Darmowe przekładki do akt osobowych

Szukasz ciekawych przekładek do teczek z aktami osobowymi pracowników? Dobrze trafiłaś/eś!

Pobierz plik PDF, który będziesz mógł/a wydrukować, uzupełnić i umieścić w swoich teczkach – całkowicie za darmo. Kolorowe ramki pozwolą Ci w wygodnie przemieszczać się po aktach, a podpisy podpowiedzą, w której sekcji powinny znaleźć się konkretne dokumenty.

Pobierz zakładki do akt osobowych do wydruku!

POBIERAM
illustration

Co otrzymasz na maila?

Wyślemy Ci kompletny plik PDF, który:

  • będziesz mógł/a wydrukować na swojej drukarce
  • uzupełnisz na swój sposób
  • jeżeli się pomylisz będziesz mógł/a wyrzucić, wydrukować i uzupełnić od nowa
  • podpowie Ci jakie dokumenty powinny się znaleźć w konkretnej części akt osobowych
  • zawiera najnowszą wymaganą teczkę „E"

Darmowe przekładki do akt osobowych

Zatrudnienie pracownika na umowę o pracę wiąże się z obowiązkiem prowadzenia jego dokumentacji pracowniczej. Co powinno się w niej znaleźć? Jakie dokumenty powinny zostać przyporządkowanie do konkretnych teczek? Gdzie należy przyporządkować dokumenty dotyczące nawiązania stosunku pracy, a gdzie te związane z kontrolą trzeźwości?

Akta osobowe – zakładka A

W części A akt osobowych znajdują się informacje związane z ubieganiem się o zatrudnienie, skierowania na badania lekarskie oraz orzeczenia lekarskie.

Akta osobowe – zakładka B

To największa część akt osobowych, zawiera wszystkie dokumenty na temat przebiegu zatrudnienia pracownika (np. umowa o pracę, oświadczenia związane z gromadzeniem danych osobowych, dokumenty związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych czy dokumenty dotyczące urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego, wychowawczego czy bezpłatnego).

Od 7 kwietnia 2023 roku, w zakładce B powinny znaleźć się również informacje o poinformowaniu pracownika o kontroli trzeźwości w zakładzie pracy (jeżeli taka czynność ma miejsce) oraz dokumentacja związana z ewentualną pracą zdalną.

Akta osobowe – zakładka C

Przekładka C zawierać powinna wszystkie dokumenty związane z wygaśnięciem stosunku pracy, takie jak świadectwo pracy (oraz wnioski o dotyczące wydania, sprostowania lub uzupełnienia świadectwa pracy), wypowiedzenie umowy o pracę, informacje o ekwiwalencie za urlop, potwierdzenie dokonania czynności związanych z zajęciem wynagrodzenia za pracę czy ewentualna umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy.

Akta osobowe – zakładka D

W tej części ewidencjonowane są wszelkie dokumenty związane z ponoszeniem przez pracownika odpowiedzialności karnej i ponoszeniem przez pracownika odpowiedzialności porządkowej (np. odpis zawiadomienia o ukaraniu).

Nowa zakładka do części E akt osobowych

W nowej części akt osobowych znajdują się informacje o kontroli trzeźwości pracownika przeprowadzonej przez pracodawcę lub uprawniony organ powołany do ochrony porządku publicznego oraz informacje o badaniu pracownika na obecność w jego organizmie środków działających podobnie do alkoholu.

Zatrudniasz pracowników? Pobierz nasze darmowe wzory dokumentów potrzebnych do zatrudnienia pracownika >> tutaj.

E- teczki pracownicze w systemie HRappka

HRappka to system, w którym przeprowadzisz wszystkie procesy kadrowo-płacowe. Od rekrutacji, po podpisanie umowy z pracownikami, dodanie dokumentacji pracowniczej (także w podziale na konkretne teczki). U nas poprowadzisz ewidencję czasu pracy, rejestrację czasu pracy, rozliczysz pracowników, a także wystawisz im świadectwa pracy.

Poznaj nasz system do obsługi całego cyklu życia pracownika w organizacji.

Zautomatyzuj procesy rekrutacji i zatrudnienia pracowników z systemem HRappka!


Akta osobowe składają się z 5 części i zawierają m.in. dokumenty związane z zatrudnieniem pracownika, orzeczenia lekarskie związane z okresowymi badaniami lekarskimi (np. w związku z wykonywaniem pracy w warunkach narażenia zdrowie), potwierdzenie dokonania czynności związanych z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym, dokumenty dotyczące niewypłacenia pracownikowi ekwiwalentu za urlop, wnioski dotyczące wydania świadectwa pracy.

Zacznij już dziś. 14 dni za darmo!

Zautomatyzuj procesy rekrutacji i zatrudnienia pracowników z systemem HRappka!