Moduł Pracownicy

W module Pracownicy przeprowadzisz wszystkie czynności i operacje związane z dokumentacją pracowniczą w organizacji:

  • w zakładce Działy odwzorujesz strukturę Twojej organizacji – dodasz analogiczne działy, które istnieją w Twojej firmie (np. księgowość, marketing, sprzedaż)
  • w zakładce Pracownicy dodasz wszystkich pracowników z Twojej firmy, stworzysz im indywidualne profile, wraz z dokumentacją
  • listę pracowników możesz dowolnie filtrować i sortować 
  • wystawisz pracownikom umowy, z możliwością podpisu elektronicznego
  • dodasz pracownikom dowolne przedmioty, zezwolenia i certyfikaty
  • wdrożysz samoobsługę pracowniczą w firmie

Poradniki video

Praca z modułem

Umowy

Konfiguracja modułu

Raporty

FAQ