Symulacja wynagrodzenia - kalkulator wynagrodzeń

Uzupełnij dane wynagrodzenia w sekcji Parametry, a kalkulator automatycznie obliczy wszystkie koszty.

Parametry
Brutto
Netto
Zaawansowane
Kalkulator
Element Kwota
Składniki wynagrodzenia
Wynagrodzenie netto 0,00
Suma składek pracownika ZUS + NFZ 0,00
Podstawa wymiaru składek ZUS 0,00
Suma składek na ub. społeczne 0,00
Składka emerytalna (9.76%) 0,00
Składka rentowa (1.5%) 0,00
Składka chorobowa (2.45%) 0,00
Suma składek pracownika NFZ 0,00
Podstawa wymiaru składki zdrowotnej 0,00
Składka na ub. zdrowotne (9%) 0,00
Składka na ub. zdrowotne podlegająca odliczeniu (0%) 0,00
Zaliczka na podatek 0,00
Koszty uzyskania przychodu 0,00
Kwota wolna od podatku 0,00
Ulga dla klasy średniej 0,00
Podstawa obliczenia zaliczki 0,00
Pracownicze Plany Kapitałowe 0,00
Stawka podstawowa pracownika (2%) 0,00
Stawka dodatkowa pracownika (0%) 0,00
Kwota brutto 0,00
Koszty pracodawcy
Suma kosztów ZUS pracodawcy 0,00
Składka emerytalna (9.76%) 0,00
Składka rentowa (6.5%) 0,00
Składka wypadkowa (0.96%) 0,00
Fundusz pracy (0%) 0,00
FGŚP (0.1%) 0,00
Pracownicze Plany Kapitałowe 0,00
Stawka podstawowa pracodawcy (1.5%) 0,00
Stawka dodatkowa pracodawcy (0%) 0,00
Suma kosztów pracodawcy 0,00
Całkowity koszt pracodawcy 0,00
Informacja dodatkowa
Godzinowe
Wynagrodzenie netto za godzinę 0,00
Wynagrodzenie brutto za godzinę 0,00
Koszty pracodawcy za godzinę 0,00
Całkowity koszt zatrudnienia za godzinę (stawka) 0,00
Całkowity koszt zatrudnienia za godzinę (symulacja) 0,00
Miesięczne
Wynagrodzenie netto miesięcznie 0,00
Wynagrodzenie brutto miesięcznie 0,00
Koszty pracodawcy miesięcznie 0,00
Całkowity koszt zatrudnienia miesięcznie (stawka) 0,00
Całkowity koszt zatrudnienia miesięcznie (symulacja) 0,00
Pozostałe
Suma składek 0,00