Proces rekrutacji to kluczowy element zarządzania HR. Jest to złożony, wieloetapowy proces, którego celem jest znalezienie pracownika idealnego. W tym artykule dowiesz się o etapach procesu rekrutacyjnego. 

Jeśli poszukujesz systemu, który usprawni procesy rekrutacyjne w firmie zapraszamy do naszego artykuły, które pomoże wybrać najlepszy system ATS: Jak wybrać system do rekrutacji pracowników? TOP 10 najważniejszych funkcji systemów ATS.

Etapy procesu rekrutacji

Etap 1 – analiza potrzeb kadrowych w firmie

Proces rekrutacyjny zaczyna się od analizy potrzeb kadrowych w firmie. Dogłębna analiza obecnej sytuacji kadrowej w firmie pozwoli na określenie poszukiwanej Kandydatury. Na tym etapie procesu rekrutacji bardzo ważne jest, aby analiza była rzetelna i trafna.

Etap 2 – opis stanowiska pracy

Na tym etapie rekrutacji należy opisać stanowisko pracy nowego pracownika. Opis ten powinien zawierać informację o Twoich oczekiwaniach wobec Kandydata oraz zadaniach na tym stanowisku. Opis stanowiska pracy stanowi kluczowy element ogłoszenia o pracę, do którego później trzeba dodać informację o tym, co Twoja firma może dać Kandydatowi.

Etap 3 –  selekcja aplikacji

Selekcja CV odgrywa ważna rolę w procesie rekrutacji. Podczas selekcji aplikacji należy zwrócić uwagę na:

Jakość dokumentu

Pierwsze, na co powinieneś zwrócić uwagę podczas selekcji CV jest wygląd dokumentu. CV Kandydata powinno być estetyczne i pozbawione błędów zarówno tekstowych, jak i graficznych. Elementy na dokumencie powinny być spójne i uporządkowane. O autorze takiego CV można powiedzieć jako o osobie sumiennej i dokładnej. Z dużym prawdopodobieństwem taki Kandydat traktuje rekrutacje na wybrane stanowisko poważnie i z szacunkiem. Dla takiego Kandydata praca na tym stanowisku będzie dużą wartością. 

Sekcja “Doświadczenie”

Sekcja “Doświadczenie” jest źródłem wiedzy na temat ścieżki zawodowej Kandydata. Zwróć uwagę na to, czym ta osoba zajmowała się do tej pory, na jakich stanowiskach pracowała oraz co należało do jej obowiązków. Taka analiza pozwoli wybrać pracownika idealnie pasującego do wymagań stanowiska, na które rekrutujesz. Warto również zwrócić uwagę na przerwy w karierze zawodowej Kandydata. Jeśli takie przerwy występowały, to nie warto od razu odrzucać Kandydata, ale dopytać o powody przerw w zatrudnieniu.

Sekcja “Wykształcenie”

Sekcja “Wykształcenie” odgrywa ważną rolę wtedy, gdy stanowisko wymaga specjalistycznych umiejętności, które Kandydat mógł zdobyć odbywając studia. W zależności od stanowiska, pamiętaj o tym, aby ogłoszenie o pracę zawierało informację o wymaganiach dotyczących stanowiska. Niektóre z nich potrzebują umiejętności twardych zdobytych podczas studiów na konkretnym kierunku. Natomiast na innych stanowiskach może być wystarczające ukończenie studiów o pokrewnych profilach. 

Samorozwój

O tym, czy Kandydat ma jasne cele zawodowe i dąży w celu ich realizacji można dowiedzieć się analizując odbyte kursy i szkolenia Kandydata. Udział w tego typu wydarzeniach wskazują na to, że osoba jest otwarta na nową wiedzę i doświadczenie. W przyszłości taki pracownik będzie chętnie angażować się w działania firmy i dzielić się nabytą wiedzą. 

Hobby i zainteresowania

Również ważną sekcją, na którą warto zwrócić uwagę są zainteresowania osoby aplikującej. Stąd można dowiedzieć się o tym, jak osoba spędza swój czas wolny. Taka informacja może być istotna w sytuacji, gdy ważnym jest dopasowanie pracownika do zespołu. 

Zdjęcie w CV

Zdjęcie w CV – ważne czy nie? Po pierwsze, zamieszczenie zdjęcia w CV nie jest obowiązkowe. Po wprowadzeniu RODO, żeby uzyskać wizerunek kandydata do pracy, należy otrzymać od niego odpowiednią zgodę. Zatem ukazanie wizerunku zależy tak naprawdę w głównej mierze od kandydata. Zamieszczone zdjęcie na CV stanowi element wizerunkowy i ułatwia zapamiętanie wizerunku Kandydata przez Rekrutera.

Etap 4 – rozmowa telefoniczna

Proces rekrutacji zawiera element, jakim jest t przeprowadzenie rozmowy telefonicznej. Podczas rozmowy jest możliwość wstępnej weryfikacji informacji zawartej w CV oraz uzupełnienia brakujących danych.

Etap 5 – rozmowa rekrutacyjna

Następnym etapem procesu rekrutacyjnego jest rozmowa rekrutacyjna. Umożliwia ona zapoznanie się z Kandydatem. Poprzez zadawanie stosownych pytań rekrutacyjnych można dowiedzieć się więcej o życiu zawodowym Kandydata, jego wartościach i zachowaniach. Co więcej, jeszcze raz można zweryfikować dane zawarte w aplikacji. O co należy zapytać Kandydata oraz jakich pytań należy unikać można dowiedzieć się w Bazie pytań rekrutacyjnych

Etap 6 – zatrudnienie

Po przeprowadzonych rozmowach rekrutacyjnych następuje etap zatrudnienia. Na tym etapie dochodzi do szczegółowego omówienia warunków zatrudnienia oraz onboardingu pracownika.

Po ustaleniu warunków należy pamiętać o wysłaniu kandydatowi ankiety do zatrudnienia, czyli kwestionariusza osobowego, w którym uzupełni on swoje dane potrzebne do wygenerowania umowy. System HRappka umożliwia wysłanie kandydatowi ankiety do zatrudnienia, z której dane automatycznie przeniosą się do profilu kandydata.

Proces onboardingu pracownika warto rozpocząć jeszcze przed rozpoczęciem pracy przez pracownika. Pozwoli to na sprawne przygotowanie pracownika do stanowiska, zmniejszenie stresu oraz szybkie wejście w organizację oraz obowiązki. Moduł onboardingu w systemie HRappka pozwala na automatyzację onboardingu – umożliwia tworzenie procesów onboardingu, które mogą być wykorzystywane wielokrotnie i udostępniane pracownikom przez ich portal pracowniczy. Na naszym blogu poruszaliśmy również kwestię dobrych praktyk onboardingu pracownika.

Czytaj więcej:

Onboarding pracownika 2021

Jak przeprowadzić onboarding pracownika?

Rekrutacja zgodna z RODO

Każdy rekruter powinien pamiętać o tym, żeby proces rekrutacji był zgody z RODO. Dlatego warto zadbać o treść klauzuli RODO w załączeniu do CV. Należy tak ją skonstruować , aby zawierała ona konieczne zgody i informację o tym, jak dane Kandydata będą przetwarzane w rekrutacji.

Czytaj więcej: Klauzula RODO w ankiecie aplikacyjnej.