Legalizacja zatrudnienia cudzoziemców

System HRappka usprawnia kluczowe aspekty związane z zatrudnianiem obcokrajowców. Wspiera na każdym etapie legalizacji zatrudnienia - od generowania oświadczeń i zezwoleń na pracę oraz ich automatyczną wysyłkę do urzędu, po przypomnienia o ważności dokumentów legalizacyjnych.
illustration

Zalety systemu do legalizacji zatrudnienia cudzoziemców

Sprawdź, jakie kluczowe działania podczas legalizacji cudzoziemców możesz zautomatyzować dzięki rejestracji w systemie HRappka

Generowanie wniosków o oświadczenia / zezwolenia na pracę

Na podstawie uzupełnionego profilu kandydata i pracodawcy w kilka sekund wygenerujesz potrzebne dokumenty legalizujące pobyt oraz pracę cudzoziemca.

System jest na bieżąco dostosowywany do zmian prawnych, m.in. w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie.

Legalizacja zatrudnienia

System obsługuje generowanie wszystkich typów oświadczeń oraz zezwoleń:

 • Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi
 • Oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi o zgłoszeniu się cudzoziemca w celu wykonywania pracy sezonowej
 • Zezwolenie na pracę typu A
 • Zezwolenie na pracę typu B
 • Zezwolenie na pracę typu C
 • Zezwolenie na pracę typu D
 • Zezwolenie na pracę typu E
 • Zezwolenie na pracę typu S
 • Karta Polaka
 • Inny tytuł do pracy

System umożliwia również przedłużanie zezwoleń na pracę dla cudzoziemców:

 • Przedłużenie zezwolenia na pracę typu A
 • Przedłużenie zezwolenia na pracę typu B
 • Przedłużenie zezwolenia na pracę typu C
 • Przedłużenie zezwolenia na pracę typu D
 • Przedłużenie zezwolenia na pracę typu E

Co więcej istnieje możliwość wygenerowania:

 • Powiadomienia o powierzeniu wykonywania pracy obywatelowi Ukrainy zgodnie ze specustawą
 • Informacji podmiotu powierzającego wykonanie pracy cudzoziemcowi na temat zmian w zakresie wykonywania pracy przez cudzoziemca na podstawie zezwolenia na pracę (dotyczy legalizacji zatrudnienia cudzoziemca na podstawie zezwolenia typu A)
 • Powiadomienia dot. podjęcia pracy / niepodjęcia pracy przez cudzoziemca na podstawie oświadczenia wpisanego do ewidencji oświadczeń (dotyczy legalizacji zatrudnienia cudzoziemca na podstawie oświadczenia)

Legalizacja pobytu

W systemie HRappka dodasz również dokumenty legalizujące pobyt cudzoziemca:

 • Paszport biometryczny
 • Wiza
 • Rejestracja pobytu obywatela Unii Europejskiej
 • Inny tytuł pobytowy

oraz legalizujące zarówno pobyt jak i pracę:

 • Karta pobytu
 • Zezwolenie na pobyt czasowy
 • Zezwolenie na pobyt stały
 • Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE

Na podstawie dodanych informacji system będzie wysyłał powiadomienia o końcach ważności dokumentów oraz ostrzegał podczas generowania dokumentów niezgodnych z dokumentami legalizacyjnymi (np. podczas wystawiania umowy na okres dłuższy niż data ważności).

Integracja z praca.gov.pl

 • Integracja z praca.gov.pl umożliwia automatyczną wysyłkę dokumentów legalizacyjnych oraz załączników do wybranego urzędu
 • Sprawne zarządzanie wnioskami

Prowadzenie kartoteki pracowników

Przejrzysta baza pracowników pozwoli Ci przechowywać w systemie wszystkie potrzebne informacje (daty ważności dokumentów legalizacji pracy cudzoziemców) i skany dokumentów (również w zakresie legalizacji pobytu m.in. paszport, wiza). W przypadku kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemca, sprawnie odnajdziesz wszystkie dokumenty legalizacyjne cudzoziemców.

Powiadomienia i ostrzeżenia w specyfice zatrudnienia cudzoziemców

System automatycznie powiadamia, gdy kończy się data ważności dokumentów legalizujących pobyt lub zatrudnienie cudzoziemca. Co więcej, system ostrzega, jeżeli generowane umowy czy dokumenty są niespójne z dokumentem legalizującym zatrudnienie cudzoziemca (oświadczeniem lub zezwoleniem).


Funkcje modułu legalizacji cudzoziemców

Sprawdź, jak HRappka uprawnia proces legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemców.

Pozostałe dostępne moduły

Rekrutacja

Tworzenie rekrutacji i bazy kandydatów zgodnie z RODO
Więcej

Kadry i płace

Sprawne zatrudnianie pracowników
Więcej

Czas pracy

Ewidencja czasu pracy oraz elektroniczne wnioski urlopowe
Więcej

Dla agencji pracy

Zarządzanie wszystkimi procesami agencji pracy
Więcej

Opinie o naszym systemie

Zacznij już dziś. 14 dni za darmo!

Zautomatyzuj rekrutacje i oszczędzaj czas z HRappka.pl!

Zamów prezentację systemu

Sprawdź, jak system HRappka pozwoli Ci zautomatyzować kluczowe procesy HR w firmie.

System HR HRappka