Portal pracowniczy

Portal pracowniczy umożliwia dostęp pracownika do jego danych. Zakres danych, które widzi pracownik, zależy od tego, jakie uprawnienia nadał pracownikowi administrator systemu.

Aby pracownik miał dostęp do konta pracowniczego, administrator / użytkownik systemu powinien utworzyć mu konto. Po utworzeniu konta przez administratora, pracownik otrzyma maila, który umożliwia ustawienie hasła i zalogowanie. Samodzielna rejestracja do systemu HRappka przez pracownika na stronie app.hrappka.pl/auth/register nie umożliwi pracownikowi dostępu do jego danych.

Instrukcje dla pracowników