Boolean search polega na zawężaniu wyników w wyszukiwarce za pomocą operatorów logicznych. Pozwala sprawnie zawężać tematykę i otrzymywać bardziej dopasowane wyniki wyszukiwania. W rekrutacji, stosowanie boolean search w wyszukiwarce pozwala usprawnić wyszukiwanie kandydatów.

Pomimo, że brzmi to skomplikowanie, jest to proste i logiczne. Nauczenie się podstaw boolean search znacznie usprawni Ci wyszukiwanie kandydatów.

Operatory

AND

Operator „AND” pozwala zawęzić wyniki wyszukiwania do wystąpienia słowa razem z innym słowem.

Dla przykładu „Web AND developer” zawęzi wyniki wyszukiwania do tych, które zawierają oba te słowa.

OR

OR przyda się w wyszukiwaniu kandydatów, uwzględniając synonimy lub różne języki np.

developer OR programista

NOT

Operator not pozwala usunąć z wyszukiwarki wyniki, które zawierają frazę, której nie chcemy uwzględniać. Dla przykładu w pracy rekrutera, szukając kandydatów i szukając programisty możemy się spotkać z wieloma ofertami pracy dla programistów. Wykluczenie słowa 'praca’ pozwoli tego uniknąć. Dla przykładu:

programista NOT praca

Łączenie operatorów

Najlepszy efekt i najbardziej dopasowane wyniki otrzymamy łącząc operatory ze sobą. Jest to bardzo proste – należy użyć nawiasów. Dla przykładu:

(programista OR developer) AND Warszawa NOT praca