Aktualne klauzule RODO [2021] do formularza aplikacyjnego (dla rekruterów)

1. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Ta zgoda musi być na ankiecie aplikacyjnej wymagana. Bez niej, przetwarzanie danych kandydata jest nielegalne.

Przykład zgody/klauzuli RODO:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

W klauzuli warto dodać informację przez kogo dane będą przetwarzane np.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Soulab Consulting dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

2. Zgoda na przyszłe rekrutacje

Ta zgoda pozwoli Ci budować bazę kandydatów w systemie ATS. Warto ją zatem dodać do ankiety rekrutacyjnej. Warto pamiętać, że nie powinna być ona obowiązkowa.

Przykład:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez (nazwa firmy) na potrzeby przyszłych rekrutacji.

3. Informacje o Administratorze Danych Osobowych

Warto pamiętać, że RODO nakłada na nas obowiązek  informacyjny o Administratorze Danych Osobowych (ADO). Musimy zatem już na etapie aplikowania poinformować kandydata kto będzie ADO i jak będą przetwarzane jego dane osobowe. Dane te warto umieścić nad zgodami RODO.

Przykład:

Administratorem Twoich Danych Osobowych będzie (nazwa firmy, dane firmy).

W danych kontaktowych powinien znaleźć się adres kontaktowy (adres siedziby bądź adres mailowy). Dodatkowo możesz dodać informację o tym, jak dane będą przetwarzane. Aby nie przestraszyć kandydata zbyt dużą liczbą informacji, zalecamy aby w informacji o ADO podlinkować stronę z pełnymi informacjami o przetwarzaniu danych osobowych.

Przykład obowiązku informacyjnego i zgód RODO na formularzu aplikacyjnym, stworzonym w systemie HRappka.pl: