Moduł Deklaracje

Dashboard deklaracji pozwala na sprawną kontrolę deklaracji firmowych oraz pracowniczych. Dashboard jest dostępny w Menu głównym po lewej stronie w sekcji  Deklaracje > Dashboard deklaracji .

W sekcji “Deklaracje firmowe” są zawarte informacje o typie deklaracji, kwotach, terminach płatności. Przy deklaracjach ZUS można wystawić deklaracje DRA poprzez kliknięcie przycisku “+Wystaw deklarację DRA”. Przy oświadczeniach PPK jest możliwość przejścia do zestawień PPK.

Przy deklaracjach PPK ważne jest oznaczenie składek PPK jako opłaconych, ponieważ wtedy podatek dochodowy od części składek PPK finansowanych przez pracodawcę będzie naliczony pracownikowi poprawnie i we właściwym miesiącu.

Sekcja “Deklaracje pracownicze” zawiera deklaracje z podziałem na ZUS, US, PPK oraz umożliwia sprawne wystawianie deklaracji pracownikom.

ZUS

Urząd Skarbowy

PPK