Program kadrowo – płacowy

dla biur rachunkowych

HRappka umożliwia bezpieczne prowadzenie kartoteki pracowników oraz naliczanie płac online w podziale na obsługiwane firmy.
Sprawnie zautomatyzujesz kluczowe procesy kadrowo płacowe związane z naliczaniem wynagrodzeń, eksportem płatności oraz obsługą Klientów biura.

illustration

Kluczowe funkcjonalności

Sprawdź, jakie kluczowe procesy związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi usprawnisz z naszym modułem Kadry i płace

Sprawna współpraca z Klientami biura

HRappka umożliwia tworzenie kont wielu firm i rozliczanie pracowników w podziale na firmy. Klient może mieć stały dostęp do danych, w wybranym przez Ciebie zakresie.

Sprawna współpraca z Klientami biura

 • Możesz nadać klientom biura dostęp do danych ich firm i pracowników (umowy, dokumenty do zatrudnienia wynagrodzenia), w zależnym od ciebie zakresie i uprawnieniach (podgląd / edycja / dodawanie).
 • W systemie istnieje możliwość dodawania zadań użytkownikom, co pozwala na sprawną komunikację pomiędzy biurem rachunkowym, a jej Klientem.

Sprawne przełączanie między firmami

 • Z poziomu jednego konta można logować się na różne firmy
 • Możliwość konfiguracji uprawnień użytkowników do wybranych firm
 • Możliwość zmiany kolorów interfejsu i logo, aby odróżnić konta poszczególnych firm

Trzy kroki do poprawnego rozliczenia pracownika

Kadry i płace w systemie HRappka to przyjemność! Nasz kompleksowy program automatyzuje dział kadr i płac i pozwala na znaczną oszczędność czasu. Proces naliczania wynagrodzeń jest sprawny i dopasowany do potrzeb biur rachunkowych.

Naliczanie wynagrodzeń

Sprawne naliczanie wynagrodzenia pracowników:

 • Rozliczanie pracowników zatrudnionych na podstawie umowy oraz grafiku (ilość godzin pobierana z modułu ewidencji czasu pracy, z grafiku pracownika) zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • Rozliczanie umów cywilnoprawnych, umów o pracę, B2B oraz innych
 • Stawki na rozliczeniu są pobierane z umowy
 • Możliwość wprowadzania zmian na etapie rozliczenia
 • Możliwość korekty wynagrodzenia pracowników
 • Możliwość masowego rozliczania pracowników zatrudnionych (np. masowe rozliczanie osób współpracujących)
 • Możliwość dopasowania systemu do indywidualnych potrzeb firmy (stawki niestandardowe)
 • Automatyczne obliczanie składek ZUS oraz NFZ (Emerytalna/rentowa, Chorobowa, zdrowotna, Fundusz pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych Fundusz Emerytur Pomostowych)
 • Rozliczanie i zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi

HRappka umożliwia również naliczanie płac pracowników w podziale na działy oraz Klientów oraz wystawianie faktur na podstawie rozliczeń pracowników, dzięki czemu jest idealnym rozwiązaniem dla agencji pracy oraz biur rachunkowych.

Potrącenia / zwroty / premie

 • Automatyczne pobieranie potrąceń, zwrotów oraz zajęć komornicznych (w tym cyklicznych) dodanych na profilu pracownika
 • Możliwość wprowadzania pozycji na etapie rozliczenia
 • Dodawanie premii regulaminowych, uznaniowych, stałych

Listy płac / rachunki / faktury

 • Automatyczne generowanie różnych list płac oraz rachunków na podstawie wprowadzonych wartości
 • Cywilnoprawne listy płac – tworzona na podstawie umów cywilnoprawnych (m.in. umowy zlecenia)
 • Elektroniczne paski wynagrodzeń – masowa wysyłka pasków płacowych lub SMSów z kwotą wynagrodzenia do zatrudnionych pracowników
 • Możliwość eksportu danych do popularnych programów kadrowych i płacowych

Płatności

 • Eksport paczek przelewów do banku, w celu sprawnego wypłacenia wynagrodzeń
 • Formaty eksportu zgodne ze formatami akceptowanymi przez banki

Paski płacowe - Samoobsługa pracownicza

Po naliczeniu wynagrodzenia pracownika i wygenerowaniu listy płac, na jego koncie w systemie mogą się automatycznie pojawić paski płacowe ze szczegółami wynagrodzenia.

Co więcej, HRappka umożliwia tworzenie kont pracowników. Samoobsługa pracownicza umożliwia:

 • zgłaszanie zmiany danych osobowych (np. zmiana nazwiska czy numeru konta bankowego)
 • wgląd w umowy pracownika
 • wgląd w przypisane przedmioty (np. benefity pracownicze, lub inne potrącenia / zwroty pracownika)
 • wgląd w szczegóły wynagrodzeń
 • zgłaszanie godzin pracy oraz wniosków urlopowych
 • wgląd w szczegóły urlopu pracownika
 • wysyłanie zgłoszeń (np. zgłoszenie innowacji, czy potrzeby zaświadczenia)

To, co zobaczy pracownik na swoim koncie zależy od jego uprawnień i jest w pełni konfigurowalne.

