Pozytywne Candidate Experience bez wysiłku – TOP 4 funkcje systemu HRappka

Sprawdź nasze top 4 funkcjonalności systemu HRappka, które pozwala poprawić candidate experience bez wysiłku!

Czytaj więcej

Zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną – wzór

Jak napisać dobre zaproszenie na rozmowę rekrutacyjną?

Czytaj więcej

Zatrudnianie młodocianych na wakacje

O czym należy pamiętać zatrudniając uczniów na okres wakacji?

Czytaj więcej

Dane do umowy o pracę – wzór

Pracodawca, który zatrudnia pracownika, musi uzyskać od niego podstawowe dane osobowe w celu nawiązania stosunku pracy. Jakie?

Czytaj więcej

Nowości w systemie 29.06.2021

Opiekun rekrutacji widoczny na ofercie Umożliwiliśmy wyświetlanie opiekuna rekrutacji na ofercie pracy. Nową opcję możemy włączyć przesuwając suwak w sekcji “Opiekunowie” na rekrutacji. Dzięki temu kandydaci uzyskają informację, w jaki sposób mogą skontaktować się z opiekunem. Opiekunowie rekrutacji wyświetlani będą w formularzu aplikacyjnym pod opisem rekrutacji. Na ofercie widocznych będzie maksymalnie 4 opiekunów (dodanych jako […]

Czytaj więcej

Nowości w systemie 25.06.2021

Eksport zaliczek do WAPRO Fakir Umożliwiliśmy eksport zaliczek z uwzględnieniem konta księgowego (MPK). Opcja dostępna jest w Rozliczenia > Zaliczki > po zaznaczeniu wybranych zaliczek i kliknięciu “POBIERZ”. Automatyczne wyłączenie naliczeń do FP i FGŚP W dniu osiągnięcia 55 roku życia w przypadku kobiet oraz 60 roku życia w przypadku mężczyzn automatycznie wyłączone zostaną naliczenia do FP […]

Czytaj więcej

Wdrożenie nowego pracownika

Co należy wziąć pod uwagę podczas wdrażania nowego pracownika do firmy?

Czytaj więcej

Zakładka kariera na stronie internetowej

Zakładka kariera zbudowana według praktyk poruszonych w artykule sprawi, że termin employer branding nie będzie nam straszny!

Czytaj więcej

Nowości w systemie 21.06.2021

Pracownicy – zabezpieczenie duplikacji Utworzyliśmy nowe zabezpieczenie, chroniące przed dodaniem zduplikowanych profili pracowników. Gdy użytkownik mający dostęp do jednej ze spółek spróbuje dodać pracownika z takimi samymi danymi jak pracownik istniejący już na innej powiązanej spółce (takiej, do której użytkownik nie ma dostępu) to wyznaczona osoba dostanie powiadomienie o takiej próbie. W treści powiadomienia zawarta będzie […]

Czytaj więcej

Onboarding rekrutera

Świetny rekruter to dziś specjalista, którego zrekrutować jest równie ciężko, jak programistów, czy pracowników wyższego szczebla. O czym należy pamiętać wdrażając nowego rekrutera do firmy?

Czytaj więcej