podzielić pełny czas pracy (160 godzin) przez 2, co daje 80 godzin do przepracowania.

Dni wolne od pracy w 2023 roku – święta obniżające czas pracy

W 2023 r. przysługuje nam 13 dni ustawowo wolnych od pracy, z czego 3 z nich przypadają w niedziele. Jak mówi Kodeks pracy, pracodawca nie oddaje dnia wolnego, jeśli święto przypada w niedzielę, dlatego ostatecznie pracownicy skorzystają z 10 dni wolnych (święta przypadające w inny dzień niż niedziela).

 • 1 stycznia (niedziela) – Nowy Rok

 • 6 stycznia (piątek) – Święto Trzech Króli

 • 9 kwietnia (niedziela) – Wielkanoc

 • 10 kwietnia (poniedziałek) – Drugi dzień Wielkiej Nocy/Poniedziałek Wielkanocny

 • 1 maja (poniedziałek) – Święto Pracy

 • 3 maja (środa) – Święto Konstytucji 3 Maja (Święto Narodowe Trzeciego Maja)

 • 28 maja (niedziela) – Zielone Świątki (Zesłanie Ducha Świętego)

 • 8 czerwca (czwartek) – Boże Ciało

 • 15 sierpnia (wtorek) – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

 • 1 listopada (środa) – Wszystkich Świętych

 • 11 listopada (sobota) – Narodowe Święto Niepodległości

 • 25 grudnia (poniedziałek) – pierwszy dzień Bożego Narodzenia

 • 26 grudnia (wtorek) – drugi dzień Bożego Narodzenia

Najlepsze okazje na długie weekendy w 2023 r.

 • 06.01 – 08.01: 3-dniowy weekend (6 stycznia w piątek wypada Święto Trzech Króli)

 • 29.04 – 03.05: wystarczy wziąć jeden dzień wolnego i mamy 5 dni urlopu (majówka)

 • 08.06 – 11.06: wystarczy wziąć jeden dzień wolnego i mamy 4 dni urlopu (czwartek – dzień Bożego Ciała)

 • 12.08 – 15.08: 4 dni urlopu, jeżeli weźmiemy 1 dzień wolny (14.08)

 • 01.11 – 05.11: przy zgłoszeniu 2 dni urlopu zyskujemy 5-dniowy weekend (Wszystkich Świętych)

 • 23.12 – 01.01 – jedynie 3 dni zgłoszonego urlopu, a możemy cieszyć się 10-dniowym wolnym! (pierwszy i drugi Dzień Bożego Narodzenia to początek tygodnia)

Ważna informacja! 11 listopada (Narodowe Święto Niepodległości), to święto przypadające na sobotę, oznacza to, że pracodawca musi nam zaoferować dodatkowy dzień wolny..

Niedziele handlowe 2023 r.

Według ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta nie każda niedziela w roku może być pracująca. W 2023 roku czeka nas 7 niedziel handlowych:

 • 29 stycznia

 • 2 kwietnia

 • 30 kwietnia

 • 25 czerwca

 • 27 sierpnia

 • 17 grudnia

 • 24 grudnia – jednocześnie, z racji tego, że jest to Wigilia, sklepy czynne będą do godziny 14:00.

Godziny nadliczbowe

Praca w godzinach nadliczbowych (czyli taka, która wykracza poza przyjętą normę czasu pracy) możliwa jest w przypadku szczególnych potrzeb pracodawcy lub w przypadku konieczności prowadzenia akcji ratowniczej, która ma na celu ochronę życia lub ochrony mienia. 

Za pracę w nadgodzinach przysługuje wynagrodzenie wraz z dodatkiem lub dodatkowy dzień wolny. Podobnie to wygląda w przypadku pracy w nadgodzinach, które przypadają w nocy, niedziele i święta, które nie są dla pracownika dniami pracy oraz w dniu wolnym od pracy udzielonym pracownikowi za pracę w niedzielę lub święto.

Za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w nocy, niedziele i święta (niebędące dla pracownika dniem pracy) oraz w dniu wolnym od pracy (udzielonym pracownikowi w zamian za pracę w niedziele lub święto), pracownikowi należy się 100% wynagrodzenia (oprócz normalnego wynagrodzenia).

Czytaj więcej: Wynagrodzenie za nadgodziny – jak obliczyć?

Za pracę w godzinach nadliczbowych pracodawca ma obowiązek udzielić pracownikowi dnia wolnego lub wypłacić dodatek za pracę w nadgodzinach.

Czas pracy w systemie HRappka

HRappka to kompleksowy system HR, w którym przeprowadzisz zarówno ewidencję czasu pracy pracownika, a także rozliczysz go (moduł kadrowo-płacowy). Zgłosisz zapotrzebowanie, zaplanujesz czas pracy, rozkład czasu pracy oraz zdecydujesz, kto będzie zgłaszać i akceptować wpisy grafikowe.

System pilnuje norm czasu w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, w przyjętym okresie rozliczeniowym i informuje o ewentualnych nadgodzinach, które bez problemu rozliczysz. Dzięki elektronicznym wnioskom urlopowym dodasz każdy rodzaj urlopu lub nieobecności.

czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy

Grafik pracy pracownika w systemie HRappka

Zarządzanie procesami HR

 • Przejrzyste profile pracowników
 • Generowanie umów i dokumentów
 • Ewidencja czasu pracy
 • Elektroniczne wnioski urlopowe
 • Rozliczanie pracowników
 • i wiele więcej!
TESTUJ BEZ OPŁAT
dowiedz się, kiedy przypadają dni ustawowo wolne od pracy

Autor:

zespół

Aleksandra Kozieł

Specjalista ds. Marketingu @ HRappka.pl

Psycholog i copywriter z zamiłowania. Uwielbia pracę z ludźmi i zabawę słowem. Interesuje się UX writingiem i chciałaby, aby treści w Internecie były bardziej dostępne dla osób z trudnościami.


Aby obliczyć wymiar czasu pracy pracowników zatrudnionych w  jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym należy pomnożyć liczbę tygodni przypadających w danym miesiącu przez 40, następnie dodać po 8 godz, za każdy dzień „wystający" (od poniedziałku do piątku) i odjąć 8 godzin za każde święto przypadając w innym dniu niż niedziela.

Ile wynosi wymiar czasu pracy w 2023 r? To 250 dni pracujących i 115 dni wolnych – przy pełnym etacie. Kodeks pracy mówi, że święto wolne od pracy przypadające w innym dniu niż niedziela (np. święto państwowe w sobotę), obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. Oznacza to, że pracodawca ma obowiązek udzielić dodatkowego dnia wolnego.