Wiza Poland Business Harbour dla cudzoziemców. Najważniejsze informacje.

W 2020 roku w Polsce został uruchomiony program Poland.Business Harbour, który stanowi kompleksowy zestaw udogodnień, dedykowany profesjonalistom z obszaru technologii informatycznych. Do kogo jest skierowany, jak wziąć udział w programie i do czego uprawnia wiza PBH? Odpowiadamy w artykule. 

Aktualizacja: 26 stycznia 2024 r. Ministerstwo Spraw Zagranicznych zawiesiło program Poland. Business Harbour!

Czym jest program Poland. Business Harbour?

Business harbour jest inicjatywą rządową mającą na celu ułatwienie relokacji pracowników oraz biznesu. Jest to również program ułatwiający specjalistom IT przeniesienie i prowadzenie działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Posiadacze ważnej wizy z adnotacją „Poland. Business harbour" są zwolnieni z konieczności uzyskania zezwolenia na pracę.

W programie Poland Business Harbour uczestnicy otrzymują m.in. pomoc i informacje na temat rozpoczęcia działalności na terenie Polski, wsparcie w procesie relokacji pracowników i ich rodzin (np. dodatkowe godziny lekcji języka polskiego dla dzieci uczących się w polskich szkołach). Mogą oni również skorzystać z pomocy w ramach formuły „business concierge" oraz wsparcia w postaci łączenia przedsiębiorców z inwestorami oraz grantów na działalność B+R (badawczo-rozwojową).

Program PBH funkcjonuje w ramach trzech niezależnych ścieżek: ścieżki indywidualnej, ścieżki start-upowej i ścieżki biznesowej.

Do kogo skierowany jest program Poland. Business Harbour?

Program skierowany do indywidualnych specjalistów z branży IT, start-upów oraz przedsiębiorstw o różnych rozmiarach – zarówno małych, średnich, jak i dużych. Pierwotnie program skierowany był do obywateli Białorusi, a w ciągu zaledwie roku objął także obywateli Ukrainy, Mołdawii, Rosji, Gruzji oraz Armenii. Obecnie z programu PBH skorzystać mogą specjaliści, startupy oraz przedsiębiorstwa z całego świata.

Czym wiza Poland Business Harbour różni się od innych wiz?

W ramach programu Poland Business Harbour wprowadzony został specjalny rodzaj wizy – wiza D 23 Poland. Business Harbour, który zwalnia z konieczności uzyskiwania zezwolenia na pracę, umożliwia też zakładanie jednoosobowej działalności gospodarczej w Polsce na takich samych zasadach jak dla obywateli Polski.

Okres ważności wizy PBH wynosi maksymalnie rok.

Jak złożyć wniosek o wizę Poland. business harbour?

Wnioski należy składać bezpośrednio lub pocztą w Konsulatach RP lub centrach wizowych za granicą. Podlegają one ocenie na podstawie mniejszej liczby dokumentów niż te wymagane przy standardowych wizach. Zwykle po złożeniu dokumentów w Konsulacie/Centrum Wizowym, proces uzyskania wizy trwa od 2 do 5 tygodni.

Specjalista z branży IT ubiegający się o wizę PBH musi posiadać odpowiednie dokumenty:

  • dokumenty podstawowe (wniosek, aktualne zdjęcie biometryczne, paszport)
  • ubezpieczenie medyczne (ważne przez cały okres trwania wizy)
  • dokumenty potwierdzające jego cel podróży

Szczegółowe informacje na temat programu, warunków przystąpienia i formy, a także przydzielenie opiekuna można uzyskać kontaktując się drogą mailową: pbh@kprm.gov.pl.

Ścieżka start-upowa

Program wizowy Poland. Business Harbour daje startupom możliwość skorzystania ze wsparcia udzielanego przez Fundację Startup Hub Poland (SHP). Fundacja aktywnie wspiera międzynarodowe zespoły startupowe, łącząc je z funduszami VC (venture capital), inwestorami oraz partnerami publicznymi.

Dla zagranicznych startupów, zainteresowanych rozpoczęciem swojej ścieżki na terytorium Polski, dokumentem potwierdzającym cel pobytu będzie potwierdzenie zakwalifikowania do programu Poland Prize. W ramach programu Poland Prize zagraniczne startupy otrzymają pomoc w uruchomieniu i rozwinięciu swojej działalności, a wybrane zespoły mogą liczyć na finansowe wsparcie, celem którego będzie rozwój produktu startupu.

Ścieżka biznesowa

Dla właścicieli małych, średnich lub dużych przedsiębiorstw, potwierdzeniem celu pobytu, będzie dokument kwalifikujący do programu potwierdzony przez operatora ścieżki biznesowej, którym jest Polska Agencja Inwestycji i Handlu.
Specjalista IT, wnioskując o wizę, dołączyć musi dokument, który potwierdza
wykształcenie techniczne w obszarze IT lub co najmniej roczne doświadczenie w tej branży. Dodatkowo, należy dostarczyć dowód zainteresowania ze strony jednego z partnerów programu.  

Korzyści z Poland.Business Harbour dla polskich pracodawców

Dla polskich pracodawców, ten program to także udogodnienie oferujące szansę zatrudnienia wysoce wykwalifikowanych pracowników bez zbędnych formalności. Jak wspomniano na wstępie, osoba posiadająca wizę PBH, może rozpocząć pracę od razu po przyjeździe i pracodawca zwolniony jest z konieczności uprzedniego uzyskiwania zezwolenia na pracę. Należy pamiętać, iż wiza wydaje się maksymalnie na rok czasu i przed jej zakończeniem, aby móc legalnie przebywać w Polsce i kontynuować pracę, należy złożyć dokumenty na zezwolenie na pobyt czasowy i pracę.

Zakończenie wizy PBH a legalny pobyt cudzoziemca w Polsce

Zagraniczni specjaliści mogą również pracować na podstawie umowy B2B. Aby przedłużyć pobyt w Polsce należy złożyć dokumenty na pobyt czasowy w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej przed zakończeniem wizy.

Do niedawna, aby legalnie prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą, cudzoziemiec musiał posiadać ważną wizę PBH lub przed jej wygaśnięciem uzyskać zezwolenie na pobyt w celu prowadzenia JDG. Jednakże, tracił on to uprawnienie w sytuacji, gdy wiza wygasła, a cudzoziemiec był w trakcie oczekiwania na wydanie decyzji.

Obecnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, uczestnikiem programu Poland. Business Harbour jest nie tylko cudzoziemiec posiadający ważną wizę z adnotacją Poland. Business Harbour w okresie jej obowiązywania, ale także ten, który w tym czasie złożył wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt w celu prowadzenia działalności.

Czytaj więcej:

Zarządzanie procesami HR

  • Rekrutacja i onboarding
  • Legalizacja cudzoziemców
  • Ewidencja czasu pracy i wnioski urlopowe
  • Kadry i płace
TESTUJ BEZ OPŁAT

Uzyskanie wizy Poland. Business Harbour zwalnia z obowiązku uzyskania zezwolenia na pracę na terenie Polski. Wiza Poland Business Harbour wydawana jest maksymalnie na rok. Do programu można zakwalifikować się z pomocą 3 ścieżek – indywidualnej, startupowej i biznesowej.