Newsletter HRappka.pl

  1. Administratorem Danych Osobowych jest Soulab Consulting Paweł Niedziółka, ul. Narutowicza 24-26, 2p. , 20-016 Lublin.  zwany dalej „Soulab”. Soulab prowadzi operację przetwarzania danych osobowych.
  2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji newslettera (otrzymywania informacji w formie wiadomości e-mail) . Dane będą przetwarzane na podstawie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnie rozporządzenia o ochronie danych, RODO).
  3. Podanie danych jest dobrowolne, udostępnianie danych podmiotom komercyjnym w celach marketingowych nie jest przewidywane.
  4. Każdy posiada możliwość dostępu do treści swoich danych i ich  sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,  prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody dowolnym momencie.
  5. Istnieje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy.
  6. Inspektor Ochrony Danych jest dostępny pod adresem iodo@hrappka.pl