Użytkownicy

Znajdziesz tu najważniejsze informacje o uprawnieniach i rolach w systemie. Dzięki temu zdecydujesz, do jakich funkcjonalności powinni mieć dostęp poszczególnie użytkownicy i zadbasz o bezpieczeństwo danych w systemie. 

Użytkownicy