Portal dla pracowników

HRappka posiada funkcjonalność portalu pracowniczego, który umożliwia samoobsługę pracowniczą. Pracownicy mogą m.in. sprawnie wyświetlać szczegóły zatrudnienia, zgłaszać godziny pracy oraz wnioski urlopowe.
Portal pracowniczy

Kluczowe funkcjonalności

Sprawdź, jakie kluczowe procesy na linii dział HR - pracownik zautomatyzujesz w systemie HRappka

Ewidencja czasu pracy i wnioski urlopowe

Dostęp dla pracownika z funkcją elektronicznych wniosków urlopowych umożliwia sprawniejszą komunikację działu kadr z pracownikami oraz minimalizuje czas potrzebny na złożenie wniosku urlopowego czy zgłoszenie deklarowanego czasu pracy.

Kalendarz pracy

 • Przejrzysty kalendarz pracy z możliwością sprawdzenia grafiku oraz zgłaszania godzin pracy, wniosków urlopowych lub nieobecności
 • Proces raportowania godzin pracy czy zgłoszenia wniosku urlopowego trwa kilka sekund
 • Godziny pracy / Elektroniczny wniosek urlopowy musi zostać zatwierdzony lub odrzucony przez przełożonego
 • Wgląd w planowane nieobecności współpracowników

Elektroniczne wnioski urlopowe

 • Intuicyjne zgłaszanie wniosku urlopowego w kalendarzu (z możliwością anulacji wniosku)
 • Informacja zwrotna o każdej zmianie statusu wniosku urlopowego
 • Pilnowanie limitów urlopowych oraz nieobecności pracowników
 • Wgląd w złożone wnioski urlopowe
 • Możliwość zgłoszenia pracy zdalnej lub delegacji służbowej

Informacje o dostępnym urlopie

 • Po zalogowaniu pracownik widzi ilość dostępnego oraz wykorzystanego urlopu
 • Sprawny dostęp do danych kontaktowych opiekuna / przełożonego pracownika
 • Możliwość wysyłania zgłoszeń / zapytań

Zgłaszanie godzin pracy

 • Możliwość dodawania przez pracowników deklarowanych godzin pracy 
 • Akceptacja wpisów grafikowych przez przełożonego
 • Możliwość rejestracji czasu pracy za pomocą czytników RFID, czy numeru ID.

Dostęp do danych

Dane osobowe

 • Podgląd danych osobowych pracownika
 • Możliwość zaproponowania zmiany danych przez pracownika
 • Zatwierdzanie zmian danych osobowych przez opiekuna kadrowego

Onboarding / Offboarding

 • Możliwość przypisywania pracownikom procesów onboardingu / offboardingu
 • Śledzenie postępu realizacji procesu onboardingu przez pracownika
 • Możliwość wysyłki ankiet / testów do pracowników

Umowy i wynagrodzenie

 • Dostęp do swoich umów, z możliwością poznania ich szczegółów oraz ich pobrania. 
 • Dostęp do szczegółów wypłaconego wynagrodzenia 
 • Możliwość pobrania pasków

Załączniki

 • Definiowanie w systemie plików, które będą dostępne na profilu pracownika
 • Wyświetlanie i pobieranie przez pracowników dostępnych dla nich załączników
 • Dodawania przez pracowników załączników do ich profilu, np. skan legitymacji.

Rekrutacje

 • Wgląd w obecnie prowadzone przez firmę rekrutacje z możliwością zaaplikowania na nie
 • Możliwość wyboru rekrutacji dostępnych na portalu pracowniczym

HRappka umożliwia pracownikom dostęp do ich danych (z możliwością zaproponowania zmiany) oraz dokumentów (z możliwością pobrania).

Komunikacja wewnętrzna

Możliwość wysyłki zgłoszeń, informacje o przełożonym oraz baza wiedzy dla pracowników pozwala usprawnić proces komunikacji pracowników z działem HR.

Wysyłka zgłoszeń

 • Możliwość wysłania do działu HR różnego rodzaju zgłoszeń (m.in. zgłoszenie innowacji, mobbingu, potrzeby otrzymania świadectwa pracy)

Baza wiedzy

 • Możliwość stworzenia bazy wiedzy dostępnej dla pracowników, która może zawierać regulaminy, zasady współpracy, czy informacje o wartościach firmy.

Zadania

 • Możliwość przydzielania pracownikom zadań i śledzenia ich postępów

Szeroki wachlarz możliwości dla działu HR

Rekrutacja

Kompleksowy system ATS, który pozwala sprawnie zarządzać rekrutacjami oraz kandydatami.

Onboarding

Możliwość tworzenia procesów onboardingu i przypisywania ich do pracowników. Usprawnia to proces wdrożenia nowego pracownika do firmy i zapoznanie go z obowiązującymi standardami.

Ewidencja czasu pracy

Intuicyjny moduł z dostępem zarówno dla użytkowników systemu jak i pracowników, z możliwością raportowania godzin pracy oraz nieobecności (elektroniczne wnioski urlopowe).

Elektroniczne wnioski urlopowe

Możliwość zgłaszania elektronicznych wniosków urlopowych oraz nieobecności przez portal pracowniczy. Wnioski muszą zostać zaakceptowane przez przełożonego.

Kadry i płace

Możliwość prowadzenia e-dokumentacji pracowniczej, generowania umów i dokumentów oraz rozliczania pracowników.

Legalizacja cudzoziemców

Sprawne generowanie zezwoleń oraz oświadczeń na pracę cudzoziemca w Polsce (wszystkie typy) oraz wysyłka do praca.gov.pl.

HRappka to kompleksowy system, który automatyzuje kluczowe aspekty zarządzania zasobami ludzkimi – od rekrutacji, przez ewidencję czasu pracy (w tym wnioski urlopowe), po rozliczenia pracowników.

Opinie o naszym systemie

Zacznij już dziś. 14 dni za darmo!

Zautomatyzuj procesy kadrowe i oszczędzaj czas z HRappka.pl!