Autozapis do PPK 2023. Obowiązki pracodawcy i wzór deklaracji rezygnacji.

W 2023 roku pracodawcy mają obowiązek dokonać ponownego zapisu do PPK pracowników, którzy złożyli deklarację o rezygnacji. Przeczytaj o obowiązkach pracodawcy oraz najważniejszych datach związanych z PPK.

Czytaj więcej