Polski Ład – ustawa z 24.02.2022

Polski Ład całkowicie zmienił zasady obliczania zaliczki na podatek dochodowy. Do zmian przygotowywani byliśmy od kilku miesięcy, jednak 1 stycznia 2022 r. okazało się, że rządowy plan ma wiele niejasności. Ministerstwo Finansów zaskoczyło nas również nowym rozporządzeniem w sprawie przedłużenia terminów poboru zaliczki na podatek dochodowy. Ustawa z dnia 24 lutego 2022 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin podpisana została przez Prezydenta RP w dniu 8 marca 2022 r. W Dzienniku Ustaw opublikowana została następnego dnia (09.03.2022 poz. nr 558).

Testuj bez opłat system kadrowo-płacowy >>

Co zmienia przyjęta ustawa?

Przyjęta i opublikowana w Dzienniku Ustaw treść odnosi się do nastepujących kwestii:

  • Wprowadza nowy instrument wsparcia Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Zakładowego Funduszu Aktywności

Celem jest zabezpieczenie środków na zakładowych funduszach rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz zakładowych funduszach aktywności, tworzonych przez zakłady pracy chronionej oraz zakłady aktywności zawodowej.

Pracodawcy, którzy zatrudniają osoby niepełnosprawne, mają mieć zagwarantowane środki z ZFRON i ZFA. Dodatkowo PFRON od 2023 roku będzie mógł otrzymać dotację z budżetu państwa do kwoty 150 mln zł.

8 stycznia 2022 r. w życie weszło rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminu poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Wskazuje ono, że osoby osiągające miesięczny przychód do kwoty 12 800 zł brutto będą miały pobieraną zaliczkę na podatek dochodowy w kwocie nie wyższej niż kwota zaliczki pobierana w 2021 roku.

Rozporządzenie dotyczy przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy i umów zlecenia.

Podatnicy mogą zrezygnować z rozporządzenia. Wniosek o nieprzedłużanie terminów poboru i przekazania zaliczek na podatek dochodowy będzie mógł złożyć każdy podatnik (a nie tylko ten, który nie korzysta z kwoty zmniejszającej podatek).

Ustawa wskazuje również, że możliwe jest złożenie oświadczenia PIT-2 w trakcie roku oraz w przypadku otrzymywania emerytury.

Źródło: www.gov.pl

Przenieś kadry i płace do systemu HRappka

Program kadrowo-płacowy HRappka odciąży pracę w każdej organizacji, niezależnie od jej wielkości. Stale aktualizujemy nasz system kadrowo-płacowy, szczególnie do zmian związanych z Polskim Ładem. W naszym kalkulatorze wynagrodzeń przeprowadzisz symulację wynagrodzenia pracownika – wraz z jego wszystkimi składowymi (opcje ulgi dla klasy średniej czy PPK).

Kalkulator wynagrodzeń w systemie HRappka

Kalkulator wynagrodzeń w systemie HRappka

System kadrowo-płacowy

  • Podpisywanie i wysyłanie umów
  • Rozliczanie pracowników
  • Kalkulator wynagrodzeń
  • Wysyłka pasków wynagrodzeń
TESTUJ BEZ OPŁAT

Autor:

zespół

Aleksandra Kozieł

Specjalista ds. Marketingu @ HRappka.pl

Psycholog i copywriter z zamiłowania. Uwielbia pracę z ludźmi i zabawę słowem. Interesuje się UX writingiem i chciałaby, aby treści w Internecie były bardziej dostępne dla osób z trudnościami.


Polski Ład to przede wszystkim zmiany spowodowane Ustawą o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i innych ustaw. Jedną z większych modyfikacji jest brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku dochodowego. W Polskim Ładzie zmiany objęły również opodatkowanie od przychodów ewidencjonowanych. Najbardziej skorzystają przedsiębiorcy rozliczający się według skali podatkowej. W razie wątpliwości wprowadzona została możliwość elektronicznej komunikacji z organami podatkowymi. Polski Ład umożliwił również opodatkowanie wybranych usług finansowych.