Program kadrowo - płacowy

HRappka automatyzuje wszystkie procesy związane z zatrudnianiem pracowników - od generowania umów i dokumentów, przez ewidencję czasu pracy, po rozliczenia.
illustration

Kluczowe funkcjonalności

Sprawdź, jakie kluczowe procesy związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi usprawnisz z naszym modułem kadrowo - płacowym

Sprawne zarządzanie dokumentacją i procesem zatrudnienia

HRappka to kompleksowe podejście do zarządzanie zasobami ludzkimi. Kluczowe funkcjonalności kadrowe naszego programu kadrowo – płacowego to:

E-dokumentacja pracownicza / Umowy

 • Profile z danymi pracowników, przejrzyste i dopasowane do Twoich potrzeb
 • Sprawne generowanie umów (m.in. umów o pracę i umów cywilnoprawnych, B2B) i dokumentów
 • Sprawne zarządzanie zezwoleniami (m.in badania lekarskie, BHP, meldunki) oraz certyfikatami
 • Możliwość prowadzenia e-teczek pracowniczych zgodnych z ustawą o e-dokumentacji

Deklaracje ZUS / US / PPK

 • Generowanie deklaracji zgłoszeniowych do ZUS podczas wystawiania umów
 • Sprawne rejestrowanie / wyrejestrowanie pracowników oraz członków rodzin
 • E-deklaracje: Masowe generowanie deklaracji PIT / IFT-1R oraz wysyłka do pracowników
 • Generowanie deklaracji przystąpienia / rezygnacji z Pracowniczych Planów Kapitałowych

Zezwolenia i legalizacja cudzoziemców

 • Generowanie oświadczeń oraz zezwoleń na pracę (wszystkie typy) dla cudzoziemców
 • Integracja z praca.gov.pl
 • Przypomnienia / powiadomienia o kończących się dokumentach legalizujących pobyt / pracę cudzoziemca

Sprawne zarządzanie czasem pracy i pracownikami

Nasz program kadrowy umożliwia ewidencję czasu pracy – sprawne zarządzanie zarówno czasem pracy jak i nieobecnościami pracowników. Co więcej HRappka pomaga zarządzać zakwaterowaniem oraz transportem pracowników.

Ewidencja czasu pracy

 • Intuicyjne tworzenie grafików pracy 
 • Planowanie wielozmianowe, normowanie pracy
 • Planowanie pracowników na podstawie kompetencji pracowników
 • Tworzenie grafików zgodnie z obowiązującym prawem pracy
 • Rejestracja czasu pracy (również w celu rozliczania czasu pracy)

Elektroniczne wnioski urlopowe

 • Portal pracowniczy m.in. z dostępem do kalendarza pracy i możliwość zgłaszania dni wolnych oraz  godzin pracy
 • Automatyczne obliczanie należnego urlopu na podstawie wprowadzonych danych o pracowniku
 • Powiadomienia o akceptacji / odrzuceniu wniosków

Kwatery pracownicze

 • Wyszukiwanie mieszkań w pobliżu miejsca pracy
 • Przypisywanie pracowników do mieszkań / pokojów
 • Dodawanie pracownikom potrąceń za mieszkania do rozliczenia
 • Raportowanie opłat lokatorów, liczników, kosztów związanych z mieszkaniami

Cztery kroki do rozliczenia pracownika

Kadry i płace w systemie HRappka to przyjemność! Nasz intuicyjny kreator rozliczeń automatyzuje dział kadr i płac. W systemie sprawnie i masowo rozliczysz pracowników:

Naliczanie wynagrodzenia

 • Rozliczanie pracowników na podstawie umowy lub grafiku (ilość godzin pobierana z modułu ewidencji czasu pracy , z grafiku pracownika)
 • Stawki pobierane z umowy
 • Możliwość wprowadzania zmian na etapie rozliczenia

Potrącenia / zwroty / premie

 • Automatyczne pobieranie potrąceń, zwrotów oraz zajęć komornicznych (w tym cyklicznych) dodanych na profilu pracownika
 • Możliwość wprowadzania pozycji na etapie rozliczenia
 • Dodawanie premii regulaminowych, uznaniowych, stałych

Listy płac / rachunki

 • Automatyczne generowanie list płac oraz rachunków na podstawie wprowadzonych wartości 
 • Cywilnoprawne listy płac
 • Wysyłka pasków do pracowników
 • Możliwość eksportu danych do popularnych programów kadrowych i płacowych

Płatności

 • Eksport paczek przelewów do banku, w celu sprawnego wypłacenia wynagrodzeń
 • Formaty eksportu zgodne ze formatami akceptowanymi przez banki

Wszystkie funkcje modułu Kadry i Płace

Opinie o naszym systemie

Zacznij już dziś. 14 dni za darmo!

Zautomatyzuj procesy kadrowe i oszczędzaj czas z HRappka.pl!