Moduł Płatności

HRappka umożliwia śledzenie zobowiązań i należności oraz eksportowanie paczek płatności do banków. 

Praca z modułem