Obecny rynek pracy stawia specjalistom coraz więcej wyzwań i wymaga od nich coraz więcej umiejętności. Kluczową z nich jest znajomość języka angielskiego. Szczególnie przydatny jest on w branży HR, gdzie jego podstawowy poziom może już nie wystarczać. Dlaczego?

Angielski w procesach rekrutacyjnych

W rekrutacji na stanowiska wyższego szczebla często wymagana jest od kandydatów zaawansowana znajomość angielskiego. Zdarza się, że aby ją zweryfikować, konieczne jest przeprowadzenie części rozmowy kwalifikacyjnej w tym języku. Ważne jest więc, abyśmy my — jako rekruterzy, posiadali odpowiedni stopień jego znajomości.

W sytuacji, gdy sami mamy problem z komunikacją, nie będziemy umieć ocenić potencjału kandydata i poprowadzić z nim rozmowy, która ukaże jego faktyczne umiejętności. Ostatnimi czasy bowiem, zmienia się schemat rozmów prowadzonych w języku angielskim. Coraz rzadziej zadawane są sztampowe pytania, na które kandydat prawdopodobnie odpowiadał już na innych rozmowach, a wprowadzane są tematy atypowe, które sprawdzą, czy dana osoba jest w stanie użyć angielskiego w improwizowanych sytuacjach. 

Globalne firmy

Praca w globalnej firmie w sposób oczywisty wymusza na nas znajomość angielskiego. Współpraca z osobami z innych krajów czy ich rekrutacja wymaga komunikacji w uniwersalnym języku. Często wiąże się to z większymi zarobkami, więc jego znajomość po prostu się opłaca. 

Co więcej, międzynarodowe korporacje często umożliwiają relokacje. Przeniesienie do zagranicznego oddziału firmy jest możliwe jednak tylko wtedy, gdy nie mamy problemu z komunikacją w obcym języku. Jego znajomość daje nam więc bezpośrednią szansę na rozwój. 

Nauka języka angielskiego 

Gdy wiemy już, że znajomość języka angielskiego w branży HR jest konieczna, warto zastanowić się co zrobić, jeśli jest ona u nas na niewystarczającym poziomie. 

Nauka online

Internet to narzędzie, które pozwala na stałe podnoszenie kwalifikacji. Przydatny będzie również w trakcie nauki języka angielskiego. Przykład mogą stanowić kursy językowe online dedykowane dla działu HR. Ich niewątpliwą zaletą jest możliwość zapoznawania się z materiałem w dogodnym dla nas czasie i miejscu, a także odpowiednio wyselekcjonowane praktyczne tematy. 

Dodatkowo istnieje wiele stron internetowych, gromadzących użyteczne dla działu HR listy słownictwa obcego czy quizy. Warto czytać również zagraniczne portale kadrowe, aby obcować z praktycznym użyciem języka. 

Zajęcia z native speakerem 

Popularną formą nauki języka są zajęcia z native speakerem, czyli osobą, dla której dany język jest językiem ojczystym. Mogą one odbywać się w formie zdalnej lub stacjonarnej, w grupach lub indywidualnie. Ważne jest dobranie odpowiedniej metody dla naszych predyspozycji czy wymagań — tak aby przyniosła, jak największe rezultaty. 

Współpraca z native speakerem wiąże się z wieloma zaletami. Oswaja lęk z komunikacją z obcokrajowcami, a dodatkowo zapoznaje z obcym akcentem. Osoba używająca danego języka jako mowy ojczystej, nauczy nas również często używanych w określonym kraju idiomów. 

Zajęcia grupowe

Pracodawcy, aby zadbać o rozwój swoich pracowników, coraz częściej organizują dla nich zajęcia grupowe z języka angielskiego. Grupę mogą stanowić wszyscy pracownicy danego działu lub jego część, w zależności od tego w jak licznych zespołach chcą się uczyć. Dodatkową zaletą jest to, że na takich zajęciach możliwe jest case study sytuacji, z którymi spotykamy się w firmie. 

Nauka języka angielskiego w trakcie czy po pracy?

W sytuacji, gdy to pracodawcy opłacają szkolenia językowe, zdarza się, że odbywają się one w trakcie pracy. Czy jest to odpowiednie rozwiązanie, czy może korzystniej jest, gdy pracownik uczy się języka w czasie wolnym? 

Odpowiedź brzmi “to zależy”. Stosowana praktyka powinna być dostosowana do danej firmy i jej pracowników. Możliwe jest bowiem, że nie będą oni chcieli przeznaczać swojego czasu wolnego na dodatkowe pogłębianie wiedzy. W tym przypadku problem może stanowić frekwencja — jednocześnie może ona również nie być zadowalająca na zajęciach odbywających się w trakcie pracy — pracownicy mogą na nie nie uczęszczać, tłumacząc to bieżącymi obowiązkami zawodowymi. 

Podsumowując, forma powinna zostać ustalona po konsultacjach, tak aby dobrać tryb nauczania odpowiedni dla, jak największej liczby zainteresowanych osób.