Integracje z innymi programami

 • Nasz program kadrowo – płacowy umożliwia eksport dokumentów oraz danych kadrowych i rozliczeniowych w różnych formatach, m.in. deklaracji podatkowych do US, deklaracji ZUS do programu Płatnik ZUS, danych pracowników i rozliczeń do Comarch ERP Optima Płace, czy SYMFONIA FK (program księgowy)
 • Lista integracji z innymi programami do kadr i płac oraz programami księgowymi dostępna jest tutaj
 • Umożliwiamy automatyczny import nieobecności pracowników z ZUS PUE (e-ZLA)

Wszystkie procesy kadrowo płacowe w jednym miejscu

HRappka to kompleksowe podejście do zarządzania zasobami ludzkimi. Nasz program kadrowo- płacowy umożliwia prowadzenie kartoteki pracowników wielu firm jednocześnie. To funkcjonalność dedykowana dla biur rachunkowych oraz agencji zatrudnienia.

Kluczowe funkcjonalności naszego programu kadrowego to:

Dokumentacja pracownicza

 • Tworzenie osobnych firm i kont dla klientów biur rachunkowych
 • Tworzenie profili z danymi pracowników
 • Ewidencja pracowników i umów
 • Powiadamianie m.in o  obowiązkowym szkoleniu BHP, czy o mijających terminach badań lekarskich
 • Sprawne zarządzanie zezwoleniami (m.in badania lekarskie, BHP, meldunki, zezwolenia cudzoziemców na pracę) oraz certyfikatami
 • Sporządzanie dokumentów związanych z zatrudnieniem pracownika
 • Weryfikacja niewykonanych czynności – np. niewykonanych w systemie zadań oraz informowanie o brakach w dokumentacji pracowników (np. brak badania lekarskiego, czy szkolenia BHP)

Nasz program kadrowo – płacowy sprawnie dopasujesz do specyfiki Twojej firmy.

Dane pracowników i Twojej firmy w systemie HRappka są bezpiecznie przechowywane w chmurze.

Legalizacja zatrudnienia cudzoziemców

HRappka to nie tylko rozliczanie wynagrodzeń. Nasz program automatyzuje również legalizację zatrudnienia cudzoziemców:

 • Generowanie oświadczeń oraz zezwoleń na pracę (wszystkie typy) dla cudzoziemców
 • Integracja z praca.gov.pl
 • Przypomnienia / powiadomienia o kończących się dokumentach legalizujących pobyt / pracę cudzoziemca

Generowanie umów i podpis elektroniczny

HRappka umożliwia sprawne generowanie umów:

 • umów o pracę
 • umów cywilnoprawnych (umowa zlecenie, umowa o dzieło)
 • umów B2B

Uzupełnienie danych do umowy i jej wygenerowanie trwa kilkanaście sekund. Wszystkie umowy możemy dostosować do szablonów wykorzystywanych w firmie.

Możliwe jest również generowanie innych dokumentów w dowolnych szablonach, dopasowanych do potrzeb Twojej firmy (np. dokumentów potrzebnych do zatrudnienia, regulaminów).

Udostępniamy również możliwość podpisu elektronicznego umów (korzystając z naszego własnego podpisu elektronicznego lub poprzez integrację z Autenti).

Rozliczanie umów cywilnoprawnych, umów o pracę lub innych (kontrakty / B2B) jest w naszym systemie szybkim i przyjemnym procesem. Co więcej, w prosty sposób możesz przekazać dokumenty (np. umowy, paski wynagrodzeń) pracownikom poprzez bezpieczny portal pracowniczy.

Deklaracje ZUS / US / PPK

Program pozwala na:

 • Generowanie deklaracji zgłoszeniowych do ZUS podczas wystawiania umów (możliwość wysyłania deklaracji do programu Płatnik)
 • Sprawne rejestrowanie / wyrejestrowanie pracowników oraz członków rodzin
 • E-deklaracje (rozliczenia z urzędem skarbowym):
  • Masowe generowanie deklaracji PIT / IFT-1R
  • Wysyłka deklaracji podatkowych do urzędu oraz do pracowników
 • Generowanie deklaracji przystąpienia / rezygnacji z Pracowniczych Planów Kapitałowych

Przypomnienia i ostrzeżenia

HRappka posiada szereg przypomnień dotyczących procesów kadrowych. Przypomina m.in. o brakach dokumentów potrzebnych do legalnego zatrudnienia pracownika, np. o braku szkolenia BHP czy badań lekarskich.

