Cudzoziemiec w IT – jak zatrudnić w Polsce?

Duże zapotrzebowanie na usługi IT spowodowało, że przez ostatnie lata możemy zobaczyć dynamiczny rozwój tej branży. Ma to również miejsce w Polsce i prowadzi do poważnych niedoborów wśród specjalistów z tej dziedziny. Większość firm, aby pokonać ten problem, prędzej czy później zaczyna współpracę z pracownikami zza granicy. Działy HR coraz częściej mają do czynienia z problemami i przeszkodami, które powstają podczas zatrudniania cudzoziemców.

W poniższym artykule omówimy proces zatrudnienia cudzoziemca w IT. Jak legalnie zatrudnić programistę, jakie formy zatrudnienia można wybrać? Jakie są obowiązki pracodawcy i na co zwrócić uwagę?

Zatrudnienie cudzoziemca w IT – jaką umowę wybrać?

Zanim przejdziemy do omówienia sposobu legalizacji pracy cudzoziemców, warto wiedzieć, jaką formę współpracy możemy wybrać. Niezależnie od obywatelstwa czy posiadanych dokumentów, zawsze możemy zatrudnić cudzoziemca na umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną. Jedyne o czym powinniśmy pamiętać w takiej sytuacji, to wyrobienie odpowiedniego pozwolenia na pracę. Taki cudzoziemiec zostanie zatrudniony na tych samych zasadach jak obywatel Polski, jedynie o czym pracodawca musi pamiętać, to o dodatkowych obowiązkach, które wynikają z uzyskanych przez niego pozwoleń na pracę.

Legalizacja pracy cudzoziemca zatrudnionego na podstawie umowy cywilnoprawnej lub umowy o pracę

Jeżeli zdecydujemy się na tę formę współpracy, to musimy pamiętać, iż pracodawca ponosi odpowiedzialność nie tylko za legalizację pracy cudzoziemca, ale także za jego pobyt. Przed zatrudnieniem zawsze musimy pamiętać o zasadzie – nie ma legalnej pracy bez legalnego pobytu. Nawet, gdy dopełnimy wszystkich obowiązków, wyrobimy zezwolenie na pracę, to bez legalnego pobytu, nie będziemy mogli legalnie zatrudnić cudzoziemca. Przed nawiązaniem współpracy zawsze musimy sprawdzić dokumenty pobytowe cudzoziemca. Musimy to też zrobić, aby wybrać odpowiedni rodzaj dokumentu legalizującego pracę. Rodzaj zezwolenia na pracę jest uzależniony od obywatelstwa cudzoziemca, a w niektórych przypadkach nawet od daty wjazdu do Polski.

Informacje o każdym rodzaju pozwolenia na pracę, o obowiązkach i zasadach zatrudnienia na poszczególnych zezwoleniach przedstawiamy w oddzielnych artykułach poniżej.

Czytaj więcej:

Cudzoziemiec zatrudniony na podstawie umowy B2B

Ostatnio bardzo popularną formą współpracy jest współpraca na zasadzie B2B. Dla pracodawcy ta forma jest najmniej problematyczna, gdyż nie musi on wyrabiać żadnych dodatkowych zezwoleń dla cudzoziemca. Jedyne, co należy zrobić, to podpisać umowę z obcokrajowcem, który prowadzi działalność gospodarczą. Warto wiedzieć, że nie z każdym cudzoziemcem można współpracować na tej zasadzie, bo tylko nieliczne grupy cudzoziemców mogą prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą. Mogą to robić cudzoziemcy posiadające bezterminowe tytuły pobytowe, takie jak pobyt stały lub pobyt rezydenta długoterminowego UE. Posiadacze ochrony czasowej i Karty Polaka też są uprawnieni do zakładania jednoosobowej działalności gospodarczej. Z informacją kiedy cudzoziemiec może prowadzić działalność gospodarczą w dowolnej formie można zapoznać się na stronie biznes.gov.pl.

Współpraca z inkubatorami przedsiębiorczości

Cudzoziemcy często korzystają z inkubatorów przedsiębiorczości. Jest to korzystne rozwiązanie dla osób, które nie mogą prowadzić działalności, a muszą współpracować w ramach współpracy B2B. W praktyce wygląda to tak, że pracodawca, który ma zamiar wejść we współpracę z cudzoziemcem nawiązuje współpracę z inkubatorem, w którym jest zatrudniony cudzoziemiec. Wszystkie obowiązki i dodatkowe kroki leżą po stronie inkubatora i to on wyrabia dla cudzoziemca zezwolenie na pracę, podpisuje z nim umowę i wspiera proces legalizacji pobytu.

Zwolnienie z obowiązku uzyskania zezwolenia na pracę

Pewna kategoria osób może być zwolniona z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę. Taki cudzoziemiec może pracować na takich samych zasadach jak obywatel Polski. Do tej kategorii osób należą posiadacze Karty Polaka, bezterminowych zezwoleń pobytowych (pobyt stały, pobyt rezydenta długoterminowego UE), absolwenci polskich uczelni. Cała lista jest dość obszerna i można się z nią zapoznać na stronie gov.pl.

Do tej kategorii zaliczają się również posiadacze wizy Poland.Business Harbour. Mimo tego, że w dniu 26 stycznia 2024 r. Ministerstwo Spraw Zagranicznych opublikowało informacje o zawieszeniu program Poland. Business Harbour, w chwili pisania niniejszego artykułu możemy jeszcze spotkać się z posiadaczami tych wiz. Taka osoba może legalnie pracować w Polsce bez zezwolenia na pracę i dodatkowo może prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą. Warto też wiedzieć, że uczestnikiem programu Poland.Business Harbour jest nie tylko cudzoziemiec posiadający ważną wizę PBH, ale także osoba, która w jej okresie złożyła wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt w celu prowadzenia działalności. Oznacza to, że po zakończeniu wizy cudzoziemiec zachowuje prawo do prowadzenia działalności gospodarczej.

Zatrudnianie cudzoziemców w IT z systemem HRappka

Posiadając system HRappka nie musisz martwić się skomplikowanymi procedurami, wypełnianiem wielu dokumentów legalizacyjnych czy pamiętaniem o okresie ważności zezwoleń. HRappka to program do legalizacji cudzoziemców, który automatyzuje i usprawnia wszystkie te procesy. Zarejestruj się, aby przetestować go przez 14 dni za darmo!

Zatrudniaj osoby z zagranicy jeszcze szybciej i łatwiej!

  • Generowanie zezwoleń o pracę
  • Prowadzenie kartoteki pracowników
  • Ostrzeżenia i przypomienia

Testuj 14 dni bez opłat!