Najniższa krajowa 2024. Ile wynosi koszt zatrudnienia pracownika?

W 2024 r. nastąpiło dwukrotne podwyższenie płacy minimalnej. Ile wynosi najniższa pensja i minimalna stawka godzinowa w 2024 r? O ile wzrosły koszty zatrudnienia pracownika? Jaka będzie wysokość płacy minimalnej „na rękę"?  Te i inne kwestie dotyczące minimalnego wynagrodzenia za pracę omawiamy w artykule. 

Rozporządzenie w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę

Dnia 14 września 2023 r. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r. Zostało ono opublikowane w Dzienniku Ustaw 15 września 2023 roku, a w życie weszło 1 stycznia 2024 r.

Minimalne wynagrodzenie za pracę 2024

Zgodnie z Rozporządzeniem, minimalne wynagrodzenie za pracę w 2024 r wzrośnie dwukrotnie.

 • od 1 stycznia 2024 r do 30 czerwca 2024r minimalne wynagrodzenie za pracę wyniosło 4242 zł brutto (co oznacza wzrost o 752 zł w stosunku do kwoty obowiązującej od 1 stycznia 2023 r)

 • od 1 lipca 2024 r do 31 grudnia 2024 r minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 4300 zł brutto (co oznacza wzrost o 700 zł w stosunku do kwoty obowiązującej od 1 lipca 2023 r)

Ile na rękę w 2024? Kalkulator netto brutto 

Powyższe kwoty są oczywiście wynagrodzeniem za pracę brutto. Ile więc wynosi najniższa krajowa netto?

Pracownik „na rękę" otrzyma wynagrodzenie pomniejszone o składki ZUS i podatek PIT. Pensja minimalna netto, po odliczeniu składki na ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe), składkę zdrowotną i zaliczkę na podatek dochodowy wygląda następująco: 

 • od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 roku najniższa pensja netto wyniosła 3221,98 zł

 • od 1 lipca do 31 grudnia 2024 roku najniższa pensja netto wynosi 3261,53 zł

Szybkie obliczenie kwoty brutto i netto wynagrodzenia, a także kosztów pracodawcy, umożliwia darmowy kalkulator wynagrodzeń HRappka.

Zapraszamy do skorzystania z darmowego kalkulatora wynagrodzeń

Podwyższenie minimalnej stawki godzinowej w 2024 r

Na podwyżki mogą liczyć również osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia. Wraz ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia wzrosła stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych. Tutaj również podwyżka odbyła się w dwóch etapach:

 • od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 roku minimalna stawka godzinowa wynosi 27,70 zł
 • od 1 lipca do 31 grudnia 2024 roku minimalna stawka godzinowa wynosi 28,10 zł

Aby obliczyć godzinowe najniższe wynagrodzenie pracownika, należy podzielić płacę minimalną przez liczbę godzin pracy w danym miesiącu.

Koszt zatrudnienia pracownika w 2024 r

Dynamiczny wzrost płacy minimalnej wiąże się ze sporym obciążeniem finansowym przedsiębiorców. Pracodawca zatrudniając pracownika na pensji minimalnej w 2024 r poniesie odpowiednio podwyższone koszty zatrudnienia:

 • od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 roku suma kosztów zatrudnienia pracownika wynosi 5110,76 zł

 • od 1 lipca do 31 grudnia 2024 roku suma kosztów zatrudnienia pracownika wyniesie 5180,64 zł

Szczegółowe koszty zatrudnienia pracownika z podziałem uwzględniającym składki opłacane przez pracodawcę znajdują się w poniższej tabeli. 

Wymiar czasu pracy
Rodzaj składki Koszt zatrudnienia od 1 stycznia 2024 (na płacy minimalnej) Koszt zatrudnienia od 1 lipca 2024 (na płacy minimalnej)
Składka emerytalna  414,02 zł  419,68 zł
Składka rentowa  275,73 zł  279,50 zł
Składka wypadkowa  70,84 zł  71,81 zł
Składka na FP  103,93 zł  105,35 zł

Składka na FGŚP

 4,24 zł  4,30 zł
Płaca minimalna 2024 brutto  4 242 zł  4 300 zł
Suma kosztów 5 110,76 zł 5 180,64 zł

Źródła:

 • pit.pl
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2023 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r.

Obliczanie wynagrodzeń w systemie HRappka

System HRappka automatyzuje wszystkie procesy związanie z obliczaniem wynagrodzeń pracowników. Umożliwia m.in. rozliczenie wszystkich pracowników w kilka minut, wygenerowanie pasków wynagrodzeń i listy płac

Dodatkowo, w systemie możesz w każdym momencie sprawdzić wysokość wszystkich składek, a także należnych pracownikowi zasiłków i ulg. 

Testuj za darmo nowy, najnowocześniejszy moduł rozliczeń w HRappce! 

Czytaj więcej:


Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę gwarantuje, że przeciętna wysokość minimalnego wynagrodzenia wzrośnie w stopniu nie niższym niż wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem prognozowany w danym roku. Na 2024 r zaplanowane są dwie podwyżki minimalnego wynagrodzenia za pracę. W związku z tym czeka nas rekordowa płaca minimalna. Płaca minimalna w 2024 od 1 stycznia 2024 wyniesie 4242 zł brutto. Kolejna podwyżka wejdzie w życie od 1 lipca 2024 r – wynagrodzenie minimalne za pracę wzrośnie do 4300zł brutto. Kwota pensji minimalnej netto to kwota brutto po odliczeniu składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe, ubezpieczenie zdrowotne i zaliczki na podatek dochodowy. Warto dodać, że prognozowane przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej na 2024 rok to 7794zł. 

Zarządzanie procesami HR

 • Rekrutacja i onboarding
 • Legalizacja cudzoziemców
 • Ewidencja czasu pracy i wnioski urlopowe
 • Kadry i płace
TESTUJ BEZ OPŁAT