Wiza Poland Business Harbour dla cudzoziemców. Najważniejsze informacje.

W 2020 roku w Polsce został uruchomiony program Poland.Business Harbour, który stanowi kompleksowy zestaw udogodnień relokacyjnych i biznesowych, dedykowany profesjonalistom z obszaru technologii informatycznych. Do kogo jest skierowany, jak wziąć udział w programie i do czego uprawnia wiza PBH? Odpowiadamy w artykule.

Czytaj więcej