Pierwsza pomoc w pracy — obowiązki pracodawcy i pracownika

Przeczytaj, kto jest odpowiedzialny za udzielenie pierwszej pomocy w organizacji, co musi zapewnić pracodawca, oraz co na ten temat mówi Kodeks pracy.

Czytaj więcej