System do ewidencji czasu pracy pracowników

HRappka to kompleksowe narzędzie HR, które pozwoli Ci sprawnie planować harmonogram pracy, rejestrować czas pracy oraz nieobecności pracowników.

Funkcjonalności modułu Ewidencja czasu pracy

Planowanie czasu pracy

Moduł elektronicznej ewidencji czasu pracy umożliwia m.in. sprawne tworzenie grafików pracy poprzez tworzenie zapotrzebowania i planowanie pracy pracowników.

Systemy czasu pracy

Elektroniczna ewidencja czasu pracy w systemie HRappka  obsługuje następujące systemy czasu pracy:

 • standardowy czas pracy
 • równoważny czas pracy
 • zadaniowy czas pracy
 • indywidualny czas pracy (sam określasz widełki czasu pracy)

Planowanie i publikowanie grafiku

 • Sprawne tworzenie grafików pracy dla działów / Klientów / projektów
 • Pracownicy mogą mieć wgląd w grafik na portalu pracowniczym
 • Masowa mailowa wysyłka grafików dla pracowników (każdy pracownik otrzyma swój grafik)

Planowanie oparte o kompetencje

 • Możliwość zdefiniowania kompetencji potrzebnych na dane stanowisko
 • Ostrzeżenia, gdy na stanowisko zaplanujemy pracownika, który nie posiada wymaganych kompetencji

Elektroniczna rejestracja czasu pracy

System rejestracji czasu pracy pracowników w aplikacji HRappka możesz dopasować do potrzeb Twojej firmy – wybierz sposób mierzenia czasu pracy oraz decyduj kto będzie zgłaszał i akceptował wpisy grafikowe pracowników.

Rejestracja kartą / kodem pracownika

 • Rejestrowanie czasu pracy poprzez zeskanowanie karty (lub wpisanie ID pracownika) podczas wchodzenia /wychodzenia z miejsca pracy.
 • Rozpoczęcie rejestracji czasu pracy odrazu po zeskanowaniu karty RFID/ wpisaniu ID lub możliwość wyboru klienta / działu / projektu / zadania, na który pracownik będzie rejestrował czas pracy.

Rejestracja przez portal pracownika

Moduł rejestracji czasu pracy na portalu pracownika umożliwia samoobsługę pracowniczą oraz zgłaszanie godzin pracy (od-do) poprzez zalogowanie się do swojego portalu i zgłoszenie godzin pracy oraz nieobecności. Jest to wygodne rozwiązanie jeżeli pracownicy pracują zdalnie lub przy komputerach.

Ta opcja rejestracji czasu pracy obsługuje możliwość zaznaczenia opcji pracy zdalnej lub delegacji.

Rejestracja przez aplikację mobilną

Rejestracja czasu pracy przez naszą aplikację mobilną HRappka pozwala na rejestrowanie czasu pracy pracowników jedynie w zdefiniowanych lokalizacjach (miejscach pracy).

Podczas akceptacji wpisu pochodzącego z rejestracji czasu pracy przez aplikację, nasz system kontroli czasu pracy umożliwi weryfikację lokalizacji pracowników w miejscu pracy oraz pozwoli sprawdzić przez jaki czas pracownik znajdował się poza wyznaczonym obszarem pracy.

Zaokrąglanie wpisów pochodzących z rejestracji czasu pracy

Aplikacja HRappka umożliwia konfigurację zaokrąglania godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy, zgłaszanych przez pracowników.

Dostępna jest również możliwość:

 • zdefiniowania możliwości rozpoczęcia rejestracji czasu pracy przed ustalonym planem
 •  automatycznych akcji na wpisach grafikowych (m.in. automatyczne akceptowanie godzin pracy, które są spójne z założonym planem pracy oraz odrzucanie zgłoszonych godzin pracy przed i/lub po planie pracy)

Wkrótce nasza aplikacja do ewidencji czasu pracy umożliwi również zgłaszanie przerw w pracy.

Elektroniczne wnioski urlopowe

Moduł ewidencji czasu pracy w HRappce to także portal pracownika, który umożliwia dostęp pracownika do danych o ilości dostępnego i wykorzystanego urlopu oraz składanie wniosków urlopowych.

Pracownik będzie mógł złożyć wniosek w kilka sekund.

Automatyczne obliczanie wymiaru urlopu

HRappka określa wymiar urlopu pracownika zgodny z kodeksem pracy na podstawie uzupełnionej edukacji, doświadczenia zawodowego oraz szczegółów zawartej umowy.

Możliwa jest korekta stanu urlopowego oraz dodanie dodatkowych dni urlopowych (zarówno indywidualnie pracownikowi jak i zdefiniowanie dodatkowych dni urlopowych do każdego typu umowy)

Konfiguracja typów nieobecności

W ustawieniach możesz zdefiniować jakie typy nieobecności może zgłaszać pracownik, a jakie powinien skonsultować.

Co więcej, integracja z ZUS PUE (e-ZLA) umożliwia automatyczne pobieranie zwolnień lekarskich z platformy ZUS.

Nasz system kontroli czasu pracy pozwoli Ci kontrolować godziny pracy (w tym nadgodziny 50%, nadgodziny 100% oraz godziny nocne) oraz wszystkie typy nieobecności z dowolnego miejsca z dostępem do internetu.

Etapy akceptacji wniosków urlopowych

Każdy typ nieobecności może mieć inny proces akceptacji.  W HRappce, dla każdego rodzaju wpisu grafikowego (godziny pracy, urlopy, chorobowe) możesz definiować inne etapy akceptacji.

Rozliczanie czasu pracy

HRappka posiada również moduł kadrowo-płacowy do rozliczania czasu pracy.

Umożliwiamy również eksport danych dot. czasu pracy pracowników do innych programów księgowych i kadrowych.

 • Podgląd rozliczenia czasu pracy dostępny jest na grafiku pracownika. System HRappka sam odpowiednio oblicza nadgodziny 50% oraz 100%.
 • Istnieje możliwość rozliczania z wydłużonym okresem rozliczeniowym (np. 3-miesięcznym bądź rocznym)
 • Zaakceptowane wpisy grafikowe automatycznie pojawią się na rozliczeniu pracownika
 • Możliwy jest import godzin pracy pracowników do systemu w celu ich rozliczenia oraz eksport godzin pracy do innych programów kadrowo – księgowych.

Wszystkie możliwości systemu

Zaufali nam:

Pozostałe dostępne moduły

Rekrutacja

Kompleksowy system do rekrutacji (ATS).
Więcej

Kadry

Kartoteki pracownicze, generowanie umów i rozliczeń
Więcej

Legalizacja cudzoziemców

Tworzenie oświadczeń i zezwoleń na pracę.
Więcej

Portal pracowniczy

Dostęp pracowników do ich danych oraz dokumentów.
Więcej

Zacznij już dziś. 14 dni za darmo!

Zautomatyzuj procesy ewidencji czasu pracy i rejestracji czasu pracy w systemie HRappka.