Zatrudnianie młodocianych na wakacje

O czym należy pamiętać zatrudniając uczniów na okres wakacji?

Czytaj więcej

Nowości w systemie 29.06.2021

Opiekun rekrutacji widoczny na ofercie Umożliwiliśmy wyświetlanie opiekuna rekrutacji na ofercie pracy. Nową opcję możemy włączyć przesuwając suwak w sekcji “Opiekunowie” na rekrutacji. Dzięki temu kandydaci uzyskają informację, w jaki sposób mogą skontaktować się z opiekunem. Opiekunowie rekrutacji wyświetlani będą w formularzu aplikacyjnym pod opisem rekrutacji. Na ofercie widocznych będzie maksymalnie 4 opiekunów (dodanych jako […]

Czytaj więcej

Nowości w systemie 25.06.2021

Eksport zaliczek do WAPRO Fakir Umożliwiliśmy eksport zaliczek z uwzględnieniem konta księgowego (MPK). Opcja dostępna jest w Rozliczenia > Zaliczki > po zaznaczeniu wybranych zaliczek i kliknięciu “POBIERZ”. Automatyczne wyłączenie naliczeń do FP i FGŚP W dniu osiągnięcia 55 roku życia w przypadku kobiet oraz 60 roku życia w przypadku mężczyzn automatycznie wyłączone zostaną naliczenia do FP […]

Czytaj więcej

Wdrożenie nowego pracownika

Co należy wziąć pod uwagę podczas wdrażania nowego pracownika do firmy?

Czytaj więcej

Zakładka kariera na stronie internetowej

Zakładka kariera zbudowana według praktyk poruszonych w artykule sprawi, że termin employer branding nie będzie nam straszny!

Czytaj więcej

Nowości w systemie 21.06.2021

Pracownicy – zabezpieczenie duplikacji Utworzyliśmy nowe zabezpieczenie, chroniące przed dodaniem zduplikowanych profili pracowników. Gdy użytkownik mający dostęp do jednej ze spółek spróbuje dodać pracownika z takimi samymi danymi jak pracownik istniejący już na innej powiązanej spółce (takiej, do której użytkownik nie ma dostępu) to wyznaczona osoba dostanie powiadomienie o takiej próbie. W treści powiadomienia zawarta będzie […]

Czytaj więcej

Onboarding rekrutera

Świetny rekruter to dziś specjalista, którego zrekrutować jest równie ciężko, jak programistów, czy pracowników wyższego szczebla. O czym należy pamiętać wdrażając nowego rekrutera do firmy?

Czytaj więcej

Nowości w systemie 17.06.2021

Nowe kolumny Nowa kolumna na liście Klientów Na liście Klientów utworzyliśmy nową kolumnę “Aktualni pracownicy”. Kolumna będzie wyświetlać wszystkie osoby, które mają aktywną umowę z danym Klientem. Włączenie nowej kolumny możliwe jest w Klienci > Lista Klientów po wejściu w zębatkę “Ustawienia Widoku Kolumn” po zaznaczeniu checkboxa “Aktualni pracownicy”. Data ważności zezwoleń W celu sprawniejszej kontroli nad […]

Czytaj więcej

Nowości w systemie 16.06.2021

Praca na listach Nowe kolumny na liście pracowników Utworzyliśmy trzy nowe kolumny na liście pracowników: adres zameldowania, adres korespondencyjny zagraniczny, adres zagraniczny.   Włączenie kolumn możliwe jest w Pracownicy > Lista pracowników po wejściu w zębatkę “Ustawienia Widoku Kolumn” po zaznaczeniu odpowiednich check-boxów. Nowa kolumna na liście umów W celu sprawniejszego filtrowania pracowników dodaliśmy tagi pracownika na […]

Czytaj więcej

Oprogramowanie do zarządzania pracownikami

Sprawdź, jakie funkcjonalności powinno zawierać kompleksowe oprogramowanie do zarządzania pracownikami

Czytaj więcej