Program do zarządzania urlopami

HRappka to aplikacja urlopowa, która umożliwia zarządzanie urlopami online: pozwala na sprawne planowanie urlopów, obliczanie wymiaru urlopu oraz zgłaszanie elektronicznych wniosków urlopowych przez portal pracownika.

Kluczowe funkcjonalności

Sprawdź, jakie kluczowe procesy związane z zarządzaniem urlopami usprawnisz z systemem HRappka!

Składanie wniosków urlopowych przez pracowników

Dostęp dla pracownika z funkcją elektronicznych wniosków urlopowych umożliwia sprawniejszą komunikację działu kadr z pracownikami oraz minimalizuje czas potrzebny na złożenie wniosku urlopowego czy zgłoszenie deklarowanego czasu pracy.

Kalendarz pracy

 • Przejrzysty kalendarz pracy z możliwością sprawdzenia grafiku oraz zgłaszania wniosków urlopowych lub nieobecności
 • Proces złożenia wniosku urlopowego trwa kilka sekund
 • Elektroniczny wniosek urlopowy musi zostać zatwierdzony lub odrzucony przez przełożonego

Elektroniczne wnioski urlopowe

 • Intuicyjne zgłaszanie wniosku urlopowego w kalendarzu (z możliwością anulacji wniosku)
 • Informacja zwrotna każdej zmianie statusu wniosku urlopowego
 • Pilnowanie limitów urlopowych oraz nieobecności pracowników
 • Wgląd w złożone wnioski urlopowe
 • Możliwość zgłoszenia pracy zdalnej lub delegacji służbowej

Informacje o dostępnym urlopie

 • Po zalogowaniu pracownik widzi ilość dostępnego oraz wykorzystanego urlopu
 • Sprawny dostęp do danych kontaktowych opiekuna / przełożonego pracownika
 • Możliwość wysyłania zgłoszeń / zapytań

Obieg dokumentów

 • Możliwość dodawania przez pracowników plików i dokumentów wymaganych w okresie zatrudnienia

Sześć wersji językowych

 • System HRappka jest dostępny w sześciu wersjach językowych: polskiej, angielskiej, niemieckiej, francuskiej, rosyjskiej, ukraińskiej.
 • Możliwość zdefiniowania języka interfejsu dla poszczególnych pracowników

Zarządzanie urlopami z firmie

HRappka umożliwia sprawniejszą obsługę wniosków urlopowych, zarówno w kontekście całej firmy, jak i poszczególnych pracowników. Sprawne wyświetlanie, planowanie oraz raportowanie urlopów w firmie, pozwala znacząco poprawić efektywność działu HR w kontekście zarządzania zasobami ludzkimi. Co więcej, dzięki sprawniejszej obsłudze zapytań, elektroniczne wnioski urlopowe wpływają na poprawę zadowolenie pracowników.

Obliczanie wymiaru urlopu

 • Automatyczne obliczanie wymiaru urlopu na podstawie danych pracownika (wykształcenie i edukacja pracownika, umowa)
 • Pilnowanie limitów urlopowych oraz nieobecności
 • Możliwość wprowadzania korekty stanu urlopu

Konfiguracja dostępnych typów nieobecności

 • Pracownicy mogą zgłaszać jedynie wybrane w ustawieniach typy nieobecności
 • W systemie dostępne są wszystkie typy nieobecności zgodne z prawem pracy, m.in.:
  • Urlop wypoczynkowy płatny
  • Urlop wypoczynkowy na żądanie
  • Urlop bezpłatny
  • Urlop płatny okolicznościowy
  • Urlop szkoleniowy
  • Turnus rehabilitacyjny
  • Krwiodawstwo
  • Opieka nad dzieckiem
  • Urlop macierzyński
  • Urlop ojcowski
  • Urlop rodzicielski

Sprawna akceptacja wniosków urlopowych

 • Możliwość wyboru opiekuna pracownika, który będzie otrzymywał powiadomienie dotyczące zgłoszonych wniosków urlopowych.
 • Opiekun pracownika otrzymuje powiadomienia mailowe o zgłoszonych przez pracownika wnioskach urlopowych
 • Opiekun może zaakceptować wniosek urlopowy bezpośrednio przez kliknięcie przycisku w mailu lub z poziomu systemu (co umożliwia wgląd w nieobecności innych pracowników i podjęcie decyzji o akceptacji wniosku urlopowego na podstawie stanu urlopów w wybranym okresie)

Kalendarz urlopów i raportowanie

 • Możliwość wyświetlenia pełnego kalendarza z nieobecnościami w firmie pozwala sprawnie zarządzać urlopami pracowników
 • Możliwość filtrowania wpisów nieobecności per dział / Klient
 • Możliwość generowania raportu urlopów i ekwiwalentów

Dostęp online

 • Dostęp do danych pracowników w aplikacji urlopowej jest dostępny w każdej chwili oraz z każdego urządzenia z dostępem do internetu.
 • Możliwość ograniczenia dostępu do danych:
  • możliwość logowania do systemu jedynie z wybranego IP sieci
  • szerokie możliwości ograniczenia dostępu użytkowników do danych dostępnych w ramach aplikacji urlopowej

Pełny wachlarz możliwości dla działu HR

HRappka to kompleksowy system, który automatyzuje kluczowe aspekty zarządzania zasobami ludzkimi – od rekrutacji, przez ewidencję czasu pracy (w tym wnioski urlopowe), po rozliczenia pracowników.

Rekrutacja

Kompleksowy system ATS, który pozwala sprawnie zarządzać rekrutacjami oraz kandydatami.

Ewidencja czasu pracy

Intuicyjny moduł z dostępem zarówno dla użytkowników systemu jak i pracowników, z możliwością raportowania godzin pracy oraz nieobecności (elektroniczne wnioski urlopowe).

Kadry i płace

Możliwość prowadzenia przejrzystej dokumentacji pracowniczej, generowanie umów i dokumentów dot. zatrudnienia oraz naliczanie wynagrodzeń.

Legalizacja cudzoziemców

Sprawne generowanie zezwoleń oraz oświadczeń na pracę cudzoziemca w Polsce (wszystkie typy) oraz wysyłka do praca.gov.pl.


Wszystkie funkcje modułu Ewidencja Czasu Pracy

Opinie o naszym systemie

Zacznij już dziś. 14 dni za darmo!

Zautomatyzuj procesy kadrowe i oszczędzaj czas z HRappka.pl!