Jak założyć Agencję Zatrudnienia: Agencję Pośrednictwa Pracy lub Agencję Pracy Tymczasowej?

Agencje zatrudnienia na świecie i w Polsce

Według danych statystycznych z 2013 r. na świecie było wówczas zarejestrowanych około 260 tys. Agencji Zatrudnienia, z czego prawie 20 % funkcjonowało na terenie Europy. Co jeszcze ciekawsze Polska znajduje się na trzecim miejscu co do liczy zarejestrowanych Agencji Zatrudnienia w Europie. W 2014r liczba wspomnianych Agencji wzrosła o 14% i wynosi około 5200 Agencji. Przytoczone dane pokazują, jak szybko rozwija się rynek pracy tymczasowej. Sprzyjające warunki ekonomiczne, korzystne położenie geograficzne naszego kraju oraz praktycznie brak wymogów sprzyjają błyskawicznemu wzrostowi liczby Agencji. W poniższym artykule odpowiemy na Państwa pytania, gdzie i w jaki sposób założyć swoją Agencję Pośrednictwa Pracy, Agencję Pracy Tymczasowej lub Agencje Zatrudnienia.

Regulacje prawne – Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Dokumentem, który reguluje wszystkie przepisy związane z zakładaniem Agencji Pośrednictwa Pracy jest ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach runku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001 z późn. zm.). W niniejszej ustawie zarówno Agencje Pośrednictwa Pracy jak i Agencje Pracy Tymczasowej są określane wspólnym terminem „agencje zatrudnienia”.

Podmiot prawny – rozszerzenie działalności

Jeżeli prowadzimy już działalnośc gospodarczą, jedyną czynnością jaką musimy wykonać by zarejestrować naszą Agencję to złożyć wniosek o wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia. Wniosek należy złożyć do marszałka wojewódzkiego, właściwego do miejsca prowadzenia działalności. Wniosek może zostać złożony w formie elektronicznej (za pośrednictwem Systemu Teleinformatycznego Obsługi Rejestrów http://stor.praca.gov.pl/portal/#/kraz) lub papierowej. Po wpisaniu naszej Agencji na Krajowy Rejestr Agencji Zatrudnienia otrzymamy numer identyfikacyjny, a dane naszej działalności zostaną umieszczone w bazie KRAZ dostępnej pod adresem http://stor.praca.gov.pl/portal/#/kraz. Istnieją jeszcze trzy warunki odnoszące się do rozszerzenia działalności do statusu Agencji Pracy Tymczasowej. Firma nie może być zadłużona z tytułu podatków, składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, oraz Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Drugim warunkiem jest to, że osoba chcąca prowadzić Agencje Pracy Tymczasowej nie może być w przeszłości karana za wykroczenia związane z prowadzeniem działalności o podobnym charakterze. Ostatni warunek mówi o tym, że firma której status chcemy rozszerzyć do statusu Agencji Pracy nie może być podmiotem, wobec którego w przeszłości została otwarta likwidacja lub ogłoszono jej upadłość.

Podmiot prawny – nowa działalność

Jeżeli nie prowadzimy działalności gospodarczej a zarejestrować Agencję Pracy Tymczasowej, musimy zacząc od założenia działalności gospodarczej. Młodzi przedsiębiorcy otwierając swoją pierwszą agencję, najczęściej decydują się na wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), czyli otwarcie tzw. jednoosobowej działalności gospodarczej. W przypadku prowadzenia działaności agencji pracy tymczasowej na większą skalę, należy zastanowić się nad wyborem innej formy działalności, jak np spółka osobowa lub kapitałowa. Należy jednak pamiętać, że wówczas będziemy mieli do czynienia z bardziej skomplikowanymi, niż przy działalności jednoosobowej, formami prowadzenia dokumentacji księgowej. Inną konsekwencją będzie również konieczność rejestracji podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Działalność gospodarczą jako jednoosobową lub spółke cywilną rejestrujemy w CEIDG, natomiast jako spółke jawną, spółkę spółke komandytową, spółkę komandytowo-akcyjną, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, spółkę akcyjną rejestrujemy w Krajowym Rejestrze Sądowym. W przypadku gdy już założymy swoją działalność należy złożyć wniosek o wpis do rejestru podmiotów prowadzących Agencje Zatrudnienia.

