Urlop okolicznościowy – komu i kiedy przysługuje?

Urlop okolicznościowy przysługuje każdej osobie zatrudnionej na umowę o pracę, a jego wymiar reguluje Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. Są to dni pełnopłatne i nie wliczają się do urlopu wypoczynkowego. W szczególnych okolicznościach pracodawca zobowiązany jest do zwolnienia pracownika ze świadczenia pracy. Jakie są to sytuacje? Kiedy można złożyć taki wniosek? W jakim wymiarze pracownikowi przysługuje urlop okolicznościowy? Dziś odpowiemy na wszystkie najważniejsze pytania.

Testuj bez opłat elektroniczne wnioski urlopowe >>

Urlop okolicznościowy – definicja

Urlop okolicznościowy związany jest ze szczególnymi sytuacjami życiowymi, którym towarzyszą silne emocje i wiążą się z najbliższymi osobami. Należą do nich ślub, narodziny dziecka oraz śmierć bliskich osób. Wymiar urlopu okolicznościowego nie jest zależny od wymiaru etatu pracownika.

Pracownik powinien przedstawić odpowiednie zaświadczenia lub dokumenty potwierdzające zasadność otrzymania tego dodatkowego wolnego dnia (akt małżeństwa, urodzenia lub zgonu).

Kiedy pracownik wnioskuje o urlop okolicznościowy ze względu na ślub, powinien uprzedzić o tym pracodawcę (składając odpowiedni wniosek urlopowy). W sytuacjach nieprzewidzianych (narodziny dziecka lub śmierć bliskiej osoby) zobowiązany jest zawiadomić pracodawcę najpóźniej w drugim dniu nieobecności w pracy.

Czy urlop okolicznościowy jest płatny?

Tak jak w przypadku urlopu wypoczynkowego, wykorzystanie urlopu okolicznościowego wiąże się z prawem do pełnego wynagrodzenia pracownika.

Ile dni urlopu okolicznościowego przysługuje pracownikowi?

Wymiar urlopu okolicznościowego przysługuje w wymiarze 1 lub 2 dni wolnego. Zależy to od rodzaju wydarzenia i stopnia pokrewieństwa. Pracownikowi należą się:

 • 2 dni w razie ślubu, narodzin dziecka
 • 1 dzień w przypadku ślubu dziecka
 • 2 dni w razie zgonu i pogrzebu dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy
 • 2 dni w razie zgonu i pogrzebu męża, żony
 • 1 dzień w razie zgonu i pogrzebu babci, dziadka, siostry, brata, teściowej, teścia
 • 1 dzień w razie zgonu i pogrzebu innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika

Urlop okolicznościowy na ślub

Kiedy pracownik bierze ślub, to automatycznie przysługują mu 2 dni wolnego. Niekoniecznie musi wykorzystać je w dzień ślubu i wesela. Może przeznaczyć te dni np. na załatwianie formalności przedślubnych. Pracownik powinien poinformować o tym pracodawcę w stosownym wniosku urlopowym i otrzymać pozwolenie.

W razie ślubu dziecka pracownika przysługuje jeden dzień wolny. Śluby i wesela pozostałych osób nie uprawniają do dodatkowych dni wolnych. 

Narodziny dziecka

To ważny moment w życiu człowieka i z tej racji pracodawca musi udzielić dwóch dni wolnych. Najczęściej kobiety wykorzystują ten czas na dzień porodu, potem automatycznie rozpoczyna się już urlop macierzyński i następujący po nim urlop rodzicielski. Mężczyźni bardzo często wnioskują o dni wolne z okazji urodzenia dziecka tuż po porodzie – aby pomóc partnerce w pierwszych dniach życia dziecka.

Śmierć bliskiej osoby

Kiedy w rodzinie pracownika wydarzy się śmierć bliskiej osoby, może on wnioskować o jeden lub dwa dni wolne – w zależności od stopnia pokrewieństwa. Jeden dzień przysługuje w przypadku śmierci siostry, brata, teściowej, teścia. Natomiast dwa dni należą się w razie zgonu i pogrzebu małżonka, dziecka, babci, dziadka, siostry, brata, teściowej, teścia.

Ponadto pracownik może otrzymać dodatkowy dzień wolny, jeżeli zmarła osoba, która pozostawała na jego utrzymaniu.

Po uroczystościach pogrzebowych pracownik zobowiązany jest dostarczyć pracodawcy akt zgonu.

Urlop okolicznościowy, kiedy wykorzystać?

Urlop okolicznościowy zazwyczaj przysługuje w dniu wydarzenia, jednak pracodawca może zgodzić się na inny dzień wolny, który posłuży pracownikowi do załatwienia formalności (rejestracja dziecka, wizyta w urzędzie, organizacja ślubu). Jak długo po wydarzeniu można przedstawić wniosek o urlop okolicznościowy? Tego przepisy nie regulują, wszystko zależy od argumentacji pracownika (dlaczego akurat teraz potrzebuje dnia wolnego). Na tej podstawie pracodawca podejmuje decyzję.

Jak złożyć wniosek o urlop okolicznościowy?

Wniosek o dni wolne można złożyć w tradycyjny sposób – w formie papierowej. Powinien wtedy zawierać:

 • datę, miejscowość
 • dane pracownika, pracodawcy
 • okoliczność, na jaką składany jest wniosek
 • liczbę dni, o jakie wnioskuje pracownik i w jakich dniach.

Dokument należy podpisać i złożyć w dziale kadr.

Dużo łatwiejszym sposobem wnioskowania o urlop są elektroniczne wnioski urlopowe. System HRappka umożliwia pracownikom szybki podgląd do kalendarza pracy, gdzie po kliknięciu w wybrany dzień można zaznaczyć rodzaj urlopu oraz jego wymiar. Pracodawca natychmiast dostaje powiadomienie o wniosku i zobowiązany jest udzielić pracownikowi odpowiedzi. Elektroniczne wnioski urlopowe to oszczędność czasu oraz poprawa komunikacji między pracownikami a działem HR.

Urlop okolicznościowy – komu i kiedy przysługuje?

Składanie elektronicznego wniosku urlopowego w systemie HRappka

Elektroniczne wnioski urlopowe

 • Kalendarz urlopowy
 • Informacje o dostępnym urlopie
 • Obliczanie wymiaru urlopu
 • Sprawna akceptacja wniosków urlopowych
TESTUJ BEZ OPŁAT

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej (w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności) reguluje sprawę udzielania pracownikom zwolnień od pracy. Jednym z nich jest urlop wypoczynkowy oraz urlop okolicznościowy. Ten drugi udzielany jest np. z powodu pogrzebu małżonka pracownika, ślubu pracownika (również jego dziecka lub innej osoby pozostającej pod bezpośrednią opieką pracownika). Niewykorzystany urlop okolicznościowy nie przychodzi na następny rok.