Przypomni również o kończących i rozpoczynających się umowach, o ukończeniu 26 roku życia przez pracowników, o kończących się dokumentach, czy o urodzinach pracowników.

Wielowymiarowe raporty

Program kadrowy HRappka umożliwia generowanie raportów związanych z zatrudnieniem i ewidencją czasu pracowników. Raporty dostępne w systemie to m.in.:

 • Raport dla księgowości
 • Podsumowanie listy płac
 • Zestawienie rozliczeń z listami płac
 • Zestawienie wynagrodzeń wg Klientów
 • Raport z rozliczeń
 • Raport wynagrodzeń i potrąceń pracownika według rozliczeń w okresie
 • Symulacje potrąceń i zwrotów
 • Raport efektywności
 • Ilość umów pracowniczych per Klient według daty zawarcia
 • Zakwaterowanie pracowników w mieszkaniach
 • Suma godzin pracy u Klientów
 • Kalendarz pracy – plan vs. realizacja
 • Raport urlopów i ekwiwalentów
 • Godziny pracy i nieobecności według pracowników
 • Raport nieobecności pracowników
 • Raport rotacji pracowników

Co więcej, nasz program kadrowo – płacowy pozwoli Ci na tworzenie niestandardowych raportów, dopasowanych do potrzeb Twojego działu HR.

Umożliwiamy również tworzenie wielu firm w systemie, co jest kluczowe m.in. w biurach rachunkowych, obsługujących procesy w zakresie kadr u wielu firm jednocześnie.

Kwatery pracownicze

 • Lista i kalendarz mieszkań z możliwością kwaterowania pracowników
 • Wyszukiwanie mieszkań w pobliżu miejsca pracy
 • Przypisywanie pracowników do mieszkań / pokojów
 • Automatyczne dodawanie pracownikom potrąceń za mieszkania do rozliczenia (m.in. za czynsz, czy rachunki)
 • Raportowanie opłat lokatorów, liczników, kosztów związanych z mieszkaniami

Kalkulator wynagrodzeń

HRappka posiada wbudowany kalkulator wynagrodzeń, który automatycznie oblicza wszystkie składniki wynagrodzenia pracownika, w tym:

 • wynagrodzenie netto
 • wynagrodzenie brutto
 • podatek dochodowy
 • składki ZUS
 • składki PPK (Pracownicze Plany Kapitałowe)

Nasz kalkulator wynagrodzeń netto i brutto znajdziesz również na stronie HRappka – Kalkulator wynagrodzeń 2023.

Samoobsługa pracownicza

Dostęp dla pracowników z możliwością wglądu w swoje dane osobowe, godziny pracy i nieobecności, umowy, paski wynagrodzeń i pliki udostępniane pracownikom (np. z regulaminem wynagrodzenia).

Samoobsługa pracownicza znacznie usprawnia kontakt z pracownikami w zakresie kadr i płac.

Ewidencja czasu pracy

 • Intuicyjne planowanie grafiku pracy zgodnie z obowiązującym prawem pracy
 • Rejestracja czasu pracy (również w celu rozliczania czasu pracy)
 • Import zwolnień lekarskich z ZUS PUE

Elektroniczne wnioski urlopowe

 • Portal pracowniczy z dostępem do kalendarza pracy i możliwość zgłaszania dni wolnych oraz godzin pracy
 • Automatyczne obliczanie należnego urlopu na podstawie wprowadzonych danych o pracowniku (automatyczny kalkulator urlopu wypoczynkowego)
 • Konfigurowanie ścieżek akceptacji urlopów
 • Powiadomienia po rozpatrzeniu wniosku

Miękki HR

HRappka wspiera również tzn. miękki HR w organizacji. Posiada moduł do rekrutacji pracowników, onboardingu pracowników oraz umożliwia zarządzanie szkoleniami w firmie i umożliwia samozapisy na szkolenia.

HRappka pozwala na sprawny kontakt z pracownikami oraz klientami biur rachunkowych poprzez masowe wysyłanie SMSów, e-maili oraz ankiet (np. ankiet zadowolenia).

Opinie o naszym systemie

Testuj nasz program dla biur księgowych 14 dni za darmo!

Zautomatyzuj procesy kadrowo płacowe i oszczędzaj czas z HRappka.pl.

Programy księgowe i kadrowe dla biur rachunkowych potrafią znacznie poprawić jakość i efektywność działań firmy w zakresie kadr i płac. Programy kadrowo – płacowe dopasowane do potrzeb biur zajmujących się outsourcingiem kadr i płac, pozwalają na wielofirmowe prowadzenie procesów kadrowych oraz integracje danych z innymi programami (np. z programem Płatnik). Moduł kadry i płace w systemie HRappka jest zgodny z obowiązującym w Polsce prawem oraz stale dopasowywany do zmian prawnych w zakresie kadr i płac.