Wykaz dokumentów w aktach osobowych 2023 / 2024 — darmowa checklista do pobrania

Jakie dokumenty powinny zawierać poszczególne części akt osobowych? Zapraszamy do pobrania naszej listy kontrolnej, dzięki której zawsze będziesz mieć pod ręką wykaz poszczególnych dokumentów. 

Wystarczy, że pobierzesz plik pdf, wydrukujesz i umieścisz na początku każdej teczki. Możesz też korzystać z pliku elektronicznego i traktować jako “ściągę”, do której zajrzysz, kiedy nie masz pewności, w której teczce (A, B, C, D i E)  umieścić dany dokument. Co więcej – lista zawiera checkboxy, dzięki którym odznaczysz dokumenty, które już umieściłeś/aś

POBIERAM
illustration

Co otrzymasz na maila?

Wyślemy Ci kompletny plik PDF, który:

  • zawiera listę dokumentów, które powinny znaleźć się w teczce A, B, C, D i E w 2023 / 2024 roku oraz dodatkowe pola do własnego uzupełnienia w razie potrzeby 
  • posiada checkboxy służące do odznaczania dokumentów, które już znajdują się w teczce 
  • możesz wydrukować na swojej drukarce lub traktować jako ściągę w formie elektronicznej

Jak przechowywać dokumenty w aktach osobowych 2023/2024? 

Sposób gromadzenia akt osobowych reguluje rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U. poz. 2369).

  1. Pracodawca jest zobowiązany prowadzić akta osobowe oddzielne dla każdego pracownika, składające się z 5 części, tj. z części A, B i C, D i E.
  2. Oświadczenia lub dokumenty znajdujące się w poszczególnych częściach akt osobowych powinny być przechowywane w porządku chronologicznym oraz numerowane 
  3. Każda z części zawiera powinna zawierać wykaz znajdujących się w niej dokumentów. 
  4. Dokumenty lub oświadczenia znajdujące się w części A, B i C, jeżeli są ze sobą powiązane tematycznie, można (ale nie trzeba)  przechowywać w podkatalogach, którym przyporządkowuje się odpowiednio numery A1, B1, C1 i kolejne. Podkatalogi powinny być przechowywane w porządku chronologicznym i numerowane oraz zawierać wykaz dokumentów.
  5. Dokumenty w części E przechowuje się w numerowanych i ułożonych chronologicznie podkatalogach dotyczących danej kontroli, którym przyporządkowuje się kolejno numery E1, E2 itd. Jeśli z akt osobowych usuwa się informację związaną z kontrolą trzeźwości pracownika lub kontrolą pracownika na obecność w jego organizmie środków działających podobnie do alkoholu oraz z badaniem pracownika na obecność w jego organizmie alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu przeprowadzonym przez uprawniony organ powołany do ochrony porządku publicznego, usuwa się całą wydzieloną część dotyczącą tej informacji, a pozostałym przyporządkowuje się następujące po sobie numery.
  6. W części D akt osobowych przechowuje się dokumenty dotyczące danej kary w obowiązkowo wydzielonych częściach, którym przyporządkowuje się odpowiednio numery D1 i kolejne. W tym przypadku przechowywanie w porządku chronologicznym, numerowanie oraz tworzenie wykazu dokumentów dotyczy każdej z tych części osobno.

Zacznij już dziś. 14 dni za darmo!

Zautomatyzuj procesy rekrutacji i zatrudnienia pracowników z systemem HRappka!