Lokal

Nie mniej ważną kwestią, będzie wybór odpowiedniego miejsca naszej siedziby. Hipotetycznie może być to mały pokoik w obskurnym bloku na końcu dzielnicy, gdzie po 21 nie wychodzi się w pojedynkę lub piękne biuro w centrum miasta z prywatnym prakingiem dla Klientów. Przykłady o których tu mowa, są bardzo skrajne i mocno przejaskrawione, ale mają Państwu uświadomić jedną istotną rzecz. Lokal na początku naszej działalności to jedynie wydatek. Koszt, który chcąc, nie chcąc musimy ponieść. Jest to jednak również inwestycja. Inwestycja w nasz preztiż, w to jak naszą Agencję Pośrednictwa Pracy będą postrzegać nasi Klienci lub po prostu konkurencja.

Personel

Omówiliśmy już kwestie założenia działalności wyboru miejsca naszej siedziby. Teraz stajemy przed kwestią zatrudnienia personelu. Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku mówi, że minimalne wykształcenie pracowników Agencji Zatrudnienia, którzy zajmują się obsługą osób korzystających z usług Agencji nie może być niższe niż średnie. Zatem również w tym względzie nie są nakładane na nas w zasadzie żadne ograniczenia. Na początku funkcjonowania Agencji Pośrednictwa Pracy często osoba zakładająca staje się jedynym lub jednym z dwóch pracowników. Potem w miarę wzrostu Agencji, sytuacja się zmienia. Dziś na każdym kroku szukamy oszczędności. Chcemy oszczędzać pieniądze, ale jeszcze ważniejszym wydaje się być nasz czas. A przecież „czas to pieniądz”. W odpowiedzi na zapotrzebowanie, na rynku zaczęły się pojawiać systemy informatyczne mające na celu uwydajnić pracę Agencji Pracy. Takim systemem jest Hrappka.

Hrappka – System dedykowany Agencjom Pracy Tymczasowej, Agencjom Pośrednictwa Pracy oraz Agencjom Zatrudnienia

System Hrappka to unikalny na rynku system informatyczny dedykowany firmom z branży outsourcingu pracowników. Dlaczego warto inwestować w informatyzację Agencji ? Argumentów jest wiele. Prozaicznym wydaje się twierdzenie, „Kto nie idzie do przodu, ten się cofa” jednak w dobie dzisiejszego postępu magazynowanie na biurku setek segregatorów z dokumentami i ręczne przeszukiwanie ich w obliczu potrzeby wydaje się być conajmniej dziwne. System zapewnia stały dostep poprzez łącze internetowe do bazy danych Klientów Agencji oraz Pracowników. Możliwość błyskawicznego wystawiania i rozliczania umów pracowniczych, dokonywania przelewów oraz tworzenia raportów dla księgowości. A to jedynie jeden procent z mozliwości które w bardzo przystępnej cenie usprawnią funkcjonowanie i zwięszą wydajność Twojej Agencji. Wejdź na stronę www.hrappka.pl i dowiedz się więcej.

Kapitał

Ostatnim aspektem jaki poruszymy jest kwestia odpowiedniego zabezpieczenia finansowego naszej mającej powstać Agencji. Kwestia być może oczywista, ale warto o niej wspomnieć. Załóżmy, że zatrudniliśmy właśnie naszych pierwszych 100 pracowników. Rozpoczyna się nowy miesiąc. Pracownicy zapewne już 10 dnia nowego miesiąca będą spodziewać się uregulowania z nimi części należności, natomiast Klient dla którego zatrudniamy owych pracowników ma 30 dni na dokonanie płatności. W takim wypadku, musimy dysponować środkami własnymi, na pokrycie bieżących kosztów. W puli jest nasz prestiż i wizerunek w oczach potencjalnych przyszłych Klientów lub pracowników. Trzeba również pamiętać, że poprzez sporą ilość nieuczciwych przedsiębiorców, opinia o Agencjach Pracy Tymczasowej nie jest zbyt dobra, dlatego tutaj jest miejsce dla nowych cieszących się jeszcze nie zbrukaną opinią Agencji, które w swoje ręce wezma kreowanie pozytywnego wizerunku branży.

System HRappka to najpotężniejszy program dla Agencji Pracy Tymczasowej, Agencji Pośrednictwa Pracy i Agencji Rekrutacyjnych. Z naszym programem zwiększysz efektywność, oszczędzisz czas i dopilnujesz wszystkich formalności.