Zatrudnianie pracowników z Azji i Afryki — rekrutacja, legalizacja i przedłużenie pobytu

Jak wygląda rekrutacja, zatrudnianie i przedłużanie pobytu pracowników z Azji i Afryki na terytorium RP? Omawiamy najważniejsze aspekty legalizacji cudzoziemców z Dalekiego Wschodu.

Czytaj więcej